Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice w roku 2018

W związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro, na podstawie Zarządzenia Nr SG.120.10.2017 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach zapraszamy do złożenia oferty cenowej na wykonanie następującej usługi: „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice w roku 2018”.

PDFZapytanie ofertowe "Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice w roku 2018"

PDFformularz ofertowy

PDFzałącznik nr 1 do formularza ofertowego

PDFzałącznik nr 2 do formularza ofertowego

PDFoświadczenie

PDFrozstrzygnięcie konkursu azbestowego

PDFinformacja o uzyskaniu dofinansowania