Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-11-10 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek PGE Energia Odnawialna S.A. z/s w Warszawie w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek PGE Energia Odnawialna S.A. z/s w Warszawie, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą korzystanie z wód do celów energetyki wodnej dla potrzeb eksploatacji ELEKTROWNI WODNEJ JANUSZKOWICE.

Informacja o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020, poz. 310 z późn. zm.), informuję, że w dniu 02-07-2020 r. /z korektą wniosku złożoną w dniu 07-08-2020 r./ zostało wszczęte postępowanie, na wniosek zakładu PGE Energia Odnawialna S.A., 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 59A, działającego poprzez pełnomocnika Panią Grażynę Miąsik, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą korzystanie z wód do celów energetyki wodnej dla potrzeb eksploatacji ELEKTROWNI WODNEJ W JANUSZKOWICACH, zlokalizowanej w km 105,6 rzeki Odry, przy prawym przyczółku jazu sektorowego Januszkowice, w tym:

1. Pobór wód powierzchniowych z rzeki Odry kanałem dopływowym, przy wykorzystaniu piętrzenia na jazie Januszkowice zlokalizowanym w km 114,5 Odry, w ilości:
- maksymalny sekundowy pobór wody - Q max s = 62 m3/s.

2. Zrzutu pobranej wody w ilości równej poborowi, kanałem odpływowym o długości 45 m, zlokalizowanym poniżej stopnia. W Januszkowicach

3. Wykorzystania pobieranej wody do produkcji energii elektrycznej przez projektowaną elektrownię wodną o przełyku instalowanym Q inst.= 62,0 m3/s i mocy instalowanej N inst. = 1400 kW, przy spadzie H = 2,60 m.

PDFInformacja