Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

2020-11-12 Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek PGE Energia Odnawialna S.A. z/s w Warszawie, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną

Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni PGW Wody Polskie w Opolu o wszczęciu postępowania, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wniosek PGE Energia Odnawialna S.A. z/s w Warszawie, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą korzystanie z wód do celów energetyki wodnej dla potrzeb eksploatacji ELEKTROWNI WODNEJ KRĘPNA.

Informacja o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020, poz. 310 z późn. zm.), informuję, że w dniu 02-07-2020 r. /z korektą wniosku złożoną w dniu 07-08-2020 r./ zostało wszczęte postępowanie, na wniosek zakładu PGE Energia Odnawialna S.A., 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 59A, działającego poprzez pełnomocnika Panią Grażynę Miąsik, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą korzystanie z wód do celów energetyki wodnej dla potrzeb eksploatacji ELEKTROWNI WODNEJ KRĘPNA, zlokalizowanej w km 114,5 rzeki Odry, przy prawym przyczółku jazu Krępa, w tym:

1/ pobór wód powierzchniowych dla potrzeb energetycznych EW Krępna, z rzeki Odry kanałem doprowadzającym z kierownicą zanieczyszczeń zlokalizowanym 60 m powyżej stopnia, przy wykorzystaniu piętrzenia na jazie sektorowym Krępa, zlokalizowanym w km 114,5 Odry przy normalnym poziomie piętrzenia:
NPP na rzędnej 162,75 m NN = 162,66 m Kr; z odchyleniem eksploatacyjnym + 10 cm:
NPP + 10 cm = 162,85m NN = 162,76 m Kr;
w ilości przy pracy dwóch turbin: maksymalny sekundowy pobór wody - Q max s = 62 m3/s;

2/ zrzutu pobranej wody w ilości równej poborowi, kanałem odpływowym o wylocie zlokalizowanym 70 m poniżej stopnia;

3/ wykorzystanie pobieranej wody do produkcji energii elektrycznej przez elektrownię wodną o przełyku instalowanym Q inst.= 62,0 m3/s i mocy instalowanej N inst. = 1400 kW, przy spadzie H = 2,50 m.

PDFInformacja