Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Projekty uchwał na XXXII Sesję w dniu 31marca 2021r.

PDFa_w sprawie dokonania zmian budżetu na 2021r.pdf

PDFuzasadnienie-do-uchwaly-w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-na-2021r.pdf

PDFa_korekta-z-30_03_2020_w-sprawie-dokonania-zmian-budzetu-na-2021-rok.pdf

PDFb_w-sprawie-zmiany-wieloletniej-prognozy-finansowej_1168795.pdf

PDFb_korekta-z-30_03_2021_wieloletniej-prognozy-finansowej.pdf

PDFc_w sprawie przekazania petycji według właściwości.pdf

PDFd_w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie szczepień przeciwko COVID – 19.pdf

PDFe_w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie udzielenia poparcia dla Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego..pdf

PDFf_w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Zdzieszowice.pdf

PDFg_w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów po umowach dzierżawy zawartych na czas oznaczony do 3 lat.pdf

PDFh_w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Zdzieszowice na rok 2021 .pdf

PDFi_w sprawie wykazu kąpielisk oraz sezonu kąpielowego na terenie Gminy Zdzieszowice na rok 2021 r..pdf

PDFj_w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Zdzieszowice do projektu pn_Wdrożenie systemu zarządzania jakością powietrza w samorządach woj_Op w ramach programu LIFE.pdf

PDFk_w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Sieci Dróg Gminnych w Gminie Zdzieszowice na lata 2021_2025.pdf

PDFkorekta_z 24_03_w sprawie przyjęcia Planu Rozwoju Sieci Dróg Gminnych w Gminie Zdzieszowice na lata 2021_2025.pdf

PDFl_w sprawie zwolnienia z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży w roku 2021.pdf