Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zagospodarowanie dz. nr 1003 Mirabelka w Zdzieszowicach

03.06.2022 r.

Numer ogłoszenia : 2022/BZP 00192508/01

Identyfikator postępowania : ocds-148610-498fd852-e308-11ec-9a86-f6f4c648a056

Postępowanie o udzielenie zamówienia na : Zagospodarowanie dz. nr 1003 Mirabelka w Zdzieszowicach

Dokumenty :

ogłoszenie o zamówieniu PDF08da452c-4b10-f3c1-91d9-69000eb1c9da.pdf (109,10KB)
DOCswz Mirabelka.doc (259,50KB)
ZIPDOKUMENTACJA ŹRÓDŁOWA.zip (24,41MB)
ODTZałącznik nr 6 do SWZ.odt (65,48KB)
 


Pliki j.w. z podpisem elektronicznym :

XADESswz Mirabelka.doc.XAdES (5,23KB)
XADESDOKUMENTACJA ŹRÓDŁOWA.zip.XAdES (5,26KB)
XADESZałącznik nr 6 do SWZ.odt.XAdES (5,26KB)
 


PDFZapytania do treści SWZ-sig.pdf (155,55KB)
 


Zmiana terminu składania ofert : PDFzawiadomienie o zmianie terminu składania ofert.pdf (107,64KB) PDF08da5363-1825-bef9-0dea-56000e35882d.pdf (39,53KB)

22.06.2022 r.

Zapytania do treści SWZ + zmiana SWZ : PDFZapytania do treści + zmiana SWZ-sig.pdf (241,78KB)
 


27.06.2022 r.

Informacja o kwocie, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia : PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 4 Pzp-sig.pdf (119,21KB)
Informacja z otwarcia ofert : PDFInformacja w trybie art. 222 ust. 5-sig.pdf (121,79KB)
 


12.07.2022 r.

PDFinformacja o wyborze najkorzystniejszej oferty-sig (196,93KB)