Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zawiadomienie o III Sesji Gminnej Rady Seniorów w dniu 14 czerwca 2022 r.

Na podstawie § 19 Statutu Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXXVI/247/2017 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie powołania Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach i nadania jej "statutu" (Dz. Urz. Woj. Opolskiego z 2017 r. poz. 1158) zwołuję III Sesję Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach.

Sesja odbędzie się w dniu 14 czerwca 2022 r. o godz. 11:00 w sali narad Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach.

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Wnioski o zmianę porządku obrad.
  3. Przyjęcie protokołu z II Sesji Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach.
  4. Złożenie sprawozdania z okresu międzysesyjnego.
  5. Interpelacje i zapytania radnych.
  6. Wolne wnioski i informacje.
  7. Zakończenie III Sesji Gminnej Rady Seniorów.

Przewodnicząca

Gminnej Rady Seniorów

Krystyna Obstoj