Przejdź do treści strony

Urząd Miejski w Zdzieszowicach

Biuletyn Informacji Publicznej

Statystyki podstron

Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11414800000000000
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
12139799288116692113350124387135322134831133199102294135504166461151755
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1085131182011620251410921353241408238001512754710185511732196866114337
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
102566882308634485244829759364390521107879104887103127105880101468
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11006711349812423992625974058463110745010935110631210793393219112286
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6768558311550905718691068557717453178076100671796427646787149
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
514027142563147467995273276761618416363965630729566119059534
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
484803014229744308843280530128361573652933162397465020549437
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1015170132014833121371462092731110
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 222011
 2. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości
  Wyświetleń: 136633
 3. Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 118480
 4. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 82019
 5. Świadczone usługi
  Wyświetleń: 78326
 6. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 75611
 7. Oferty pracy
  Wyświetleń: 65416
 8. Projekty i informacje o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 47382
 9. Biuro Administracyjno-Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 37430
 10. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2012
  Wyświetleń: 36949
 11. Inne
  Wyświetleń: 36456
 12. Instytucje samorządowe
  Wyświetleń: 35335
 13. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek i zakładów budżetowych gminy
  Wyświetleń: 33169
 14. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 31647
 15. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 30993
 16. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 30046
 17. Elektroniczna wersja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 27605
 18. Rada Miejska kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 26709
 19. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 26539
 20. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 26449
 21. Wykaz aktów Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 25750
 22. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 25438
 23. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 25316
 24. Uchwały budżetowe
  Wyświetleń: 25248
 25. Audyt i kontrole wewnętrzne
  Wyświetleń: 24356
 26. Urząd Miejski
  Wyświetleń: 24011
 27. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 22816
 28. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 22348
 29. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM
  Wyświetleń: 21964
 30. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 21900
 31. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 21623
 32. Burmistrz - Sybila Zimerman
  Wyświetleń: 21137
 33. Statut gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 20475
 34. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  Wyświetleń: 20170
 35. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 19739
 36. Struktura Urzędu
  Wyświetleń: 19556
 37. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 19277
 38. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 18959
 39. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 18720
 40. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 18719
 41. Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 18708
 42. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej
  Wyświetleń: 18258
 43. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice na lata 2004 - 2006
  Wyświetleń: 18225
 44. Deklaracje podatkowe
  Wyświetleń: 18195
 45. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 18095
 46. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 18024
 47. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 17846
 48. Lokalny Program Rewitalizacji
  Wyświetleń: 17839
 49. Protokoły sesji
  Wyświetleń: 17653
 50. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 17646
 51. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 17603
 52. Pobierz programy
  Wyświetleń: 17412
 53. Stawki podatkowe
  Wyświetleń: 17301
 54. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 17057
 55. Graficzny podział nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 17032
 56. Ogłoszenia RM
  Wyświetleń: 16984
 57. Publiczne Przedszkole Nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 16758
 58. Zarządzenia w sprawie wdrożania i utrzymania systemu zarządzania jakością
  Wyświetleń: 16734
 59. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 16687
 60. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 16681
 61. Akty prawne
  Wyświetleń: 16664
 62. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 16658
 63. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji
  Wyświetleń: 16569
 64. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły
  Wyświetleń: 16562
 65. Komisja Rewizyjna - protokoły
  Wyświetleń: 16489
 66. Komisja Spraw Społecznych - protokoły
  Wyświetleń: 16390
 67. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły
  Wyświetleń: 16270
 68. Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 16244
 69. Sekretarz Gminy - Brygida Bukowińska
  Wyświetleń: 16176
 70. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2012r.
  Wyświetleń: 16110
 71. Zwolnienia podatkowe
  Wyświetleń: 16078
 72. Publiczne Przedszkole Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 15980
 73. Skarbnik Gminy - Zdzisława Krukowska
  Wyświetleń: 15785
 74. Publiczne Przedszkole Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 15642
 75. Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
  Wyświetleń: 15302
 76. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2015
  Wyświetleń: 15292
 77. Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny
  Wyświetleń: 15197
 78. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2010-2015
  Wyświetleń: 15113
 79. Azbest
  Wyświetleń: 15112
 80. Publiczne Przedszkole Nr 6 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 15013
 81. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 14807
 82. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 14565
 83. Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu miasta Zdzieszowice
  Wyświetleń: 14427
 84. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie
  Wyświetleń: 14345
 85. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 14092
 86. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 14072
 87. Fn-P/01 - Podatek od nieruchomości - osoby prawne
  Wyświetleń: 13981
 88. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Międzygminngo "Czysty Region"
  Wyświetleń: 13604
 89. Uchwały MRM
  Wyświetleń: 13560
 90. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej
  Wyświetleń: 13447
 91. Komisja Samorządowo-Środowiskowa
  Wyświetleń: 13358
 92. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 13326
 93. Informacje o budżecie Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 13299
 94. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy
  Wyświetleń: 13276
 95. Komisja Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 13273
 96. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 13080
 97. Rada Miejska kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 12995
 98. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 12633
 99. Fn-P/04 - Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 12096
 100. GMR/12 - Zezwolenie na uprawę maku i konopii włóknistych
  Wyświetleń: 11874
 101. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 11700
 102. Zamówienia Publiczne 2015
  Wyświetleń: 11447
 103. Wybory uzupełniające
  Wyświetleń: 11406
 104. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 11372
 105. GMR/08 - Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 10948
 106. GK/11 - Oświadczenie przedsiębiorcy o wartości sprzedanych w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i uiszczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 10856
 107. Język migowy - korzystanie z usług tłumacza
  Wyświetleń: 10833
 108. IN/01 - Decyzja o zajęciu pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy
  Wyświetleń: 10806
 109. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2012 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 10786
 110. Fn-P/05 - Podatek rolny - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 10757
 111. SO.01 - Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 10740
 112. Fn-P/02 - Podatek rolny - osoby prawne
  Wyświetleń: 10658
 113. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 10588
 114. Fn-P/10 - Ulgi lokalne
  Wyświetleń: 10563
 115. Fn-P/07 - Podatek od środków transportowych dla osób prawnych i fizycznych
  Wyświetleń: 10559
 116. Fn-P/09 - Wydawanie zaświadczeń przez organ podatkowy (potwierdzających dane zawarte w ewidencji podatkowej)
  Wyświetleń: 10438
 117. IN/02 - Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 10408
 118. Burmistrz Zdzieszowic
  Wyświetleń: 10383
 119. Fn-P/03 - Podatek leśny - osoby prawne
  Wyświetleń: 10372
 120. Fn-P/06 - Podatek leśny - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 10356
 121. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 10316
 122. GK/13 - Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 10223
 123. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2009-2014
  Wyświetleń: 10184
 124. GMR/14 - Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk
  Wyświetleń: 10140
 125. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2013
  Wyświetleń: 10091
 126. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2013 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 9762
 127. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 9743
 128. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2014 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 9729
 129. Zarządzenia Burmistrza z roku 2013
  Wyświetleń: 9661
 130. GMR/13 - Wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków
  Wyświetleń: 9596
 131. SG.0050.469.2017
  Wyświetleń: 9590
 132. GMR/05 - Zawarcie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia
  Wyświetleń: 9582
 133. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2013
  Wyświetleń: 9581
 134. GK/14 - Przydział, zamiana lokalu mieszkalnego, przydział lokalu socjalnego
  Wyświetleń: 9579
 135. GMR/01 - Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 9470
 136. GMR/02 - Ustalenie numeru porządkowego
  Wyświetleń: 9348
 137. Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia
  Wyświetleń: 9290
 138. Fn-P/11 - Wydawanie interpretacji podatkowych
  Wyświetleń: 9287
 139. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2012
  Wyświetleń: 9259
 140. GMR/09 - Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego
  Wyświetleń: 9243
 141. OŚ/06 - Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 9238
 142. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły
  Wyświetleń: 9207
 143. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 9155
 144. Zamówienia Publiczne 2013
  Wyświetleń: 9149
 145. GK/10 - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 9127
 146. Referendum ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 9122
 147. GMR/07 - Rozgraniczanie nieruchomości
  Wyświetleń: 9077
 148. OR/02 - Wnoszenie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 9065
 149. GMR/06 - Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 9056
 150. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 9031
 151. GMR/10 - Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 9019
 152. GK/09 - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży
  Wyświetleń: 8950
 153. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2012
  Wyświetleń: 8941
 154. GMR/15 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 8888
 155. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2018 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 8875
 156. Petycje
  Wyświetleń: 8833
 157. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 8831
 158. GMR/03 - Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 8808
 159. OŚ/02 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 8802
 160. GK/07 - Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 8796
 161. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 8713
 162. Komisja Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 8702
 163. Zarządzenia Burmistrza z roku 2012
  Wyświetleń: 8700
 164. OR/03 - Poświadczenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 8678
 165. Dyrektor Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 8569
 166. GK/12 - Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  Wyświetleń: 8441
 167. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  Wyświetleń: 8406
 168. OŚ/01 - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 8384
 169. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 8354
 170. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  Wyświetleń: 8349
 171. GMR/04 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 8307
 172. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 8304
 173. Skład MRM 2016-2018
  Wyświetleń: 8237
 174. GK/08 - Zaświadczenie potwierdzające dane z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 8236
 175. Projekty uchwał z roku 2013
  Wyświetleń: 8205
 176. OŚ/05 - Nakaz usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
  Wyświetleń: 8148
 177. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 8094
 178. Zastępca Burmistrza - Sybila Zimerman
  Wyświetleń: 8064
 179. GMR/11 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 7998
 180. Referat Podatków i Opłat
  Wyświetleń: 7980
 181. Zarządzenia Burmistrza z roku 2015
  Wyświetleń: 7940
 182. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2013
  Wyświetleń: 7935
 183. OR/04 - Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 7858
 184. Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
  Wyświetleń: 7759
 185. Statut MRM
  Wyświetleń: 7747
 186. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 7693
 187. Zarządzenia Burmistrza z roku 2014
  Wyświetleń: 7660
 188. SG.120.13.2013
  Wyświetleń: 7609
 189. Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego
  Wyświetleń: 7534
 190. Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 7475
 191. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2014
  Wyświetleń: 7441
 192. Projekty uchwał z roku 2014
  Wyświetleń: 7440
 193. Zamówienia Publiczne 2014
  Wyświetleń: 7252
 194. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 7211
 195. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2014
  Wyświetleń: 7208
 196. Zamówienia Publiczne 2012
  Wyświetleń: 7172
 197. Borecki Antoni
  Wyświetleń: 7107
 198. Wybory ponowne 2017
  Wyświetleń: 7073
 199. Konsultacje społeczne - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - wyniki
  Wyświetleń: 7039
 200. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2014
  Wyświetleń: 7032
 201. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7012
 202. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2015 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 7010
 203. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6977
 204. Protokoły MRM
  Wyświetleń: 6971
 205. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6963
 206. Adamski Piotr
  Wyświetleń: 6931
 207. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2015
  Wyświetleń: 6871
 208. Oferty pracy 2014
  Wyświetleń: 6856
 209. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6812
 210. Dyrektor Publicznego Przedszkola w Żyrowej
  Wyświetleń: 6651
 211. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6647
 212. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 6631
 213. OŚ/04 - Informacje od osób fizycznych o rodzaju, ilości i miejscach występowania oraz sposobu eliminowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB oraz inne substancje)
  Wyświetleń: 6629
 214. Projekty uchwał z roku 2015
  Wyświetleń: 6575
 215. Zarządzenia Burmistrza z roku 2016
  Wyświetleń: 6572
 216. Przebudowa budynku żłobka
  Wyświetleń: 6564
 217. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 6 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6555
 218. OR/01 - Udostępnianie do powszechnego wglądu zbiorów dzienników ustaw, monitorów polskich, dzienników urzędowych
  Wyświetleń: 6474
 219. Informacje ogólne PSP1
  Wyświetleń: 6466
 220. Kontrole w 2012 roku
  Wyświetleń: 6443
 221. Konsultacje społeczne - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Program usuwania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 6429
 222. Udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6424
 223. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6332
 224. Osadzin Barbara
  Wyświetleń: 6329
 225. Mulorz Werner
  Wyświetleń: 6317
 226. 2016-08-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 6308
 227. Rewitalizacja Parku Miejskiego (OŚiGW)
  Wyświetleń: 6300
 228. Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i na Burmistrza Zdzieszowic w 2014 r.
  Wyświetleń: 6298
 229. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2010r.
  Wyświetleń: 6292
 230. Józefiok Zbigniew
  Wyświetleń: 6212
 231. Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu Kultury i Rekreacji
  Wyświetleń: 6193
 232. Wystąpienie pokontrolne Ośrodek Prfilaktyki w Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6192
 233. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2014 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 6159
 234. Labisz Brygida
  Wyświetleń: 6123
 235. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2013r.
  Wyświetleń: 6113
 236. Klama Jerzy
  Wyświetleń: 6101
 237. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2016 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 6082
 238. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 6081
 239. Kontrole w 2011 roku
  Wyświetleń: 6059
 240. Ciż Halina
  Wyświetleń: 6055
 241. Prezes Zarządu Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 6055
 242. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2016
  Wyświetleń: 6050
 243. Konkursy ofert 2013
  Wyświetleń: 6033
 244. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016r.
  Wyświetleń: 6012
 245. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2015
  Wyświetleń: 6001
 246. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 5997
 247. „Stacja Jarzębina” zaprasza
  Wyświetleń: 5979
 248. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2011r.
  Wyświetleń: 5947
 249. Grądalska Rita
  Wyświetleń: 5877
 250. Wystąpienie pokontrolne Publiczne Przedszkole nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5856
 251. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5819
 252. Oleksin Bogdan
  Wyświetleń: 5812
 253. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  Wyświetleń: 5807
 254. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej
  Wyświetleń: 5804
 255. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
  Wyświetleń: 5799
 256. Kontrole w 2010 roku
  Wyświetleń: 5779
 257. Kontrole w 2013 roku
  Wyświetleń: 5755
 258. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 5750
 259. Wystąpienie pokontrolne Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5703
 260. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 5691
 261. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy
  Wyświetleń: 5670
 262. Zawiadomienie o Sesji w dniu 25 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 5670
 263. Dyrektor Żłobka Samorządowego
  Wyświetleń: 5652
 264. Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
  Wyświetleń: 5643
 265. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5640
 266. Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic z 25 kwietnia 2013 r. w związku z przekwalifikowaniem Zakładu ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5628
 267. Zarządzenia Burmistrza z roku 2017
  Wyświetleń: 5624
 268. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 5618
 269. Protokoły sesji z roku 2013
  Wyświetleń: 5617
 270. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  Wyświetleń: 5616
 271. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji z roku 2012
  Wyświetleń: 5605
 272. Zawiadomienie o Sesji w dniu 23 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 5605
 273. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 5583
 274. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 9 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 5576
 275. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 5533
 276. Wystąpienie pokontrolne Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5528
 277. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 5524
 278. Kontrole w 2008 roku
  Wyświetleń: 5520
 279. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2014r.
  Wyświetleń: 5508
 280. Wystąpienie pokontrolne Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5504
 281. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2013r.
  Wyświetleń: 5482
 282. Zarządzenia Burmistrza z roku 2018
  Wyświetleń: 5475
 283. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 5470
 284. Zawiadomienie o Sesji w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 5454
 285. 2015-11-25 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 5419
 286. Protokoły sesji z roku 2014
  Wyświetleń: 5419
 287. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 5395
 288. Paciorek Edward
  Wyświetleń: 5395
 289. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5388
 290. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 5385
 291. Projekty uchwał z roku 2012
  Wyświetleń: 5372
 292. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 5354
 293. Wykonanie ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach
  Wyświetleń: 5329
 294. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  Wyświetleń: 5290
 295. Kontrole w 2007 roku
  Wyświetleń: 5274
 296. Kontrole w 2009 roku
  Wyświetleń: 5262
 297. SG.120.13.2015
  Wyświetleń: 5233
 298. Zawiadomienie o Sesji w dniu 16 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 5210
 299. Protokoły sesji z roku 2012
  Wyświetleń: 5188
 300. Zawiadomienie o Sesji w dniu 28 maja 2013r.
  Wyświetleń: 5177
 301. 2012.03.19 - Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym przy drodze na Lesiany-odprowadzenie wód z pól do cieku Padół (OŚiGW)
  Wyświetleń: 5117
 302. Przebudowa budynku żłobka - II etap
  Wyświetleń: 5066
 303. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2013r.
  Wyświetleń: 5065
 304. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzieszowicach (OŚiGW)
  Wyświetleń: 5064
 305. Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5063
 306. Dostawa specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 5035
 307. Protokoły GRS
  Wyświetleń: 5032
 308. Potas Mirosław
  Wyświetleń: 5031
 309. Wieczorek Antoni
  Wyświetleń: 5030
 310. Zakup urządzeń zabawowych (celem doposażenia istniejących placów zabaw)
  Wyświetleń: 5022
 311. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 marca 2014r.
  Wyświetleń: 5008
 312. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 4987
 313. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 4983
 314. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  Wyświetleń: 4982
 315. Zawiadomienie o Sesji w dniu 21 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 4968
 316. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 4965
 317. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2012
  Wyświetleń: 4964
 318. Zawiadomienie o Sesji w dniu 24 października 2013r.
  Wyświetleń: 4959
 319. Wykonanie fontanny na Małym Ryneczku
  Wyświetleń: 4898
 320. Wykonanie elementów małej architektury w Parku Miejskim w Zdzieszowicach ( poprawa estetyki ).
  Wyświetleń: 4885
 321. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice - Tranzyt Januszkowice - Zdzieszowice
  Wyświetleń: 4876
 322. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2017 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 4851
 323. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.
  Wyświetleń: 4825
 324. Miejska Komisja Wyborcza w Zdzieszowicach (2014)
  Wyświetleń: 4814
 325. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej
  Wyświetleń: 4807
 326. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2014
  Wyświetleń: 4799
 327. Protokoły sesji z roku 2015
  Wyświetleń: 4793
 328. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2015r.
  Wyświetleń: 4781
 329. Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4756
 330. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2014r.
  Wyświetleń: 4734
 331. Kierownik Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny
  Wyświetleń: 4727
 332. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 4719
 333. Zawiadomienie o Sesji w dniu 20 lutego 2014r.
  Wyświetleń: 4708
 334. Kontrole w 2014 roku
  Wyświetleń: 4680
 335. Przebudowa boiska sportowego w Krępnej
  Wyświetleń: 4680
 336. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 4662
 337. Zawiadomienie o Sesji w dniu 19 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 4659
 338. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 4649
 339. Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4643
 340. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2017
  Wyświetleń: 4642
 341. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2013
  Wyświetleń: 4611
 342. Zawiadomienie o sesji w dniu 30 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 4589
 343. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 4581
 344. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006r.
  Wyświetleń: 4576
 345. Plan oraz sprawozdanie z wykonania audytu
  Wyświetleń: 4563
 346. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 4558
 347. Zawiadomienie o Sesji - 25.10.2012r.
  Wyświetleń: 4532
 348. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005r.
  Wyświetleń: 4529
 349. Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4526
 350. Uchwały GRS
  Wyświetleń: 4520
 351. Dostawa wodomierzy
  Wyświetleń: 4516
 352. Zawiadomienie o Sesji w dniu 28 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 4512
 353. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2013
  Wyświetleń: 4510
 354. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 listopada 2015r.
  Wyświetleń: 4483
 355. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach
  Wyświetleń: 4478
 356. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 4476
 357. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 4474
 358. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 4473
 359. Kontrole w 2015 roku
  Wyświetleń: 4472
 360. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 4472
 361. Inżynier kontraktu w okresie zgłaszania wad dla kontraktu II i III
  Wyświetleń: 4470
 362. Projekty uchwał na Sesję w dniu 20.09.2012r.
  Wyświetleń: 4454
 363. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 21 stycznia 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 4446
 364. Zawiadomienie o Sesji - 27.11.2012r.
  Wyświetleń: 4438
 365. Projekty uchwał na Sesje w dniu 27.09.2012r.
  Wyświetleń: 4431
 366. OR/05 - Wnoszenie petycji
  Wyświetleń: 4429
 367. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2014r.
  Wyświetleń: 4425
 368. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2015r.
  Wyświetleń: 4412
 369. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 4411
 370. Tworzenie komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 4408
 371. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 4382
 372. Zawiadomienie o Sesji w dniu 24 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 4374
 373. Dane adresowe PP2
  Wyświetleń: 4368
 374. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 4361
 375. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 4353
 376. SG.0050.304.2013
  Wyświetleń: 4336
 377. SO.17 - Wydanie decyzji w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczenia rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
  Wyświetleń: 4332
 378. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 4330
 379. Wąsik-Kudla Monika
  Wyświetleń: 4325
 380. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 września 2014 r.
  Wyświetleń: 4319
 381. Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej.
  Wyświetleń: 4314
 382. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 4310
 383. Zamówienia Publiczne 2018
  Wyświetleń: 4305
 384. 2015-11-25 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4302
 385. Decyzje wydane w 2008r.
  Wyświetleń: 4300
 386. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 4292
 387. Zawiadomienie o sesji w dniu 4 października 2017r.
  Wyświetleń: 4289
 388. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4277
 389. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 4271
 390. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2010 r.
  Wyświetleń: 4271
 391. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  Wyświetleń: 4270
 392. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 4253
 393. Zawiadomienie o Sesji w dniu 18 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 4249
 394. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 4248
 395. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005 r.
  Wyświetleń: 4248
 396. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2016
  Wyświetleń: 4246
 397. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Słowackiego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4245
 398. Decyzje wydane w 2010r.
  Wyświetleń: 4239
 399. Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 4224
 400. Wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej - odnoga ul. Fabrycznej (posesja nr 15) i ul. Górnej (posesja nr 1) - OŚiGW
  Wyświetleń: 4221
 401. Projekty uchwał na Sesje w dniu 25.10.2012r.
  Wyświetleń: 4212
 402. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 4209
 403. Decyzje wydane w 2007r.
  Wyświetleń: 4200
 404. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 10 grudnia 2014 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 4198
 405. Komunikat MKW z dnia 17.10.2014 w sprawie losowania numerów list kandydatów
  Wyświetleń: 4193
 406. Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin
  Wyświetleń: 4191
 407. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 grudnia 2014r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 4166
 408. Zawiadomienie o sesji w dniu 18 grudnia 2017r.
  Wyświetleń: 4164
 409. Projekty uchwał na Sesję w dniu 27 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 4162
 410. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 4161
 411. Dane adresowe
  Wyświetleń: 4157
 412. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  Wyświetleń: 4152
 413. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 4148
 414. Zawiadomienie o Sesji w dniu 23 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 4144
 415. GK/03 - Wypis i wyrys z miejscowego planu
  Wyświetleń: 4121
 416. Projekty uchwał na Sesję w dniu 23.04.2013r.
  Wyświetleń: 4117
 417. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 lutego 2013r.
  Wyświetleń: 4117
 418. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26.03.2013r.
  Wyświetleń: 4111
 419. 2016-01-07 - Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4109
 420. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Żłobka Samorządowego.
  Wyświetleń: 4105
 421. Komunikat MKW z dnia 20.10.2014 w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4096
 422. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2014
  Wyświetleń: 4094
 423. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  Wyświetleń: 4094
 424. Projekty uchwał na Sesję w dniu 24 października 2013r.
  Wyświetleń: 4090
 425. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 9 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 4089
 426. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 marca 2013r.
  Wyświetleń: 4085
 427. Przebudowa boiska sportowego w Krępnej
  Wyświetleń: 4083
 428. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 4083
 429. USC/03 - Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 4081
 430. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach z roku 2014
  Wyświetleń: 4078
 431. Wykonanie fontanny na Małym Ryneczku
  Wyświetleń: 4077
 432. Dane osobowe
  Wyświetleń: 4076
 433. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2012r.
  Wyświetleń: 4074
 434. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 4068
 435. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadzy
  Wyświetleń: 4066
 436. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 4063
 437. USC/01 - Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 4062
 438. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 23 października 2014r.
  Wyświetleń: 4062
 439. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2012r.
  Wyświetleń: 4056
 440. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  Wyświetleń: 4052
 441. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 4052
 442. Inne 2012
  Wyświetleń: 4050
 443. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 maja 2013r.
  Wyświetleń: 4050
 444. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 września 2015 r.
  Wyświetleń: 4040
 445. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006 r.
  Wyświetleń: 4039
 446. Decyzje wydane w 2009r.
  Wyświetleń: 4036
 447. Zawiadomienie o Sesji - 20.09.2012
  Wyświetleń: 4036
 448. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej (VII kadencja)
  Wyświetleń: 4034
 449. Projekty uchwał na Sesję w dniu 19 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 4031
 450. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 4028
 451. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 4013
 452. Projekty uchwał na Sesję w dniu 25 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 4009
 453. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.
  Wyświetleń: 4002
 454. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2016
  Wyświetleń: 4000
 455. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2011r.
  Wyświetleń: 3995
 456. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2005r.
  Wyświetleń: 3994
 457. Wenio Stanisław
  Wyświetleń: 3994
 458. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 stycznia 2016r.
  Wyświetleń: 3991
 459. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2016
  Wyświetleń: 3990
 460. Zawiadomienie o Sesji - 27.09.2012r.
  Wyświetleń: 3990
 461. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2008r.
  Wyświetleń: 3989
 462. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2005r.
  Wyświetleń: 3985
 463. 2014-01-16 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3975
 464. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  Wyświetleń: 3974
 465. Remont systemu filtrów wody na krytej pływalni w PG w Zdzieszowicach_2
  Wyświetleń: 3968
 466. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2006r.
  Wyświetleń: 3967
 467. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26.02.2013r.
  Wyświetleń: 3961
 468. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Żyrowej - I etap
  Wyświetleń: 3952
 469. 2012.06.08 - Czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Zdzieszowice w 2012 roku
  Wyświetleń: 3949
 470. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 3936
 471. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 3934
 472. Projekty uchwał na Sesję w dniu 21 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 3931
 473. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 3930
 474. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3919
 475. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2006r.
  Wyświetleń: 3914
 476. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2007r.
  Wyświetleń: 3914
 477. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 3897
 478. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2009r.
  Wyświetleń: 3896
 479. Projekty uchwał na Sesję w dniu 18 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 3896
 480. Wystąpienie pokontrolne Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3895
 481. GK/04 - Zaświadczenie o przeznaczeniu działki
  Wyświetleń: 3889
 482. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 3889
 483. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2009r.
  Wyświetleń: 3882
 484. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 23 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 3871
 485. 2015-12-22 Ogłoszenie o odwołaniu ogłoszonego na dzień 4 luty 2016r. przetargu - Zdzieszowice, ul. Filarskiego 19
  Wyświetleń: 3864
 486. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 3861
 487. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2016r.
  Wyświetleń: 3859
 488. SG.0050.137.2012
  Wyświetleń: 3856
 489. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2007r.
  Wyświetleń: 3848
 490. GK/05 - Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania z MPZP
  Wyświetleń: 3847
 491. OŚ/03 - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3847
 492. Projekty uchwał ana Sesję w dniu 16 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 3841
 493. Konsultacje z mieszkańcami sołectw Jasiona i Żyrowa dotyczące zmiany granic Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa oraz zmiany Statutu Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa
  Wyświetleń: 3835
 494. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 3826
 495. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 3820
 496. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2015
  Wyświetleń: 3809
 497. Zakup 3 huśtawek typu „konik” oraz urządzenia zabawowego ze środków Samorządu Mieszkańców Stare Osiedle.
  Wyświetleń: 3805
 498. SO.18 - Wydawanie Karty Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 3793
 499. OR/06 - Rejestr instytucji kultury, których organizatorem hest Gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 3782
 500. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2018
  Wyświetleń: 3780
 501. 2012.02.29 - Remont koryta cieku melioracyjnego w Krępnej (za posesją Laskowski, Przybyła)-OŚiGW
  Wyświetleń: 3777
 502. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 3777
 503. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2008r.
  Wyświetleń: 3775
 504. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2011 r.
  Wyświetleń: 3773
 505. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 3762
 506. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 3759
 507. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 3759
 508. Wystąpienie pokontrolne Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3754
 509. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2015r.
  Wyświetleń: 3750
 510. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 3744
 511. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 3744
 512. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2012 r.
  Wyświetleń: 3744
 513. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 3740
 514. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 października 2015r.
  Wyświetleń: 3731
 515. Dostawa specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 3721
 516. Ogłoszenia, Zarządzenia, Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3717
 517. GK/06 - Wstępny podział nieruchomości
  Wyświetleń: 3713
 518. IN/04 - Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego
  Wyświetleń: 3712
 519. Dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 3706
 520. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice - VII nabór
  Wyświetleń: 3696
 521. Inne 2013
  Wyświetleń: 3693
 522. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 3692
 523. SG.0050.176.2012
  Wyświetleń: 3691
 524. Remont systemu filtrów na krytej pływalni w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3688
 525. SO.16 - Wydanie decyzji o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
  Wyświetleń: 3688
 526. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 lutego 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3685
 527. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 3684
 528. Dostawa wodomierzy
  Wyświetleń: 3683
 529. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3680
 530. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 3676
 531. Protokoły sesji z roku 2016
  Wyświetleń: 3672
 532. Projekty uchwał z roku 2016
  Wyświetleń: 3665
 533. Modernizacja ul. Szkolnej w Rozwadzy wraz z łącznikiem do drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 3664
 534. SO.04 - Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców w części A i w części B
  Wyświetleń: 3660
 535. GK/02 - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3656
 536. REMONT OBRÓBEK PAPOWYCH I KOMINÓW NA CZĘŚCI BASENOWEJ W PG W ZDZIESZOWICACH 2
  Wyświetleń: 3646
 537. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 3634
 538. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3633
 539. Remont budynku ul. Filarskiego 27
  Wyświetleń: 3632
 540. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3631
 541. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 3631
 542. USC/05 - Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 3630
 543. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016r.
  Wyświetleń: 3627
 544. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 3623
 545. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3616
 546. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3616
 547. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 3608
 548. Modernizacja ul. Korfantego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3607
 549. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 3599
 550. SG.120.11.2012
  Wyświetleń: 3597
 551. USC/06 - Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC
  Wyświetleń: 3589
 552. OŚ/07 - Zgłoszenie eksploatacji zbiornika bezodpływowego
  Wyświetleń: 3584
 553. Remont zniszczonego oświetlenia - odtworzenie zniszczonego w kolizji stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3582
 554. SO.11 - Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  Wyświetleń: 3576
 555. SO.03 - Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym
  Wyświetleń: 3573
 556. USC/02 - Rejestracja zgonów
  Wyświetleń: 3566
 557. Budowa parkingu na działce nr 372/3 przy ul. Nowej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3564
 558. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 3564
 559. SO.02 - Wydawanie zaświadczeń z dokumentacji dowodów osobistych
  Wyświetleń: 3563
 560. Zarządzenie nr 13/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 3559
 561. SO.05 - Przyjmowanie wniosków o udostępnienie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 3555
 562. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2013r.
  Wyświetleń: 3555
 563. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 3554
 564. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 3546
 565. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 marca 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3542
 566. GK/01 - Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 3538
 567. SG.0050.135.2012
  Wyświetleń: 3538
 568. XVII/137/2012
  Wyświetleń: 3534
 569. 2016-01-11 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Zdzieszowicach przy ul. Filarskiego 19 - zaplanowanym na dzień 21 marca 2016r.
  Wyświetleń: 3531
 570. SG.120.6.2013
  Wyświetleń: 3531
 571. SG.0050.147.2012
  Wyświetleń: 3525
 572. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Korfantego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3524
 573. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 lutego 2016r.
  Wyświetleń: 3523
 574. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 3522
 575. 2013-11-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3514
 576. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 3511
 577. SG.120.23.2012
  Wyświetleń: 3491
 578. Wykonanie budowy drogi na ul. Słowackiego w Zdzieszowicach (przy nowobudowanym kościele)
  Wyświetleń: 3491
 579. 15.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 3484
 580. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 3484
 581. 19.09.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3480
 582. SG.0050.149.2012
  Wyświetleń: 3479
 583. SG.120.1.2012
  Wyświetleń: 3478
 584. Wykonanie odprowadzenia wód z rowu na dz. 479 w Jasionej (OŚiGW)
  Wyświetleń: 3477
 585. SG.120.14.2015
  Wyświetleń: 3473
 586. SO.12 - Udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców
  Wyświetleń: 3464
 587. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3462
 588. 2016-04-04 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent w sekcji świadczeń rodzinnych i pomocy alimentacyjnej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3461
 589. SG.0050.230.2012
  Wyświetleń: 3458
 590. Ogłoszenia PSP nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3453
 591. SG.0050.260.2013
  Wyświetleń: 3453
 592. GK/15 - Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 3451
 593. SG.120.6.2012
  Wyświetleń: 3448
 594. Petycje 2015
  Wyświetleń: 3447
 595. SG.0050.141.2012
  Wyświetleń: 3447
 596. USC/04 - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 3447
 597. Remont pomieszczeń szatni chłopców obok sali gimnastycznej w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3446
 598. SG.0050.130.2012
  Wyświetleń: 3446
 599. SO.07 - Przyjmowanie wniosków o udotępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 3445
 600. Przebudowa budynku żłobka - II etap (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dotyczy numeru konta)
  Wyświetleń: 3439
 601. SO.06 - Przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 3438
 602. Zaproszenie do złożenia oferty "Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach"
  Wyświetleń: 3435
 603. SO.14 - Wydanie decyzji o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 3432
 604. 2013-12-11 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Żyrowa
  Wyświetleń: 3431
 605. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3431
 606. SG.120.25.2013
  Wyświetleń: 3428
 607. SG.0050.236.2012
  Wyświetleń: 3423
 608. SG.120.10.2012
  Wyświetleń: 3418
 609. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 3417
 610. 29.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Jasionej
  Wyświetleń: 3416
 611. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3413
 612. 04.07.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3409
 613. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2015
  Wyświetleń: 3409
 614. Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej - odnoga ul. Fabrycznej do posesji nr 5 i 7 - OŚiGW
  Wyświetleń: 3406
 615. SG.0050.144.2012
  Wyświetleń: 3404
 616. Zarządzenie nr 4/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/15 oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 3404
 617. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3402
 618. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej (VI kadencja)
  Wyświetleń: 3401
 619. SG.120.24.2012
  Wyświetleń: 3387
 620. Petycje 2016
  Wyświetleń: 3385
 621. Remont obróbek papowych i kominów na części basenowej w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3385
 622. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3376
 623. Zgłaszanie kandydatów na burmistrza w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 3372
 624. SG.0050.128.2012
  Wyświetleń: 3370
 625. 08.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Jasiona
  Wyświetleń: 3369
 626. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018r.
  Wyświetleń: 3366
 627. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2013 roku
  Wyświetleń: 3352
 628. SO.15 - Wydanie decyzji w sprawie ustalenia i pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową
  Wyświetleń: 3352
 629. SO.08 - Zgłoszenie pobytu stalego, zgłoszenie pobytu czasowego
  Wyświetleń: 3346
 630. 2013-09-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3343
 631. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 września 2014 r.
  Wyświetleń: 3335
 632. SG.0050.142.2012
  Wyświetleń: 3335
 633. 2013-07-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3333
 634. 2015-07-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3333
 635. SG.120.20.2012
  Wyświetleń: 3330
 636. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach z roku 2015
  Wyświetleń: 3328
 637. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 3319
 638. 2012.03.01 - Remont zniszczonego oświetlenia-remont zniszczonego w kolizji drogowej stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego ul. Góry Św. Anny oraz ul. Chrobrego
  Wyświetleń: 3313
 639. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2016r.
  Wyświetleń: 3311
 640. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 3308
 641. SG.0050.143.2012
  Wyświetleń: 3308
 642. 2012-01-26 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 3307
 643. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 3306
 644. SG.0050.129.2012
  Wyświetleń: 3306
 645. SG.120.2.2013
  Wyświetleń: 3297
 646. 19.09.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Krępnej
  Wyświetleń: 3293
 647. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3291
 648. SG.0050.229.2012
  Wyświetleń: 3284
 649. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 3283
 650. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 3283
 651. SG.0050.254.2013
  Wyświetleń: 3282
 652. SG.0050.124.2012
  Wyświetleń: 3279
 653. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 3277
 654. SG.0050.165.2012
  Wyświetleń: 3277
 655. 2017-01-05 - Ogłoszenie o naborze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach (1/2 etatu)
  Wyświetleń: 3276
 656. SG.0050.125.2012
  Wyświetleń: 3275
 657. SG.0050.119.2012
  Wyświetleń: 3274
 658. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2014r.
  Wyświetleń: 3274
 659. 2013-10-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3272
 660. Budowa drogi na ul. Jagodowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 3272
 661. SG.120.1.2013
  Wyświetleń: 3271
 662. 2013-05-31 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 3269
 663. SG.120.12.2013
  Wyświetleń: 3267
 664. Przebudowa budynku żłobka - II etap (pytania i odpowiedzi)
  Wyświetleń: 3260
 665. SG.120.3.2014
  Wyświetleń: 3260
 666. 2014-12-04 - Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej
  Wyświetleń: 3257
 667. 2013-11-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3256
 668. SG.120.9.2012
  Wyświetleń: 3254
 669. Zarządzenie Nr Or. S. 0152/21/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2006r.
  Wyświetleń: 3251
 670. Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2014r
  Wyświetleń: 3248
 671. USC/07 - Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa
  Wyświetleń: 3246
 672. SG.120.25.2012
  Wyświetleń: 3244
 673. Projekty Uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 23 października 2014r.
  Wyświetleń: 3239
 674. SG.120.5.2012
  Wyświetleń: 3239
 675. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w zarządzie Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 3222
 676. SG.0050.287.2013
  Wyświetleń: 3220
 677. 2013-08-06 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 3216
 678. 2013-11-27 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Krępna
  Wyświetleń: 3215
 679. SG.120.15.2013
  Wyświetleń: 3214
 680. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2015 roku
  Wyświetleń: 3211
 681. Zawiadomienie o Sesji w dniu 25 maja 2016r.
  Wyświetleń: 3211
 682. Zawiadomienie o Sesji w dniu 22 stycznia 2013r.
  Wyświetleń: 3210
 683. SO.10 - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 3209
 684. SG.0050.145.2012
  Wyświetleń: 3207
 685. SG.0050.126.2012
  Wyświetleń: 3199
 686. 2012-02-03 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3197
 687. SG.0050.269.2013
  Wyświetleń: 3196
 688. 19.11.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3192
 689. SG.0050.262.2013
  Wyświetleń: 3191
 690. SG.120.18.2012
  Wyświetleń: 3186
 691. SG.120.9.2013
  Wyświetleń: 3186
 692. 2012.04.12-Dostawa materiałów wod-kan do bieżącej eksploatacji sieci wod-kan.
  Wyświetleń: 3180
 693. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2014 roku
  Wyświetleń: 3180
 694. SO.09 - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego oraz zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 3180
 695. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2014r.
  Wyświetleń: 3175
 696. SG.0050.166.2012
  Wyświetleń: 3172
 697. SG.120.17.2012
  Wyświetleń: 3169
 698. SG.0050.222.2012
  Wyświetleń: 3167
 699. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 3166
 700. 2015-07-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 3155
 701. 2015-07-27 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Zdzieszowice
  Wyświetleń: 3154
 702. SG.0050.252.2013
  Wyświetleń: 3148
 703. SG.0050.327.2013
  Wyświetleń: 3147
 704. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 3146
 705. SG.0050.270.2013
  Wyświetleń: 3142
 706. SG.0050.258.2013
  Wyświetleń: 3141
 707. SG.120.21.2013
  Wyświetleń: 3137
 708. 08.03.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3134
 709. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 3133
 710. SO.13 - Wydanie decyzji o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej za samotnego
  Wyświetleń: 3130
 711. 2012-01-27 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 3129
 712. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 3127
 713. SG.0050.263.2013
  Wyświetleń: 3125
 714. 19.06.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3122
 715. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 3115
 716. Projekty uchwał na Sesję w dniu 22.01.2013r.
  Wyświetleń: 3111
 717. SG.0050.274.2013
  Wyświetleń: 3107
 718. 07.09.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3105
 719. Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3105
 720. SG.0050.259.2013
  Wyświetleń: 3104
 721. SG.120.16.2013
  Wyświetleń: 3102
 722. Informacja o posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach - rok 2012
  Wyświetleń: 3101
 723. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 3095
 724. Zaasfaltowanie ul. Chopina, ul. Myśliwca od ul. K. Miarki do wyjazdu ze sklepu Biedronka oraz łącznika pomiędzy ul. Chopina a Osadników
  Wyświetleń: 3091
 725. 2013-12-13 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Krępna
  Wyświetleń: 3090
 726. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) 'OŚiGW' – roboty dodatkowe
  Wyświetleń: 3090
 727. 2015-10-06 Ogłaszenie o drugim przetarg ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 3085
 728. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 3084
 729. 2012-02-16 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  Wyświetleń: 3083
 730. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 3081
 731. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 10 grudnia 2014 r (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3076
 732. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 3074
 733. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 10 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 3073
 734. Przebudowa boiska w Krępnej
  Wyświetleń: 3073
 735. 2013-10-30 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3066
 736. 2013-10-01 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3063
 737. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 3057
 738. 2013-04-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3056
 739. 03.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3055
 740. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzieszowicach (OŚiGW) – przetarg drugi
  Wyświetleń: 3054
 741. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 3052
 742. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 grudnia 2014r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3051
 743. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 3048
 744. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 3046
 745. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej – przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją na cele mieszkalne.
  Wyświetleń: 3045
 746. SG.0050.256.2013
  Wyświetleń: 3044
 747. Kontrole w 2016 roku
  Wyświetleń: 3042
 748. Zarządzenie nr 9/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 3040
 749. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2017r.
  Wyświetleń: 3039
 750. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 3038
 751. SG.0050.197.2012
  Wyświetleń: 3035
 752. Sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 3028
 753. SG.0050.255.2013
  Wyświetleń: 3028
 754. SG.0050.208.2012
  Wyświetleń: 3026
 755. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 3019
 756. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2017
  Wyświetleń: 3011
 757. SG.0050.250.2012
  Wyświetleń: 3011
 758. SG.0050.276.2013
  Wyświetleń: 3010
 759. SG.120.22.2016
  Wyświetleń: 3006
 760. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 3003
 761. SG.0050.303.2013
  Wyświetleń: 2997
 762. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice - VIII nabór
  Wyświetleń: 2996
 763. SG.0050.191.2012
  Wyświetleń: 2993
 764. SG.0050.198.2012
  Wyświetleń: 2993
 765. Ogłoszenia GRS
  Wyświetleń: 2992
 766. 09.08.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2989
 767. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2986
 768. SG.0050.271.2013
  Wyświetleń: 2985
 769. SG.120.8.2013
  Wyświetleń: 2984
 770. 2013-04-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2976
 771. 2013
  Wyświetleń: 2974
 772. 2012-10-30 - Nabór na wolne stanowisko pracy: referent administracyjny w wymiarze 3/4 etatu
  Wyświetleń: 2972
 773. SG.0050.336.2013
  Wyświetleń: 2972
 774. Projekty uchwał na Sesję w dniu 23 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 2968
 775. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2961
 776. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2960
 777. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 2953
 778. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 2948
 779. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2018r.
  Wyświetleń: 2945
 780. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2941
 781. Zarządzenie nr 12/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2938
 782. SG.0050.182.2012
  Wyświetleń: 2931
 783. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 2928
 784. Informacja o dotacjach, dofinansowaniach oraz poręczeniach i gwarancjach w 2012
  Wyświetleń: 2927
 785. przetarg
  Wyświetleń: 2924
 786. Technika głosowania w Wyborach do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wyświetleń: 2924
 787. 14.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Krępnej
  Wyświetleń: 2923
 788. 2013-08-22 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Żyrowa
  Wyświetleń: 2923
 789. 14.03.2013 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2919
 790. 2013-04-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2917
 791. SG.120.5.2014
  Wyświetleń: 2912
 792. Remont budynku ul. Filarskiego 25, 27, 29 i 29B
  Wyświetleń: 2907
 793. Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 2906
 794. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 2906
 795. SG.0050.209.2012
  Wyświetleń: 2906
 796. SG.0050.257.2013
  Wyświetleń: 2904
 797. 2012-05-31 Informacja o dotacjach, dofinansowaniach oraz poręczeniach i gwarancjach w 2011
  Wyświetleń: 2901
 798. Remonty czastkowe dróg (część 2)
  Wyświetleń: 2901
 799. SG.0050.201.2012
  Wyświetleń: 2901
 800. Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
  Wyświetleń: 2896
 801. 2014-12-08 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 2895
 802. 27.04.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2892
 803. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011
  Wyświetleń: 2890
 804. SG.0050.190.2012
  Wyświetleń: 2887
 805. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2014r.
  Wyświetleń: 2879
 806. Zarządzenie nr 11/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2877
 807. 2013-05-16 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2876
 808. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2016 roku
  Wyświetleń: 2876
 809. SG.0050.180.2012
  Wyświetleń: 2874
 810. SG.0050.355.2014
  Wyświetleń: 2872
 811. 2014-12-29 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 160/42, arkusz mapy 1, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 2869
 812. SG.0050.210.2012
  Wyświetleń: 2869
 813. SG.0050.359.2014
  Wyświetleń: 2869
 814. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2017r.
  Wyświetleń: 2859
 815. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2859
 816. 29.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Krępnej
  Wyświetleń: 2857
 817. SG.0050.179.2012
  Wyświetleń: 2856
 818. 2015-05-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2854
 819. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 2850
 820. 2015-12-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2849
 821. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2847
 822. SG.0050.196.2012
  Wyświetleń: 2846
 823. 2013-08-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2843
 824. 2013-10-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2841
 825. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 2841
 826. SG.0050.177.2012
  Wyświetleń: 2831
 827. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku
  Wyświetleń: 2828
 828. SG.0050.374.2014
  Wyświetleń: 2826
 829. SG.0050.187.2012
  Wyświetleń: 2825
 830. SG.0050.337.2013
  Wyświetleń: 2825
 831. 2014-08-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2820
 832. SG.0050.200.2012
  Wyświetleń: 2818
 833. Przebudowa ul. Młyńskiej w Januszkowicach
  Wyświetleń: 2817
 834. SG.0050.425.2014
  Wyświetleń: 2814
 835. Pozwolenia wodnoprawne
  Wyświetleń: 2812
 836. 2015-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2809
 837. SG.120.34.2015
  Wyświetleń: 2805
 838. SG.0050.373.2014
  Wyświetleń: 2803
 839. Projekty uchwał z roku 2017
  Wyświetleń: 2801
 840. 2015-12-30 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14
  Wyświetleń: 2800
 841. 2015-07-20 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2799
 842. 2014-05-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2791
 843. SG.0050.15.2015
  Wyświetleń: 2791
 844. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 20 lutego 2014r.
  Wyświetleń: 2790
 845. SG.0050.381.2014
  Wyświetleń: 2789
 846. SG.0050.181.2012
  Wyświetleń: 2788
 847. 2015-11-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2787
 848. SG.0050.348.2013
  Wyświetleń: 2782
 849. SG.0050.351.2014
  Wyświetleń: 2782
 850. SG.120.26.2013
  Wyświetleń: 2781
 851. 2013-03-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2776
 852. 2017-09-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach: Referent w Referacie Księgowości (1 etat)
  Wyświetleń: 2775
 853. 2013-04-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2774
 854. SG.0050.204.2012
  Wyświetleń: 2768
 855. Zarządzenie nr 4/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2764
 856. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 października2015r.
  Wyświetleń: 2760
 857. SG.0050.212.2012
  Wyświetleń: 2760
 858. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) - OŚiGW - ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 2758
 859. 2015-11-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2756
 860. 26.01.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2756
 861. Zawiadomienie o sesji w dniu 14 września 2016r.
  Wyświetleń: 2756
 862. SG.0050.368.2014
  Wyświetleń: 2755
 863. SG.120.6.2014
  Wyświetleń: 2755
 864. Zarządzenia Burmistrza z roku 2019
  Wyświetleń: 2754
 865. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 2752
 866. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2018
  Wyświetleń: 2746
 867. SG.0050.207.2012
  Wyświetleń: 2744
 868. SG.0050.358.2014
  Wyświetleń: 2744
 869. 2015-07-30 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2743
 870. 2016-02-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2743
 871. 2015-07-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2742
 872. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2015r.
  Wyświetleń: 2740
 873. SG.120.2.2015
  Wyświetleń: 2731
 874. 2015-06-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2729
 875. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2017r.
  Wyświetleń: 2729
 876. SG.0050.195.2012
  Wyświetleń: 2729
 877. SG.0050.206.2012
  Wyświetleń: 2725
 878. 2015-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2724
 879. 2016-08-31 Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  Wyświetleń: 2724
 880. SG.0050.350.2014
  Wyświetleń: 2723
 881. SG.0050.184.2012
  Wyświetleń: 2719
 882. SG.120.35.2014
  Wyświetleń: 2719
 883. Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowic
  Wyświetleń: 2718
 884. SG.0050.211.2012
  Wyświetleń: 2718
 885. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) - OŚiGW
  Wyświetleń: 2715
 886. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 2714
 887. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2714
 888. SG.0050.202.2012
  Wyświetleń: 2714
 889. SG.0050.186.2012
  Wyświetleń: 2712
 890. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2709
 891. Zarządzenie nr 10/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2704
 892. SG.0050.356.2014
  Wyświetleń: 2703
 893. SG.0050.193.2012
  Wyświetleń: 2700
 894. Petycje 2017
  Wyświetleń: 2698
 895. 2013-04-11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2696
 896. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 2694
 897. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2017r.
  Wyświetleń: 2693
 898. Uchwała Nr V/11/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 2692
 899. 2014-08-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik obsługi administracyjno-księgowej JRP
  Wyświetleń: 2688
 900. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2017r.
  Wyświetleń: 2687
 901. SG.120.3.2015
  Wyświetleń: 2684
 902. IN/03 - Decyzja zezwalająca na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy
  Wyświetleń: 2683
 903. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 2681
 904. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2017
  Wyświetleń: 2680
 905. SG.120.10.2016
  Wyświetleń: 2679
 906. SG.0050.465.2014
  Wyświetleń: 2676
 907. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 marca 2016r.
  Wyświetleń: 2675
 908. SG.0050.384.2014
  Wyświetleń: 2672
 909. Inne 2014
  Wyświetleń: 2668
 910. SG.0050.188.2012
  Wyświetleń: 2663
 911. 25.02.2013 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2654
 912. SG.0050.178.2012
  Wyświetleń: 2654
 913. SG.0050.185.2012
  Wyświetleń: 2649
 914. SG.0050.192.2012
  Wyświetleń: 2643
 915. SG.0050.189.2012
  Wyświetleń: 2641
 916. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2640
 917. Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zdzieszowice – 700 punktów świetlnych
  Wyświetleń: 2638
 918. SG.0050.194.2012
  Wyświetleń: 2635
 919. SG.120.15.2014
  Wyświetleń: 2635
 920. SG.0050.188.2012
  Wyświetleń: 2633
 921. Protokoły sesji z roku 2017
  Wyświetleń: 2632
 922. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2629
 923. 2014-11-27 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik grupy działu remontowego, oczyszczania miasta
  Wyświetleń: 2628
 924. SG.0050.3.2014
  Wyświetleń: 2625
 925. 2018-06-29 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2623
 926. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 2622
 927. SG.0050.346.2013
  Wyświetleń: 2621
 928. SG.0050.452.2014
  Wyświetleń: 2621
 929. SG.120.9.2015
  Wyświetleń: 2615
 930. SG.0050.205.2012
  Wyświetleń: 2612
 931. SG.0050.400.2014
  Wyświetleń: 2608
 932. SG.0050.229.2012
  Wyświetleń: 2603
 933. 2013-09-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2602
 934. SG.0050.415.2014
  Wyświetleń: 2597
 935. 2016-03-04 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2596
 936. SG.0050.394.2014
  Wyświetleń: 2593
 937. 2014-04-17 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Brygadzista grupy remontowej i działu oczyszczania miasta
  Wyświetleń: 2588
 938. SG.0050.387.2014
  Wyświetleń: 2583
 939. 2013-07-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2582
 940. 2015-11-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2581
 941. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 2581
 942. Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2019/2020
  Wyświetleń: 2580
 943. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych
  Wyświetleń: 2579
 944. 2014-11-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2568
 945. SG.0050.12.2014
  Wyświetleń: 2562
 946. 2014-10-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2558
 947. SG.0050.375.2014
  Wyświetleń: 2555
 948. 2013-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2553
 949. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 2545
 950. 2014-11-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2544
 951. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 2543
 952. 2016-02-26 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2541
 953. 2015-02-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2539
 954. 2015-09-03 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 2535
 955. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2018r.
  Wyświetleń: 2531
 956. 2016-02-29 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowaej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2530
 957. 2014-03-14 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Krępna...
  Wyświetleń: 2529
 958. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2529
 959. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 2527
 960. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 2520
 961. Zawiadomienie o sesji w dniu 27 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 2517
 962. SG.0050.199.2012
  Wyświetleń: 2512
 963. 2014-07-11 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu na czas określony od 1 sierpnia 2014r. do 31 grudnia 2014r.
  Wyświetleń: 2511
 964. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2501
 965. 2014-03-13 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Krępna...
  Wyświetleń: 2497
 966. Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice: okres obowiązywania taryf od 01.06.2018r. do 31.05.2021r.
  Wyświetleń: 2497
 967. 2013-07-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2496
 968. 2014-04-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2489
 969. 2014-12-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2488
 970. 2015-07-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2483
 971. SG.120.13.2014
  Wyświetleń: 2483
 972. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 2482
 973. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 2481
 974. SG.0050.183.2012
  Wyświetleń: 2480
 975. SG.0050.357.2014
  Wyświetleń: 2474
 976. Zawiadomienie o sesji w dniu 29 marca 2017r.
  Wyświetleń: 2472
 977. 2015-11-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2468
 978. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2468
 979. Zawiadomienie o sesji w dniu 15 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 2466
 980. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 2465
 981. 2015-09-23 Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnym nieograniczonych - Żyrowa
  Wyświetleń: 2464
 982. 2014-07-01 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2462
 983. 2015-02-10 Ogłoszenie o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 2459
 984. Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2458
 985. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 21 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 2455
 986. 2014-11-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2454
 987. 2014-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2451
 988. Zawiadomienie o sesji w dniu 22 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 2445
 989. 2014-03-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2442
 990. 2013-09-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2439
 991. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2017 roku
  Wyświetleń: 2432
 992. Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2430
 993. SG.120.16.2014
  Wyświetleń: 2427
 994. Zawiadomienie i Sesji w dniu 24 sierpnia 2016r.
  Wyświetleń: 2426
 995. 2014-08-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik obsługi techniczno-inżynierskiej JRP
  Wyświetleń: 2415
 996. SG.0050.43.2015
  Wyświetleń: 2411
 997. SG.120.7.2016
  Wyświetleń: 2406
 998. Zarządzenie nr 5/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2406
 999. Publiczne Przedszkole nr 5
  Wyświetleń: 2400
 1000. SG.0050.18.2015
  Wyświetleń: 2398
 1001. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 2395
 1002. SG.120.10.2014
  Wyświetleń: 2387
 1003. Zagospodarowanie terenu na działce 2126/5 obok kościoła na Starym Osiedlu w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2384
 1004. Konkursy ofert 2014
  Wyświetleń: 2383
 1005. Zawiadomienie o sesji w dniu 28 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 2383
 1006. SG.0050.44.2015
  Wyświetleń: 2375
 1007. 2015-10-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2371
 1008. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 2370
 1009. Oferty pracy 2017
  Wyświetleń: 2368
 1010. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2366
 1011. Przebudowa Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2364
 1012. SG.120.30.2015
  Wyświetleń: 2364
 1013. 2016-09-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2363
 1014. SG.0050.21.2015
  Wyświetleń: 2360
 1015. 2019-02-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2358
 1016. 2015-04-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2351
 1017. Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
  Wyświetleń: 2350
 1018. 2016-02-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2349
 1019. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 2349
 1020. SG.0050.164.2016
  Wyświetleń: 2348
 1021. 2015-04-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2342
 1022. 2015-03-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2341
 1023. Zawiadomienie o sesji w dniu 30 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 2341
 1024. Protokół Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2339
 1025. 2014-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2336
 1026. 2014-10-08 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa użytkowana wieczystego do gruntu działki nr 342/3 w Zdzieszowicach wraz z prawem własności budynku i budowli na tym gruncie posadowionych
  Wyświetleń: 2335
 1027. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 2335
 1028. SG.0050.28.2015
  Wyświetleń: 2333
 1029. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 2332
 1030. Zarządzenie nr 3/2014 w sprawie Regulaminu Rekrutacji do Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach.
  Wyświetleń: 2332
 1031. Zawiadomienie o sesji w dniu 12 października 2016r.
  Wyświetleń: 2324
 1032. 2016-11-22 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 2322
 1033. 2014-09-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2321
 1034. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 listopada 2015r.
  Wyświetleń: 2311
 1035. SG.120.9.2016
  Wyświetleń: 2308
 1036. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2308
 1037. SG.120.8.2015
  Wyświetleń: 2307
 1038. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 lutego 2016r.
  Wyświetleń: 2305
 1039. SG.120.21.2015
  Wyświetleń: 2301
 1040. SG.120.25.2015
  Wyświetleń: 2296
 1041. 2016-02-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2292
 1042. 2015-02-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2288
 1043. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 stycznia 2016r.
  Wyświetleń: 2288
 1044. 2015-06-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2285
 1045. SG.120.32.2014
  Wyświetleń: 2285
 1046. SG.0050.27.2015
  Wyświetleń: 2281
 1047. SG.120.10.2015
  Wyświetleń: 2279
 1048. SG.0050.35.2015
  Wyświetleń: 2276
 1049. SG.0050.95.2015
  Wyświetleń: 2276
 1050. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 2268
 1051. SG.0050.13.2015
  Wyświetleń: 2265
 1052. 2014-10-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2263
 1053. Protokoły z sesji (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2263
 1054. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 8 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 2262
 1055. SG.0050.19.2015
  Wyświetleń: 2256
 1056. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 2255
 1057. Zawiadomienie o sesji w dniu 11 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 2240
 1058. SG.0050.56.2015
  Wyświetleń: 2231
 1059. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2017
  Wyświetleń: 2228
 1060. SG.0050.461.2014
  Wyświetleń: 2227
 1061. Zamówienia Publiczne 2016
  Wyświetleń: 2216
 1062. 2016-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2209
 1063. Informacja o petycjach - rok 2017
  Wyświetleń: 2208
 1064. Rekrutacja kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 2206
 1065. Zawiadomienie o sesji Gminnej Rady Seniorów w dniu 26 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 2206
 1066. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 października 2016r.
  Wyświetleń: 2205
 1067. Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – promowanie inicjatyw służących rozwojowi i zwiększeniu aktywności sportowej wśród mieszkańców
  Wyświetleń: 2201
 1068. Modernizacja placu targowego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2200
 1069. 2018-08-29 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 2198
 1070. SG.0050.81.2015
  Wyświetleń: 2198
 1071. SG.0050.119.2015
  Wyświetleń: 2197
 1072. 2014-05-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2194
 1073. SG.120.17.2015
  Wyświetleń: 2192
 1074. SG.0050.61.2015
  Wyświetleń: 2191
 1075. 2014-08-14 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krępnej
  Wyświetleń: 2187
 1076. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych
  Wyświetleń: 2186
 1077. Kontrole podatkowe
  Wyświetleń: 2185
 1078. 2016-02-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2183
 1079. Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2183
 1080. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 lipca 2017r.
  Wyświetleń: 2177
 1081. Petycje 2018
  Wyświetleń: 2175
 1082. SG.0050.64.2015
  Wyświetleń: 2175
 1083. Petycja nr 1/2016
  Wyświetleń: 2172
 1084. 2015-04-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2171
 1085. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 2168
 1086. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - linia kolejowa E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole Zachodnie
  Wyświetleń: 2168
 1087. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2016r.
  Wyświetleń: 2168
 1088. SG.0050.79.2015
  Wyświetleń: 2167
 1089. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 2154
 1090. 2014-08-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2150
 1091. SG.0050.156.2015
  Wyświetleń: 2150
 1092. XIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VII kadencji z dnia 30 września 2015
  Wyświetleń: 2149
 1093. Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach na rok szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 2139
 1094. SG.0050.153.2015
  Wyświetleń: 2135
 1095. SG.0050.29.2015
  Wyświetleń: 2134
 1096. Zawiadomienie o sesji w dniu 31 maja 2017r.
  Wyświetleń: 2132
 1097. 2015-09-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2126
 1098. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 2125
 1099. 2014-07-11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2120
 1100. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2017r.
  Wyświetleń: 2116
 1101. 2015-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2105
 1102. 2017-05-09 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 2102
 1103. 2014-04-03 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2095
 1104. Oferty pracy 2016
  Wyświetleń: 2092
 1105. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 marca 2016r.
  Wyświetleń: 2092
 1106. 2016-07-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2091
 1107. 2016-08-01 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2090
 1108. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 22 czerwca 2016r.
  Wyświetleń: 2088
 1109. SG.0050.114.2015
  Wyświetleń: 2084
 1110. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 2081
 1111. 2017-05-09 - Konkurs na stanowisko dyrektora publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 2079
 1112. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2076
 1113. Zawiadomienie o sesji w dniu 25 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 2073
 1114. Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. dla pracowników administracji i obsługi Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2072
 1115. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 12 USTAWY Z DNIA 29.01.2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2015R. POZ. 2164 WRAZ Z PÓŹN. ZM.)
  Wyświetleń: 2069
 1116. Projekty uchwał z roku 2018
  Wyświetleń: 2069
 1117. 2015-03-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2064
 1118. SG.0050.138.2015
  Wyświetleń: 2059
 1119. SG.0050.124.2015
  Wyświetleń: 2058
 1120. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 2041
 1121. SG.0050.154.2015
  Wyświetleń: 2039
 1122. 2014-06-23 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2038
 1123. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2037
 1124. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 2036
 1125. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2034
 1126. Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. dla pracowników administracji i obsługi Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2029
 1127. 2014-07-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2027
 1128. SG.120.19.2015
  Wyświetleń: 2022
 1129. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2017r.
  Wyświetleń: 2020
 1130. SG.0050.155.2015
  Wyświetleń: 2013
 1131. 2014-08-13 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krępnej
  Wyświetleń: 2010
 1132. SG.0050.151.2015
  Wyświetleń: 2006
 1133. SG.0050.172.2016
  Wyświetleń: 1998
 1134. SG.120.26.2016
  Wyświetleń: 1996
 1135. 2016-09-20 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1993
 1136. SG.0050.168.2016
  Wyświetleń: 1992
 1137. Zamówienia Publiczne 2017
  Wyświetleń: 1987
 1138. SG.0050.173.2016
  Wyświetleń: 1986
 1139. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2016r.
  Wyświetleń: 1981
 1140. 2016-05-13 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 1979
 1141. 2014-06-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1975
 1142. Budowa chodnika wzdłuż ul. Myśliwca od skrzyżowania z ul. Pokoju w stronę torów kolejowych
  Wyświetleń: 1974
 1143. 2017-05-12 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: księgowa(y)
  Wyświetleń: 1973
 1144. Protokoły z sesji (VI kadencja)
  Wyświetleń: 1966
 1145. 2017-03-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1960
 1146. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 1955
 1147. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 1951
 1148. 2016-11-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1950
 1149. 2014-09-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1944
 1150. Projekty uchwał (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 1943
 1151. SG.0050.241.2016
  Wyświetleń: 1943
 1152. 2017-02-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1932
 1153. MODERNIZACJA CZĘŚCI UL. BOCZNEJ W ŻYROWEJ
  Wyświetleń: 1932
 1154. 2016-05-10 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 1925
 1155. Zawiadomienie o sesji w dniu 29 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 1922
 1156. Zawiadomienie o sesji w dniu 6 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 1922
 1157. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacje o posiedzeniach w 2015 roku
  Wyświetleń: 1920
 1158. Uchwała Nr V/12/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 1917
 1159. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2019 (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 1911
 1160. 2017-03-27 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1908
 1161. SG.120.24.2016
  Wyświetleń: 1901
 1162. SG.120.27.2016
  Wyświetleń: 1900
 1163. Rada Miejska kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1896
 1164. Petycja nr 1
  Wyświetleń: 1886
 1165. SG.120.25.2016
  Wyświetleń: 1873
 1166. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1870
 1167. 2017-10-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1867
 1168. SG.120.31.2016
  Wyświetleń: 1863
 1169. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 1861
 1170. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 1858
 1171. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 1854
 1172. Ogłoszenia o posiedzeniach komisji (VII kadencja)
  Wyświetleń: 1853
 1173. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 1848
 1174. SG.0050.230.2016
  Wyświetleń: 1847
 1175. Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1834
 1176. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 14 września 2016r.
  Wyświetleń: 1831
 1177. SG.0050.163.2016
  Wyświetleń: 1830
 1178. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 października 2016r.
  Wyświetleń: 1813
 1179. Zawiadomienie o LV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1808
 1180. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 1804
 1181. 2016-07-06 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1785
 1182. 2017-11-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1783
 1183. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018r.
  Wyświetleń: 1778
 1184. SG.0050.312.2017
  Wyświetleń: 1772
 1185. SG.0050.207.2016
  Wyświetleń: 1759
 1186. 2016-12-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1753
 1187. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1753
 1188. SG.0050.152.2015
  Wyświetleń: 1753
 1189. SG.0050.315.2017
  Wyświetleń: 1753
 1190. 2016-06-03 Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  Wyświetleń: 1742
 1191. SG.0050.161.2015
  Wyświetleń: 1739
 1192. SG.0050.314.2017
  Wyświetleń: 1737
 1193. SG.0050.258.2016
  Wyświetleń: 1736
 1194. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 1731
 1195. SG.120.21.2016
  Wyświetleń: 1731
 1196. 2017-07-06 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1730
 1197. 2017-05-09 - Konkurs na stanowisko dyrektora publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1729
 1198. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1726
 1199. SG.120.27.2017
  Wyświetleń: 1725
 1200. 2017-05-12 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: monter wod-kan
  Wyświetleń: 1721
 1201. 2017-11-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1720
 1202. 2017-09-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1718
 1203. SG.0050.193.2016
  Wyświetleń: 1718
 1204. 2018-02-06 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1713
 1205. 2017-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem lub użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1712
 1206. SG.0050.250.2016
  Wyświetleń: 1707
 1207. SG.120.23.2016
  Wyświetleń: 1701
 1208. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 1686
 1209. Zawiadomienie o Sesji w dniu 22 czerwca 2016r.
  Wyświetleń: 1686
 1210. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 1674
 1211. Inne 2015
  Wyświetleń: 1674
 1212. Inne 2016
  Wyświetleń: 1671
 1213. SG.0050.290.2016
  Wyświetleń: 1669
 1214. Projekty uchwał (VI kadencja)
  Wyświetleń: 1652
 1215. 2017-09-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1649
 1216. SG.0050.255.2016
  Wyświetleń: 1644
 1217. 2017-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1643
 1218. SG.0050.291.2016
  Wyświetleń: 1638
 1219. 2016-05-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1635
 1220. 2016-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1631
 1221. SG.120.4.2017
  Wyświetleń: 1630
 1222. 2016-07-12 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1627
 1223. 2017-09-28 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1627
 1224. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1627
 1225. SG.120.12.2016
  Wyświetleń: 1627
 1226. Zawiadomienie o LVIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1624
 1227. SG.0050.313.2017
  Wyświetleń: 1622
 1228. SG.0050.217.2016
  Wyświetleń: 1620
 1229. SG.0050.305.2017
  Wyświetleń: 1617
 1230. SG.120.10.2017
  Wyświetleń: 1616
 1231. 2016-06-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1609
 1232. Skład MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 1607
 1233. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1598
 1234. SG.0050.299.2016
  Wyświetleń: 1595
 1235. Składy komisji Rady Miejskiej (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 1592
 1236. 2016-06-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1587
 1237. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 1587
 1238. SG.120.24.2017
  Wyświetleń: 1586
 1239. SG.0050.333.2017
  Wyświetleń: 1584
 1240. SG.0050.188.2016
  Wyświetleń: 1583
 1241. Składy komisji Rady Miejskiej (VI kadencja)
  Wyświetleń: 1577
 1242. SG.0050.289.2016
  Wyświetleń: 1575
 1243. SG.0050.296.2016
  Wyświetleń: 1569
 1244. Inne 2018
  Wyświetleń: 1567
 1245. Kontrole w 2018 roku
  Wyświetleń: 1565
 1246. 2016-04-12 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1561
 1247. 2017-07-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1560
 1248. Składy komisji Rady Miejskiej (VII kadencja)
  Wyświetleń: 1560
 1249. SG.0050.346.2017
  Wyświetleń: 1559
 1250. Projekty uchwał na Sesję w dniu 31 maja 2017r.
  Wyświetleń: 1551
 1251. 2019-02-26 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1549
 1252. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2018
  Wyświetleń: 1547
 1253. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1542
 1254. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 marca 2017r.
  Wyświetleń: 1526
 1255. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2019
  Wyświetleń: 1526
 1256. Usunięcie adresu email
  Wyświetleń: 1524
 1257. Ogłoszenia o posiedzeniach komisji (VI kadencja)
  Wyświetleń: 1522
 1258. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26 lipca 2017r.
  Wyświetleń: 1522
 1259. 2019-02-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 1521
 1260. SG.0050.278.2016
  Wyświetleń: 1520
 1261. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczne Przedszkole nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1519
 1262. Konkursy ofert 2015
  Wyświetleń: 1518
 1263. Inne informacje dotyczące Wyborów Samorządowych 2018
  Wyświetleń: 1500
 1264. Protokół Nr III/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1499
 1265. 2017-07-05 Zarządzenie nr 4 Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na wysokość miesięcznego czynszu najmu wolnego lokalu użytkowe
  Wyświetleń: 1494
 1266. Komisja oświaty, kultury i sportu (VII kadencja)
  Wyświetleń: 1494
 1267. Oferty pracy 2018
  Wyświetleń: 1494
 1268. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1494
 1269. SG.0050.332.2017
  Wyświetleń: 1493
 1270. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 1491
 1271. SG.0050.339.2017
  Wyświetleń: 1485
 1272. 2017-05-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1483
 1273. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2018r.
  Wyświetleń: 1479
 1274. Komisja rewizyjna 2015-2018 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 1460
 1275. Komisja spraw społecznych (VII kadencja)
  Wyświetleń: 1460
 1276. Konkursy ofert 2016
  Wyświetleń: 1457
 1277. Uchwała Nr V/13/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 1453
 1278. Zapytanie ofertowe dotyczące unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 1453
 1279. Projekty uchwał na sesje w dniu 28 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1452
 1280. Projekty uchwał na sesję w dniu 6 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 1446
 1281. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2018 roku
  Wyświetleń: 1440
 1282. Protokół Nr I/1/2017 z Sesji Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach w dniu 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1436
 1283. SG.0050.342.2017
  Wyświetleń: 1431
 1284. Projekty uchwał na sesję w dniu 4 października 2017r.
  Wyświetleń: 1429
 1285. Uchwała Nr III/7/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1428
 1286. SG.0050.343.2017
  Wyświetleń: 1415
 1287. 2017-05-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1413
 1288. 2017-11-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1407
 1289. Projekty uchwał (VII kadencja)
  Wyświetleń: 1407
 1290. SG.120.18.2017
  Wyświetleń: 1404
 1291. Komisja spraw społecznych (VI kadencja)
  Wyświetleń: 1396
 1292. SG.0050.337.2017
  Wyświetleń: 1395
 1293. Uchwała Nr III/9/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1394
 1294. Komisja rewizyjna 2012-2014 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 1384
 1295. 2017-08-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1382
 1296. Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu (VII kadencja)
  Wyświetleń: 1376
 1297. Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu (VI kadencja)
  Wyświetleń: 1366
 1298. 2018-03-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1365
 1299. Uchwała Nr XLIX/325/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1357
 1300. Zarządzenie Nr SG.0050.482.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1352
 1301. Skład GRS
  Wyświetleń: 1351
 1302. Uchwały MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 1351
 1303. Wybory ławników na kadencję 2020-2023
  Wyświetleń: 1344
 1304. 2019-04-18 - Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1343
 1305. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - prowadzenie rejestru przesyłek przychodzących i wychodzących
  Wyświetleń: 1343
 1306. 2019-02-28 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 1338
 1307. Protokół Nr I/2016 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 1335
 1308. Komisja samorządowo-środowiskowa (VI kadencja)
  Wyświetleń: 1334
 1309. 2019-02-27 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
  Wyświetleń: 1330
 1310. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2018 (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 1326
 1311. Protokół Nr II/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1324
 1312. Uchwała Nr I/1/2017 Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach z dnia 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1312
 1313. Protokół Nr V/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 1306
 1314. 2017-08-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1304
 1315. SG.0050.443.2017
  Wyświetleń: 1303
 1316. Protokół Nr IV/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 31 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 1302
 1317. Uchwała Nr I/2/2017 Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach z dnia 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1292
 1318. Uchwała Nr II/5/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1281
 1319. SG.0050.467.2017
  Wyświetleń: 1278
 1320. Uchwała Nr II/6/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1277
 1321. Uchwała Nr III/8/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1271
 1322. Uchwała Nr L/330/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1267
 1323. 2018-10-19 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew - ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1266
 1324. Projekty uchwał na sesje w dniu 29 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 1263
 1325. Uchwała Nr IV/10/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 1263
 1326. Statut MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 1253
 1327. Uchwała Nr II/4/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1251
 1328. Potwierdzenie adresu e-mail
  Wyświetleń: 1250
 1329. Potwierdź chęć usunięcia
  Wyświetleń: 1250
 1330. SG.120.16.2017
  Wyświetleń: 1246
 1331. 2019-04-18 - Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej, ul. Wojska Polskiego 4, 47-330 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1225
 1332. SG.120.21.2017
  Wyświetleń: 1220
 1333. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1211
 1334. Przebudowa ul. Kasztanowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 1197
 1335. SG.0050.430.2017
  Wyświetleń: 1195
 1336. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1189
 1337. Uchwała Nr L/331/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1180
 1338. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 1176
 1339. 2018-02-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1173
 1340. SG.0050.382.2017
  Wyświetleń: 1162
 1341. Informacja o sprzedaży zbędnych składników majątkowych gminy
  Wyświetleń: 1150
 1342. 2019-05-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 1148
 1343. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 1134
 1344. Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 1100
 1345. 2018-11-08 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Podatków i Opłat
  Wyświetleń: 1099
 1346. Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 19 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1096
 1347. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach - ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 1093
 1348. Uchwała Nr LI/334/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1084
 1349. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1083
 1350. Protokół Nr 64/2018 posiedzenia w dniu 22 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1069
 1351. Uchwała Nr LI/333/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1061
 1352. SG.0050.470.2017
  Wyświetleń: 1057
 1353. Informacja o urzędniku wyborczym
  Wyświetleń: 1056
 1354. 2018-02-23 Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku o udzielonych w 2017 r. ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
  Wyświetleń: 1049
 1355. Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 2 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1046
 1356. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2019r.
  Wyświetleń: 1040
 1357. Protokół Nr 63/2018 posiedzenia w dniu 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 1039
 1358. Zarządzenie Nr SG.0050.487.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1031
 1359. Komunikaty KRUS
  Wyświetleń: 1029
 1360. 2018-02-23 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 1021
 1361. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 1020
 1362. Protokół Nr 60/2018 posiedzenia w dniu 25 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1018
 1363. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - obsługa procedur naboru na wolne stanowisko pracownika samorządowego
  Wyświetleń: 1014
 1364. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach - drugie ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 1009
 1365. Uchwała Nr L/329/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1006
 1366. 2019-01-25 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 1005
 1367. SG.0050.463.2017
  Wyświetleń: 1004
 1368. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 993
 1369. Zarządzenie Nr SG.120.1.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 992
 1370. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - umowy zawierane z Urzędem Miejskim w Zdzieszowicach oraz Gminą Zdzieszowice
  Wyświetleń: 981
 1371. Zarządzenie Nr SG.120.12.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 981
 1372. Protokół Nr VI/2018 z VI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 979
 1373. Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 15 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 975
 1374. Protokół Nr 42/2018 posiedzenia w dniu 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 974
 1375. 2018-01-05 Sprawozdanie z wyników kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz upraw rolnych w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 972
 1376. Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 5 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 971
 1377. Zarządzenie Nr SG.120.5.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 967
 1378. Uchwała Nr XLIX/324/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 950
 1379. Uchwały, ogłoszenia, zarządzenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 949
 1380. Protokół Nr 61/2018 posiedzenia w dniu 8 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 945
 1381. Zarządzenie Nr SG.0050.481.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 945
 1382. Protokół Nr 59/2018 posiedzenia w dniu 12 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 941
 1383. Uchwała Nr XLIX/326/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 937
 1384. Zarządzenie Nr SG.0050.486.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 935
 1385. 2019-05-07 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w Januszkowicach
  Wyświetleń: 933
 1386. Protokół Nr 62/2018 posiedzenia w dniu 22 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 933
 1387. Labisz Brygida
  Wyświetleń: 928
 1388. Zarządzenie Nr SG.0050.473.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 928
 1389. 2019-03-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 922
 1390. Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 917
 1391. Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 916
 1392. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 911
 1393. Zamówienia publiczne jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 909
 1394. Zawiadomienie o I Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 909
 1395. 2018-01-29 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 904
 1396. 2018-03-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 900
 1397. Zawiadomienie o sesji Gminnej Rady Seniorów w dniu 21 marca 2019r.
  Wyświetleń: 899
 1398. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 892
 1399. 2018-01-03 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 888
 1400. Tworzenie komitetów wyborczych w wyborach samorządowych - informacje i wzory dokumentów
  Wyświetleń: 881
 1401. Uchwała Nr LI/337/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 881
 1402. Uchwała Nr XLVIII/323/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 879
 1403. Projekty uchwał na Sesję w dniu 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 878
 1404. Uchwała Nr LI/335/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 878
 1405. Zarządzenie Nr SG.0050.485.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 876
 1406. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 875
 1407. Józefiok Zbigniew
  Wyświetleń: 873
 1408. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2019r.
  Wyświetleń: 873
 1409. 2018-01-02 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Ogrodowej 7 w Żyrowej na terenie działki nr 38/7 k.m. 5, obręb Żyrowa
  Wyświetleń: 870
 1410. Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2018 rok
  Wyświetleń: 870
 1411. Zarządzenie Nr SG.0050.476.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 870
 1412. Uchwała Nr L/332/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 863
 1413. 2018-03-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 862
 1414. Kopecki Jędrzej
  Wyświetleń: 862
 1415. 2018-12-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 861
 1416. Protokoły Sesji w roku 2018
  Wyświetleń: 860
 1417. Zarządzenie Nr SG.120.9.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 847
 1418. 2018-01-09 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 842
 1419. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku (Dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
  Wyświetleń: 842
 1420. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2019r.
  Wyświetleń: 840
 1421. Zarządzenie Nr SG.0050.493.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 838
 1422. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2018r.
  Wyświetleń: 833
 1423. Zarządzenie Nr SG.0050.509.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 831
 1424. Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 830
 1425. 2019-08-13 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 829
 1426. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 823
 1427. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
  Wyświetleń: 822
 1428. Uchwała Nr LI/338/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 821
 1429. Przebudowa ul. Polnej w Krępnej
  Wyświetleń: 820
 1430. Petycje 2019
  Wyświetleń: 814
 1431. Projekty uchwał na Sesję w dniu 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 813
 1432. Zarządzenie Nr SG.0050.489.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 811
 1433. Protokół Nr 36/2018 posiedzenia z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 810
 1434. Zawiadomienie o XIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 802
 1435. Protokół Nr 67/2018 posiedzenia w dniu 17 maja 2018r.
  Wyświetleń: 799
 1436. Zarządzenie Nr SG.120.2.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 797
 1437. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - wydanie, unieważnienie oraz inne czynności związane z dowodem osobistym
  Wyświetleń: 795
 1438. Kaczmarczyk Paweł
  Wyświetleń: 794
 1439. Protokół Nr 37/2018 posiedzenia z dnia 21 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 793
 1440. Zarządzenie Nr SG.0050.490.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 793
 1441. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - realizacja czynności związanych z obowiązkiem meldunkowym i rejestrem PESEL
  Wyświetleń: 791
 1442. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. udzielono pomocy publicznej, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 791
 1443. Zarządzenie Nr SG.120.11.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 789
 1444. 2018-02-27 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 787
 1445. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 14 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 785
 1446. 2018-04-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew, rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 782
 1447. II Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 779
 1448. 2018-01-03 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 775
 1449. I Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 775
 1450. 2018-03-01 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o śr. uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 774
 1451. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przebudowy odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 771
 1452. Projekty uchwał na sesję w dniu 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 771
 1453. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 771
 1454. 2018-02-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu w Zdzieszowicach - WiK ul. Wschodnia 2, Żłobek oś Piastów 20 i Szkoła podstawowa ul. Wojska Polskiego 4
  Wyświetleń: 770
 1455. 2018-06-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 770
 1456. 2019-05-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 770
 1457. III Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 769
 1458. Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 764
 1459. Projekty uchwał na Sesję w dniu 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 764
 1460. Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 763
 1461. 2018-02-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 761
 1462. Uchwała Nr L/328/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 758
 1463. Uchwała Nr LI/336/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 758
 1464. Protokół Nr 66/2018 posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 755
 1465. Zarządzenie Nr SG.0050.96.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 754
 1466. Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 753
 1467. Zarządzenie Nr SG.120.8.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 751
 1468. 2019-03-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 750
 1469. VI Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 749
 1470. 2018-09-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 747
 1471. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 744
 1472. Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 744
 1473. Zarządzenie Nr SG.0050.491.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 743
 1474. Zarządzenie Nr SG.0050.507.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 738
 1475. Zarządzenie Nr SG.120.6.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 738
 1476. 2018-06-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 737
 1477. Konkursy ofert 2017
  Wyświetleń: 737
 1478. Zarządzenie Nr SG.0050.494.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 736
 1479. 2019-08-26 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w Januszkowicach
  Wyświetleń: 735
 1480. Uchwała Nr XLIX/327/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 735
 1481. Grądalska Rita
  Wyświetleń: 734
 1482. Protokół Nr 43/2018 posiedzenia w dniu 27 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 734
 1483. Hankus Mirosław
  Wyświetleń: 731
 1484. Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 731
 1485. Kowalski Karol
  Wyświetleń: 729
 1486. 2018-06-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 726
 1487. Informacja Burmistrza Zdzieszowic o dotacji dotyczącej wymiany istniejącego systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (gazowe, olejowe, elektryczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej)
  Wyświetleń: 720
 1488. Zarządzenie Nr SG.0050.495.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 marca 2018r.
  Wyświetleń: 716
 1489. 2018-02-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 715
 1490. Zarządzenie Nr SG.120.10.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 714
 1491. Zarządzenie Nr SG.0050.505.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 marca 2018r.
  Wyświetleń: 711
 1492. Zarządzenie Nr SG.120.13.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 710
 1493. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2019r.
  Wyświetleń: 707
 1494. Adamski Piotr
  Wyświetleń: 706
 1495. Zarządzenie Nr SG.0050.477.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 702
 1496. Kuska Jan
  Wyświetleń: 701
 1497. Zarządzenie Nr SG.0050.503.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2018r.
  Wyświetleń: 700
 1498. Zarządzenie Nr SG.0050.516.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 700
 1499. Zarządzenie Nr SG.0050.483.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 697
 1500. 2018-12-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 694
 1501. Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 694
 1502. Zarządzenie Nr SG.0050.492.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 marca 2018r.
  Wyświetleń: 691
 1503. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 689
 1504. Inne 2017
  Wyświetleń: 688
 1505. Protokół Nr 35/2018 posiedzenia w dniu 29 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 688
 1506. Protokół Nr 65/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 683
 1507. Protokół Nr 46/2018 posiedzenia w dniu 29 maja 2018r.
  Wyświetleń: 681
 1508. Protokół Nr 37/2018 posiedzenia w dniu 26 marca 2018r.
  Wyświetleń: 679
 1509. Zarządzenie Nr SG.0050.484.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 674
 1510. Zarządzenie Nr SG.0050.500.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 670
 1511. Projekty uchwał na sesję w dniu 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 668
 1512. Protokół Nr 38/2018 posiedzenia w dniu 8 maja 2018r.
  Wyświetleń: 668
 1513. Kazik Klaudia
  Wyświetleń: 663
 1514. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 663
 1515. Zarządzenie Nr SG.0050.501.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 658
 1516. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 656
 1517. IV Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 655
 1518. 2018-09-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 651
 1519. Zarządzenie Nr SG.0050.474.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 647
 1520. Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 644
 1521. Protokół Nr 36/2018 posiedzenia w dniu 26 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 642
 1522. Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi - kanał technologiczny, odnoga ul. Za Odrą
  Wyświetleń: 640
 1523. 2018-02-27 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępna
  Wyświetleń: 638
 1524. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępnej
  Wyświetleń: 638
 1525. 2018-04-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 624
 1526. 2018-05-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 624
 1527. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 624
 1528. Zarządzenie Nr SG.0050.513.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 624
 1529. 2018-07-25 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z próbek wody z wodociągu Zdzieszowice-WiK ,ul. Wschodnia 2 i Żłobek, oś. Piastów 20
  Wyświetleń: 623
 1530. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2019 roku
  Wyświetleń: 623
 1531. Zarządzenie Nr SG.0050.515.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 619
 1532. Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 618
 1533. Zawiadomienie o XIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 618
 1534. 2018-08-30 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu „Anka"
  Wyświetleń: 617
 1535. Protokół Nr 45/2018 posiedzenia z dnia 24 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 615
 1536. 2018-07-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o uzyskanych opiniach i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów
  Wyświetleń: 610
 1537. V Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 606
 1538. Uchwała Nr LV/370/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 605
 1539. 2018-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 601
 1540. 2019-09-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub użyczenie
  Wyświetleń: 600
 1541. Uchwała Nr LV/368/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 600
 1542. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego - zezwolenie na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 597
 1543. 2018-05-04 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego: decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 596
 1544. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 596
 1545. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 592
 1546. Zarządzenie Nr SG.0050.511.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 591
 1547. Zarządzenie Nr SG.0050.475.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 589
 1548. Zarządzenie Nr SG.0050.514.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 588
 1549. Zarządzenie Nr SG.0050.512.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 587
 1550. Zarządzenie Nr SG.0050.508.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 586
 1551. Protokół Nr 44/2018 posiedzenia w dniu 26 marca 2018r.
  Wyświetleń: 585
 1552. Zarządzenie Nr SG.0050.518.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 584
 1553. Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 582
 1554. 2018-03-02 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 575
 1555. 2018-08-20 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A. w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 575
 1556. 2018-08-28 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 572
 1557. 2019-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 569
 1558. 2018-07-19 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z badań próbki wody z wodociągu w Krepnej
  Wyświetleń: 565
 1559. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 563
 1560. 2018-05-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach, obejmujące działki 411/12 i 89/22, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 559
 1561. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 555
 1562. 2018-08-27 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach - WiK ul. Wschodnia 2 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 553
 1563. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 553
 1564. Uchwała Nr LV/367/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 549
 1565. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2019 i statystycznej liczbie dzieci
  Wyświetleń: 546
 1566. Uchwała Nr LVII/384/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 546
 1567. Uchwała Nr LV/371/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 545
 1568. 2018-10-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu Zdzieszowice - WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 544
 1569. 2018-10-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej SUW Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 543
 1570. Kontrole w 2019 roku
  Wyświetleń: 542
 1571. Uchwała Nr LV/372/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 542
 1572. Zawiadomienie o XVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 539
 1573. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotach dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.
  Wyświetleń: 537
 1574. 2018-06-07 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 536
 1575. Zarządzenie Nr SG.0050.502.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 536
 1576. Zarządzenie Nr SG.0050.498.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 532
 1577. Petycja nr 1
  Wyświetleń: 530
 1578. Projekty uchwał na I Sesję w dniu 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 529
 1579. 2018-04-18 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: połączenie wywrotnicy wagonowej nr 1 ze składowiskiem węgla nr III w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 528
 1580. Projekty uchwał na III Sesję w dniu 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 527
 1581. Protokół Nr I Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 524
 1582. 2018-05-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanych instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddz. Z-ce
  Wyświetleń: 522
 1583. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 518
 1584. Uchwała Nr LII/344/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 518
 1585. VII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 518
 1586. Zarządzenie Nr SG.0050.520.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2018r.
  Wyświetleń: 518
 1587. Zarządzenie Nr SG.120.4.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 518
 1588. 2018-07-20 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Januszkowice
  Wyświetleń: 515
 1589. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2018r.
  Wyświetleń: 515
 1590. Uchwała Nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 515
 1591. Projekty uchwał na IV Sesję w dniu 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 514
 1592. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 513
 1593. Uchwała Nr LVII/380/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 513
 1594. 2018-12-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem lub użyczenie w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 510
 1595. Zarządzenie Nr SG.0050.510.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 510
 1596. Zarządzenie Nr SG.120.18.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 510
 1597. Projekty uchwał na VI Sesję w dniu 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 506
 1598. 2018-08-20 Obwieszczenie Burmistrza i zawiadomienie stron postępowania w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. "przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 504
 1599. Zarządzenie Nr SG.120.19.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 504
 1600. 2018-09-14 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia g. koksown. DN 250 stal w m. Żyrowa,Rozwadza
  Wyświetleń: 501
 1601. 2019-05-30 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni i pobór wód podziemnych dla potrzeb użytkowania boiska sportowego w Żyrowej
  Wyświetleń: 501
 1602. Projekty uchwał na V Sesję w dniu 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 500
 1603. VIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 29 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 498
 1604. 2018-06-28 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 497
 1605. Uchwała Nr LVII/379/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 497
 1606. Uchwała Nr LVII/383/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 496
 1607. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 495
 1608. Projekty uchwał na Sesję w dniu 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 495
 1609. 2018-07-25 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice-SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 488
 1610. Uchwała Nr LVII/382/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 488
 1611. Uchwała Nr I/1/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 487
 1612. Zarządzenie Nr SG.0050.556.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 487
 1613. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu Krępna
  Wyświetleń: 485
 1614. Uchwała Nr I/3/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 485
 1615. Zarządzenie Nr SG.120.22.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 485
 1616. Zarządzenie Nr SG.120.17.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 484
 1617. Uchwała Nr LV/369/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 482
 1618. Zarządzenie Nr SG.0050.480.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 482
 1619. Zarządzenie Nr SG.120.21.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 482
 1620. IX Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 481
 1621. Zarządzenie Nr SG.120.25.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 481
 1622. 2018-04-18 Obwieszczenie o opiniach organów
  Wyświetleń: 479
 1623. Uchwała Nr I/3/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 478
 1624. Zarządzenie Nr SG.120.20.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 478
 1625. 2018-10-30 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie jazu sektorowego Krępna
  Wyświetleń: 477
 1626. Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego
  Wyświetleń: 477
 1627. Uchwała Nr LIII/352/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 476
 1628. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 474
 1629. 2019-06-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 473
 1630. Zarządzenie Nr SG.0050.499.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 473
 1631. 2018-04-16 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 472
 1632. Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 472
 1633. Uchwała Nr LVI/373/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 472
 1634. Uchwała Nr LVIII/387/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 472
 1635. Zarządzenie Nr SG.0050.519.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 maja 2018r.
  Wyświetleń: 472
 1636. Uchwała Nr I/2/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 471
 1637. Projekty uchwał na II Sesję w dniu 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 470
 1638. Zarządzenie Nr SG.0050.555.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 468
 1639. Zarządzenie Nr SG.120.16.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 468
 1640. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 463
 1641. Zawiadomienie o XV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 463
 1642. 2018-07-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. adaptacja pomieszczeń w budynku pompowni regeneracji II na cele technologiczne na terenie ZK w Z-ch
  Wyświetleń: 462
 1643. Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 462
 1644. Uchwała Nr LVI/376/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 462
 1645. Uchwała Nr LVII/381/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 462
 1646. Zarządzenie Nr SG.120.14.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 462
 1647. 2018-10-18 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.budowie sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia gazu koksowniczego DN 250 stal w miejscowości Żyrowa, Rozwadza
  Wyświetleń: 461
 1648. Uchwała Nr LVIII/388/2018 Rady Miejksiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 461
 1649. Zarządzenie Nr SG.120.3.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 460
 1650. 2019-06-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 459
 1651. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 459
 1652. Zarządzenie Nr SG.0050.544.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 459
 1653. 2018-05-04 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na połączeniu wywrotnicy wagonowej nr 1 ze składowiskiem węgla nr III w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 458
 1654. Interpelacja w sprawie zamontowania lustra drogowego na skrzyżowaniu w Rozwadzy - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 458
 1655. Zarządzenie Nr SG.0050.506.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 marca 2018r.
  Wyświetleń: 457
 1656. 2019-08-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 456
 1657. 2018-07-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn zmiana lokalizacji pomp wody dla VII-go obiegu chłodniczego w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 454
 1658. Uchwała Nr LV/364/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 453
 1659. 2018-06-26 Orzeczenie PPIS - badanie probki wody z wodociągu Zdzieszowice (WiK ul. Wschodnia 2)
  Wyświetleń: 451
 1660. 2018-12-17 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 450
 1661. X Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 2 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 449
 1662. Uchwała Nr LIII/349/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 448
 1663. Zarządzenie Nr SG.120.26.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 448
 1664. 2018-11-20 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody
  Wyświetleń: 447
 1665. Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 447
 1666. Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 447
 1667. Projekty uchwał na Sesję w dniu 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 446
 1668. Zarządzenie Nr SG.120.24.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 445
 1669. Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 443
 1670. 2018-10-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 442
 1671. 2018-11-14 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O
  Wyświetleń: 442
 1672. 2018-08-27 Obwieszczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 441
 1673. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu Krępna
  Wyświetleń: 441
 1674. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 134/1 w miejscowości Rozwadza
  Wyświetleń: 441
 1675. Interpelacja w sprawie oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Wschodniej i ul. Bocznej - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 441
 1676. Interpelacja w sprawie oświetlenia przy ul. Polnej w Rozwadzy - 01.02.2019r.
  Wyświetleń: 441
 1677. Uchwała Nr LVIII/385/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 441
 1678. 2018-12-17 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji przebudowa drogi powiatowej nr 1443 ) od km 6+130 do km 8+455
  Wyświetleń: 440
 1679. Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 440
 1680. Zarządzenie Nr SG.120.23.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 439
 1681. Interpelacja w sprawie poprawy nawierzchni drogi do sklepu na Starym Osiedlu - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 438
 1682. Ogłoszenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 438
 1683. Uchwała Nr LII/347/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 438
 1684. 2018-07-18 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępna)
  Wyświetleń: 437
 1685. 2019-04-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 437
 1686. Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 437
 1687. Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 437
 1688. Zarządzenie Nr SG.0050.11.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 437
 1689. 2018-12-17 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 435
 1690. Uchwała Nr LIV/356/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 435
 1691. Zarządzenie Nr SG.0050.94.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 435
 1692. Interpelacja w sprawie sygnalizacji świetlnej na ul. B. Chrobrego w Zdzieszowicach - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 434
 1693. Protokół Nr II Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 434
 1694. Uchwała Nr LVI/374/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 433
 1695. 2018-05-07 zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 432
 1696. Uchwała Nr LII/343/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 432
 1697. Zarządzenie Nr SG.0050.18.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 432
 1698. Zarządzenie Nr SG.120.27.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 432
 1699. Zarządzenie Nr SG.0050.95.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 431
 1700. Protokół Nr 39/2018 posiedzenia z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 430
 1701. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach-badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 429
 1702. Projekty uchwał na VIII Sesję w dniu 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 429
 1703. Protokół Nr III/2018 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 429
 1704. Uchwała Nr XLVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 429
 1705. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 429
 1706. Zarządzenie Nr SG.0050.16.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 428
 1707. Zarządzenie Nr SG.0050.558.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 428
 1708. Zarządzenie Nr SG.0050.93.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 428
 1709. 2018-08-27 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach
  Wyświetleń: 427
 1710. Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 426
 1711. 2018-07-10 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II wykonanie dok. proj. dla jazu Krępna
  Wyświetleń: 425
 1712. Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 425
 1713. Uchwała Nr LVIII/386/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 425
 1714. Zarządzenie Nr SG.0050.20.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 424
 1715. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 423
 1716. Zarządzenie Nr SG.120.15.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 423
 1717. Interpelacja w sprawie likwidacji dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Zdzieszowickiej w Rozwadzy - 02.04.2019r.
  Wyświetleń: 422
 1718. Interpelacja w sprawie przeglądu i uzupełnienia niesprawnego oświetlenia wysokiego na terenie Starego Osiedla - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 422
 1719. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620"
  Wyświetleń: 421
 1720. Uchwała Nr I/1/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 420
 1721. Zarządzenie Nr SG.0050.15.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 420
 1722. 2018-12-31 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 419
 1723. Uchwała Nr XLVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 418
 1724. Zarządzenie Nr SG.0050.545.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 417
 1725. Zarządzenie Nr SG.0050.542.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 416
 1726. Projekty uchwał na VII Sesję w dniu 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 415
 1727. Uchwała Nr I/2/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 415
 1728. Uchwała Nr LII/346/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 415
 1729. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku (Dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
  Wyświetleń: 415
 1730. 2018-12-04 Sprawozdanie z wyników kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz upraw rolnych w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 414
 1731. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 413
 1732. 2018-12-17 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji "przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O od km 6+130 do km 8+455"
  Wyświetleń: 413
 1733. Zarządzenie Nr SG.0050.547.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 413
 1734. Informacja o petycjach - rok 2018
  Wyświetleń: 412
 1735. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach
  Wyświetleń: 409
 1736. Zarządzenie Nr SG.0050.13.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 409
 1737. Zarządzenie Nr SG.0050.14.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 409
 1738. Zarządzenie Nr SG.0050.557.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 409
 1739. Uchwała Nr LVI/375/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 408
 1740. Interpelacja w sprawie wsparcia finansowego dojazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 407
 1741. Uchwała Nr LII/345/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 406
 1742. Uchwała Nr LV/366/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 405
 1743. 2018-09-18 orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody SUW Zdzieszowice
  Wyświetleń: 404
 1744. 2019-02-18 Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku o udzielonych w 2018 r. ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
  Wyświetleń: 403
 1745. Interpelacja w sprawie remontu parkingu przy ul. Akacjowej 14 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 403
 1746. Zarządzenie Nr SG.0050.579.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 października 2018r.
  Wyświetleń: 401
 1747. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbek wody SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 399
 1748. Zarządzenie Nr SG.0050.479.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 399
 1749. Zarządzenie Nr SG.0050.578.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 października 2018r.
  Wyświetleń: 398
 1750. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 397
 1751. Zarządzenie Nr SG.0050.12.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 397
 1752. 2018-07-11 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddz.Zdzieszowice
  Wyświetleń: 396
 1753. Uchwała Nr LV/365/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 396
 1754. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej
  Wyświetleń: 395
 1755. 2019-02-06 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie nabrzeża wraz z placem znajdującym się po prawym brzegi Ody jazu Krępna
  Wyświetleń: 395
 1756. Uchwała Nr LII/341/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 395
 1757. 2018-11-23 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 394
 1758. Zarządzenie Nr SG.0050.182.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 394
 1759. Interpelacja w sprawie wycięcia krzaków olszynowych w rowie wzdłuż ul. Waryńskiego - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 393
 1760. 2019-06-05 Zawiadomienie Dyrektor RZGWWP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na gromadzenie ścieków oraz środków chem. i innych subst., które mogą zanieczyścić wody na terenie oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 392
 1761. Zarządzenie Nr SG.0050.19.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 392
 1762. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice
  Wyświetleń: 391
 1763. Uchwała Nr LII/339/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 391
 1764. Zarządzenie Nr SG.0050.546.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 391
 1765. Protokół Nr 41/2018 posiedzenia z dnia 6 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 389
 1766. 2018-12-27 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O od km 6+130 do km 8+455
  Wyświetleń: 388
 1767. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu FS-LUBLIN ŻUK A-15B, nr identyfikacyjny VIN: 228362, nr rejestracyjny OKR K951, rok produkcji 1976
  Wyświetleń: 388
 1768. Protokół Nr 47/2018 posiedzenia z dnia 26 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 388
 1769. Zarządzenie Nr SG.0050.183.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 388
 1770. Interpelacja w sprawie zbadania zasięgu promieniowania fal elektromagnetycznych wieży przekaźnikowej znajdującej się przy ul. Chrobrego 8 w Zdzieszowicach - 5.12.2018r.
  Wyświetleń: 386
 1771. Protokół Nr 48/2018 posiedzenia w dniu 7 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 386
 1772. Interpelacja w sprawie montażu kamery na skrzyżowaniu ul. Pokoju z ul. Górną - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 385
 1773. Zarządzenie Nr SG.0050.589.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 października 2018r.
  Wyświetleń: 384
 1774. 2018-09-19 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew
  Wyświetleń: 383
 1775. Interpelacja w sprawie uschniętego drzewa w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 383
 1776. Protokół Nr V/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 383
 1777. XI Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 7 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 383
 1778. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – sporządzenie spisu członków izby rolniczej z terenu Gminy Zdzieszowice uprawnionych do głosowania w wyborach do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu
  Wyświetleń: 380
 1779. Interpelacja w sprawie wykonania oświetlenia parkingu przy ul. Pokoju - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 379
 1780. Interpelacja w sprawie remontu zapadnietej powierzchni chodnika na rondzie na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 378
 1781. Interpelacja w sprawie wymiany piasku w piaskownicach na terenie osiedla Piastów I - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 378
 1782. Protokół Nr 42/2018 posiedzenia z dnia 24 września 2018r.
  Wyświetleń: 378
 1783. Zarządzenie Nr SG.0050.560.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 378
 1784. Zarządzenie Nr SG.120.19.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 378
 1785. Interpelacja w sprawie ogrodzenie posesji należącej do Nadleśnictwa Strzelce Opolskie - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 377
 1786. Interpelacja w sprawie zapewnienia obsługi przewozowej dla mieszkańców do szpitala w Krapkowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 377
 1787. Zarządzenie Nr SG.0050.581.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 października 2018r.
  Wyświetleń: 377
 1788. 2019-03-07 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 375
 1789. Zarządzenie Nr SG.0050.537.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 374
 1790. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu FS LUBLIN ŻUK, nr identyfikacyjny VIN: 287584, nr rejestracyjny OKR 91AS, rok produkcji 1978
  Wyświetleń: 373
 1791. Interpelacja w sprawie montażu oznakowań i oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej 423 w Januszkowicach - 07.03.2019r.
  Wyświetleń: 373
 1792. Zarządzenie Nr SG.0050.17.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 373
 1793. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 r. udzielono pomocy publicznej, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 372
 1794. Protokół Nr 49/2018 posiedzenia w dniu 25 września 2018r.
  Wyświetleń: 371
 1795. Uchwała Nr LIV/357/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 371
 1796. Zarządzenie Nr SG.0050.539.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 371
 1797. Interpelacja w sprawie rowu na działce 110/1 w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 370
 1798. Interpelacja w sprawie usunięcia zalegającego piachu na osiedlowych ulicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 370
 1799. Uchwała Nr LIII/350/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 370
 1800. Interpelacja w sprawie pobocza drogi w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 369
 1801. Uchwała Nr LVII/377/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 368
 1802. Interpelacja w sprawie usunięcia zapadliska drogi na skrzyżowaniu ul. Chrobrego z ul. Kozielską - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 367
 1803. Uchwała Nr LIV/363/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 367
 1804. Interpelacja w sprawie wymiany krawężnika drogowego na krawężnik najazdowy na ul. Pokoju 13 w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 366
 1805. Interpelacja w sprawie zamontowania progu zwalniającego na wysokości Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 366
 1806. Projekty uchwal na IX Sesję w dniu 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 366
 1807. Protokół Nr 40/2018 posiedzenia z dnia 25 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 366
 1808. Uchwała Nr LIV/361/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 366
 1809. 2018-07-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Z-ce
  Wyświetleń: 365
 1810. Zarządzenie Nr SG.0050.595.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 365
 1811. Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltalicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. o nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 364
 1812. Uchwała Nr LIII/351/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 364
 1813. 2018-05-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o opiniach organów i wydaniu postanowienia o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia ooś dla inwestycji zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 363
 1814. 2019-06-17 Decyzja Nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie linii kablowej 110 kV z łączem światłowodowym z GPO Rozkochów do GPZ Zdzieszowice” na terenie Gminy Zdzieszowice, obręb Rozwadza
  Wyświetleń: 363
 1815. Schweda Ewa
  Wyświetleń: 363
 1816. Zarządzenie Nr SG.0050.525.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 363
 1817. Interpelacja w sprawie określenia terminu wykonania i postawienia dwóch wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 362
 1818. Interpelacja w sprawie podcięcia drzew na placu w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 361
 1819. Interpelacja w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy Filarskiego w Zdzieszowicach - 20.03.2019r.
  Wyświetleń: 361
 1820. XII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 28 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 361
 1821. Interpelacja w sprawie budowy boiska wielofuncyjnego oraz parkingu na oś. Akacjowa-Zielona - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 360
 1822. Protokół Nr 38/2018 posiedzenia z dnia 21 marca 2018r.
  Wyświetleń: 360
 1823. Zarządzenie Nr SG.0050.527.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 360
 1824. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej SUW-Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 359
 1825. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 359
 1826. Interpelacja w sprawie zapadających się studzienek kanalizacji deszczowej w ciągu wyremontowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 423 w Januszkowicach - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 359
 1827. Zarządzenie Nr SG.0050.538.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 359
 1828. Konkursy ofert 2018
  Wyświetleń: 358
 1829. Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 358
 1830. Interpelacja w sprawie montazu świateł dedykowanych na przejściu dla pieszych obok PSP Nr 1 w Zdzieszowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 357
 1831. Interpelacja w sprawie sprawdzenia stanu technicznego chodników przy ulicy Korfantego i Św. Anny w Rozwadzy - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 357
 1832. Uchwała Nr LIV/360/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 357
 1833. Uchwała Nr LIV/362/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 356
 1834. 2018-05-08 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie zabudowy systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 134/1 w miejscowości Rozwadza
  Wyświetleń: 355
 1835. Interpelacja w sprawie wycięcia drzew na ul. B. Chrobrego. - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 355
 1836. Interpelacja w sprawie usunięcia korzeni drzew uszkadzających nawierzchnię drogi dojazdowej do Jeziora Srebrnego - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 354
 1837. Interpelacja w sprawie wymiany krawężników wokół wysepki przed przejazdem kolejowym w Rozwadzy - 02.04.2019r.
  Wyświetleń: 354
 1838. Zarządzenie Nr SG.0050.584.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 października 2018r.
  Wyświetleń: 354
 1839. Uchwała Nr LIV/358/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 353
 1840. Zarządzenie Nr SG.0050.563.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 września 2018r.
  Wyświetleń: 353
 1841. Interpelacja w sprawie wykonania parkingu na oś. Akacjowa-Zielona (dz. nr 509/2) - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 352
 1842. Otwarty konkurs na wsparcie w 2020 roku zadań publicznych
  Wyświetleń: 352
 1843. Interpelacja w sprawie postawienia na dworcu kolejowym kabiny sanitarnej - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 351
 1844. Interpelacja w sprawie naprawy zapadnięć nawierzchni na oś. Akacjowa-Zielona - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 350
 1845. Uchwała Nr LIII/348/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 350
 1846. Zarządzenie Nr SG.0050.521.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 maja 2018r.
  Wyświetleń: 350
 1847. Interpelacja w sprawie poszerzenia ulicy Karola Miarki w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 349
 1848. Interpelacja w sprawie usunięcia drzew sosny przy parkingu na działce nr 160/7 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 349
 1849. Zarządzenie Nr SG.0050.553.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 349
 1850. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 348
 1851. Zarządzenie Nr SG.0050.541.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 348
 1852. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej...
  Wyświetleń: 348
 1853. Interpelacja w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych przyz PSP Nr 1 w Zdzieszowicach (ul. B. Chrobrego) - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 347
 1854. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu STAR SM-60, nr identyfikacyjny VIN: 39222, nr rejestracyjny OKR N347, rok produkcji 1984
  Wyświetleń: 346
 1855. Zarządzenie Nr SG.0050.535.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 346
 1856. Protokół Nr IV/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 345
 1857. Uchwała Nr LIV/359/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 345
 1858. XIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 18 września 2019 r.
  Wyświetleń: 345
 1859. Interpelacja w sprawie zamontowania barierki przy chodniku wzdłuż bloku Akacjowa 4 - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 344
 1860. Zarządzenie Nr SG.0050.532.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 344
 1861. Zarządzenie Nr SG.0050.566.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 września 2018r.
  Wyświetleń: 344
 1862. Zarządzenie Nr SG.0050.522.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 maja 2018r.
  Wyświetleń: 342
 1863. Zarządzenie Nr SG.0050.526.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 342
 1864. 2019-06-13 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa, rosnącego przy ul. Fabrycznej 28
  Wyświetleń: 341
 1865. Zarządzenie Nr SG.0050.586.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2018r.
  Wyświetleń: 341
 1866. Interpelacja w sprawie wycięcia odrstów na pniu ściętej wierzby rosnącej w rejonie mostku na potoku Anka - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 340
 1867. Intrepelacja w sprawie ustawienia znaków pierwszeństwa przejazdu na ul. B. Chrobrego - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 340
 1868. Uchwała Nr LIV/355/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 340
 1869. Zarządzenie Nr SG.120.10.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 340
 1870. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce SUW Oleszka
  Wyświetleń: 339
 1871. Zarządzenie Nr SG.0050.577.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 października 2018r.
  Wyświetleń: 339
 1872. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu FS-LUBLIN ŻUK A-15M, nr identyfikacyjny VIN: 422666, nr rejestracyjny OPG 310H, rok produkcji 1985
  Wyświetleń: 338
 1873. Zarządzenie Nr SG.0050.531.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 336
 1874. Zarządzenie Nr SG.0050.583.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 października 2018r.
  Wyświetleń: 336
 1875. Zarządzenie Nr SG.0050.593.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 335
 1876. Zarządzenie Nr SG.0050.562.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 334
 1877. Interpelacja w sprawie lampy na skrzyżowaniu ul. Wschodniej i Bocznej - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 333
 1878. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 333
 1879. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 332
 1880. Zarządzenie Nr SG.0050.570.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 września 2018r.
  Wyświetleń: 332
 1881. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice
  Wyświetleń: 331
 1882. 2019-06-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 331
 1883. 2018-11-22 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew, rosnących na nieruchomości przy ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach, obejmujące działki 89/16, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 330
 1884. Zarządzenie Nr SG.0050.523.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 maja 2018r.
  Wyświetleń: 330
 1885. Zarządzenie Nr SG.0050.588.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 października 2018r.
  Wyświetleń: 329
 1886. Zarządzenie Nr SG.120.6.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 329
 1887. Zarządzenie Nr SG.120.13.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 328
 1888. Wilczek Józef
  Wyświetleń: 324
 1889. Zarządzenie Nr SG.0050.524.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 324
 1890. Zarządzenie Nr SG.0050.534.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 324
 1891. Zarządzenie Nr SG.0050.590.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2018r.
  Wyświetleń: 324
 1892. Interpelacja w sprawie wstawienia stłuczonej szyby wiaty przystankowej przy ul. Chrobrego w Zdzieszowicach - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 323
 1893. Interpelacja w sprawie zakupu i montażu progów zwalniających na ul. Fabrycznej - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 323
 1894. Interpelacja w sprawie zamontowania lamp ulicznych na ul. Spokojnej oraz przy budynku wielofukncyjnym w Januszkowicach - 07.03.2019r.
  Wyświetleń: 323
 1895. 2019-02-20 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620" na działce ew. nr 24/1 obr. 0007 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 322
 1896. Uchwała Nr LIV/354/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 322
 1897. Zarządzenie Nr SG.0050.536.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 322
 1898. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r., o kwotach dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.
  Wyświetleń: 321
 1899. 2019-07-30 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenia rzeki Odry i wału p-pow. linią kablową 110 kV w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 320
 1900. Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 320
 1901. Zarządzenie Nr SG.0050.585.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 października 2018r.
  Wyświetleń: 320
 1902. Uchwała Nr LII/340/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 318
 1903. Zarządzenie Nr SG.0050.582.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 października 2018r.
  Wyświetleń: 318
 1904. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 317
 1905. Zarządzenie Nr SG.120.7.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 317
 1906. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2019
  Wyświetleń: 316
 1907. Zarządzenie Nr SG.0050.543.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 316
 1908. Zarządzenie Nr SG.0050.9.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 316
 1909. Interpelacja w sprawie uporządkowania działki gminnej nr 291/4 w Rozwadzy - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 315
 1910. Zarządzenie Nr SG.0050.569.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 września 2018r.
  Wyświetleń: 315
 1911. Uchwała Nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 314
 1912. Zarządzenie Nr SG.120.8.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 311
 1913. Zarządzenie Nr SG.0050.587.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2018r.
  Wyświetleń: 310
 1914. 2019-07-23 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
  Wyświetleń: 309
 1915. Interpelacja w sprawie brakujących luster na skrzyżowaniu ul. B. Chrobrego z ul. Pokoju oraz na skrzyżowaniu ul. Bolesława Chrobrego z ul. Parkową - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 309
 1916. Zarządzenie Nr SG.0050.6.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 308
 1917. 2019-07-01 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Fabrycznej 28 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 307
 1918. Zarządzenie Nr SG.120.12.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 307
 1919. Protokół Nr VI/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 306
 1920. Zarządzenie Nr SG.0050.529.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 306
 1921. Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 305
 1922. Interpelacja w sprawie monitoringu na skrzyżowaniu ul. K. Miarki i ul. B. Chrobrego - 24.04.2019r.
  Wyświetleń: 304
 1923. Zarządzenie Nr SG.0050.3.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 303
 1924. 2018-12-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 302
 1925. Zarządzenie Nr SG.120.3.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 302
 1926. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 301
 1927. 2019-07-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów we wsi Januszkowice
  Wyświetleń: 299
 1928. Interpelacja w sprawie usunięcia koszy na śmieci - 15.04.2019r.
  Wyświetleń: 295
 1929. Lista kanałów RSS
  Wyświetleń: 295
 1930. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 295
 1931. Interpelacja w sprawie naprawy huśtawki na placu zabaw - 12.04.2019r.
  Wyświetleń: 294
 1932. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2019
  Wyświetleń: 293
 1933. Interpelacja w sprawie skrócenia daszku na przystanku autobusowym w Rozwadzy - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 293
 1934. Interpelacja w sprawie usunięcia pozostałości po starych urządzeniach zabawowych - 12.04.2019r.
  Wyświetleń: 293
 1935. Zarządzenie Nr SG.0050.564.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 września 2018r.
  Wyświetleń: 293
 1936. Zawiadomienie o XII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 293
 1937. 2018-05-21 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 292
 1938. Interpelacja w sprawie poprawy usytuowania znaku drogowego i kosza na śmieci - 12.04.2019r.
  Wyświetleń: 292
 1939. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 292
 1940. Zarządzenie Nr SG.0050.1.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 292
 1941. Zarządzenie Nr SG.120.14.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 292
 1942. Zarządzenie Nr SG.120.5.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 292
 1943. Zarządzenie Nr SG.0050.591.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 291
 1944. Zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach do rad gminy
  Wyświetleń: 291
 1945. Projekty uchwał na XI Sesję w dniu 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 290
 1946. Zarządzenie Nr SG.0050.554.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 290
 1947. Interpelacja w sprawie wymiany znaków drogowych na oś. Piastów I - 16.04.2019r.
  Wyświetleń: 289
 1948. Zarządzenie Nr SG.0050.7.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 289
 1949. Interpelacja w sprawie usunięcia kolczastych krzewów wokół placu zabaw na osiedlu Piastów I - 16.04.2019r.
  Wyświetleń: 288
 1950. Zarządzenie Nr SG.0050.8.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 288
 1951. Uchwała Nr V/52/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 287
 1952. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 287
 1953. Zarządzenie Nr SG.120.11.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 287
 1954. Zarządzenie Nr SG.0050.533.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 286
 1955. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody pobranej z wodociagu Krępna
  Wyświetleń: 285
 1956. Interpelacja w sprawie usunięcia dziury w asfalcie na ul. B. Chrobrego - 24.04.2019r.
  Wyświetleń: 285
 1957. Uchwała Nr LIV/353/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 284
 1958. Zarządzenie Nr SG.0050.4.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 284
 1959. Protokół Nr VII/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 282
 1960. Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 282
 1961. Uchwała Nr LVII/378/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 281
 1962. Zarządzenie Nr SG.0050.580.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 października 2018r.
  Wyświetleń: 280
 1963. Interpelacja w sprawie wymiany poniszczonych znaków z nazwami ulic oraz obiektów użyteczności publicznej. - 29.05.2019r.
  Wyświetleń: 279
 1964. Zarządzenie Nr SG.0050.49.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 marca 2019r.
  Wyświetleń: 279
 1965. Interpelacja w sprawie usunięcia uszkodzonego baneru przy wjeździe do sklepu "Malorny" przy ul. B. Chrobrego - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 278
 1966. Zarządzenie Nr SG.0050.5.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 276
 1967. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach - 2018 r.
  Wyświetleń: 274
 1968. Zarządzenie Nr SG.0050.530.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 274
 1969. Zarządzenie Nr SG.120.1.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 273
 1970. Interpelacja w sprawie wykonania prac przy ul. B. Chrobrego 7 - 29.05.2019r.
  Wyświetleń: 272
 1971. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 270
 1972. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 270
 1973. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 268
 1974. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 268
 1975. Protokół Nr VIII/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 268
 1976. Zarządzenie Nr SG.120.15.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 268
 1977. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej - SUW Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 267
 1978. Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 266
 1979. Interpelacja w sprawie uporządkowania działki znajdującej się przy ul. Dworcowej. - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 264
 1980. Interpelacja w sprawie usunięcia drzew znajdujących się na działce 160/29 przy bloku Piastów 1 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 264
 1981. Interpelacja w sprawie wykonania ogrodzenia i wymiany powierzchni na działce nr 1003 - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 264
 1982. Zarządzenie Nr SG.0050.575.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 264
 1983. Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 263
 1984. Zarządzenie Nr SG.0050.565.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 września 2018r.
  Wyświetleń: 263
 1985. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach-badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice
  Wyświetleń: 262
 1986. Petycja nr 3
  Wyświetleń: 262
 1987. Skóra Marek
  Wyświetleń: 262
 1988. Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 262
 1989. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 2 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 262
 1990. 2018-06-18 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. O
  Wyświetleń: 261
 1991. Zarządzenie Nr SG.120.2.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 261
 1992. Interpelacja w sprawie zmiany oznakowania na ul. Pokoju w okolicach Żłobka Samorządowego. - 29.05.2019r.
  Wyświetleń: 260
 1993. Mikitiuk Witold
  Wyświetleń: 260
 1994. Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 260
 1995. Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 259
 1996. Uchwała Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 258
 1997. Zarządzenie Nr SG.0050.550.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 258
 1998. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS -badanie próbki wody z wodociągu w Oleszce (SUW Oleszka)
  Wyświetleń: 257
 1999. Interpelacja w sprawie ustawienia znaku B-36 na ul. Wigury w Zdzieszowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 257
 2000. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 257
 2001. Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 257
 2002. Zarządzenie Nr SG.0050.571.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 257
 2003. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowaniaw przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 256
 2004. Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 254
 2005. Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 253
 2006. Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 253
 2007. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic, zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal
  Wyświetleń: 251
 2008. 2018-07-09 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal
  Wyświetleń: 251
 2009. 2019-09-04 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 251
 2010. Zarządzenie Nr SG.0050.45.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 251
 2011. Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 250
 2012. Paciorek Edward
  Wyświetleń: 247
 2013. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 247
 2014. Zarządzenie Nr SG.0050.47.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 246
 2015. Projekty uchwał na XII Sesję w dniu 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 245
 2016. Zarządzenie Nr SG.0050.551.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 245
 2017. Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 243
 2018. Zarządzenie Nr SG.0050.573.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 243
 2019. Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 242
 2020. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie probki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 241
 2021. 2019-06-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000 w ArcelorMittal
  Wyświetleń: 241
 2022. Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 241
 2023. Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 240
 2024. Zarządzenie Nr SG.0050.55.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 marca 2019r.
  Wyświetleń: 240
 2025. Zarządzenie Nr SG.120.17.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 240
 2026. 2019-11-12 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 239
 2027. Zarządzenie Nr SG.0050.50.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 239
 2028. Uchwała Nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 238
 2029. Zarządzenie Nr SG.0050.41.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 237
 2030. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 236
 2031. Zarządzenie Nr SG.0050.46.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 236
 2032. Zarządzenie Nr SG.120.18.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 236
 2033. Projekty uchwał na XIII Sesję w dniu 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 234
 2034. Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 234
 2035. Zarządzenie Nr SG.0050.43.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 234
 2036. Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 232
 2037. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 232
 2038. Zarządzenie Nr SG.0050.48.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 232
 2039. Zarządzenie Nr SG.0050.576.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 232
 2040. Zarządzenie Nr SG.0050.552.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 230
 2041. Zarządzenie Nr SG.120.20.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 230
 2042. Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 229
 2043. Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 229
 2044. Zarządzenie Nr SG.0050.548.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 228
 2045. Uchwała Nr VIII/84/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 227
 2046. Interpelacja w sprawie naprawy chodnika na ulicy Pionierów - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 226
 2047. Zarządzenie Nr SG.0050.44.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 226
 2048. 2019-05-15 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: modernizacja jazów odrzańskich
  Wyświetleń: 225
 2049. Zarządzenie Nr SG.0050.67.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 225
 2050. Zarządzenie Nr SG.120.22.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 224
 2051. Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 220
 2052. Zarządzenie Nr SG.0050.549.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 220
 2053. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - informacja o wszczęciu w dniu 31 grudnia 2018 r. postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.
  Wyświetleń: 219
 2054. XIV Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 30 października 2019 r.
  Wyświetleń: 219
 2055. Interpalcja w sprawie wykonania parkingu oraz wiaty rowerowej przy stacji kolejowej w Jasionej. - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 218
 2056. Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 218
 2057. Zarządzenie Nr SG.0050.61.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 217
 2058. Interpelacja w sprawie odwrócenia znaku przy przejściu dla pieszych na ul. B. Chrobrego - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 216
 2059. Interpelacja w sprawie uszczelnienia rynny w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Wypoczynkowej 2 w Januszkowiach - 24.07.2019r.
  Wyświetleń: 216
 2060. Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 215
 2061. Zarządzenie Nr SG.0050.54.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 marca 2019r.
  Wyświetleń: 215
 2062. Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 214
 2063. Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 214
 2064. Zarządzenie Nr SG.0050.101.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 214
 2065. Zarządzenie Nr SG.0050.92.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 maja 2019r.
  Wyświetleń: 214
 2066. Zarządzenie Nr SG.120.21.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 214
 2067. 2019-07-05 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.3.2018.JBG z dnia 18.07.2018 r. (prawomocna z dniem 06.08.2018 r.)
  Wyświetleń: 213
 2068. Interpelacja w sprawie obniżenia krawężnika przy przejściu dla pieszych na ul. Dworcowej - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 213
 2069. Petycja nr 2
  Wyświetleń: 212
 2070. Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 211
 2071. Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 211
 2072. Zarządzenie Nr SG.0050.99.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 211
 2073. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - zawiadamia strony postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICEPOKOJU/37620"
  Wyświetleń: 210
 2074. 2019-09-09 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji nr GL.ZUZ.3.421.228.2019.DB z dnia 28.05.2019 r.
  Wyświetleń: 210
 2075. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2019r.
  Wyświetleń: 210
 2076. Zarządzenie Nr SG.0050.35.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 210
 2077. Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 209
 2078. Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 209
 2079. Zarządzenie Nr SG.0050.51.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 209
 2080. 2019-09-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie sieci gazowej podwyższonego ciśnienia gazu koksowniczego DN 250 stal w miejscowości Żyrowa"
  Wyświetleń: 208
 2081. Interpelacja w sprawie poinformowania mieszkańców o możliwości zakupu i budowy garaży na działkach zlokalizowanych wzdłuż torów kolejowych - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 208
 2082. Zarządzenie Nr SG.0050.40.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 207
 2083. Zarządzenie Nr SG.120.23.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 207
 2084. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 206
 2085. Zarządzenie Nr SG.0050.52.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 206
 2086. Informacje o posiedzeniach komisji
  Wyświetleń: 205
 2087. Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 205
 2088. Uchwała Nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 2 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 205
 2089. Zarządzenie Nr SG.0050.85.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 maja 2019r.
  Wyświetleń: 205
 2090. Zarządzenie Nr SG.0050.98.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 205
 2091. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 7 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 204
 2092. 2019-09-25 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa, rosnącego na nieruchomości przy ul. Akacjowej 6AB w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 203
 2093. Zarządzenie Nr SG.0050.87.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 maja 2019r.
  Wyświetleń: 203
 2094. Interpelacja w sprawie wykonania remontu parkingu przy pawilonie handlowo-usługowym na ul. Fabrycznej - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 202
 2095. Zarządzenie Nr SG.0050.105.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 202
 2096. Zarządzenie Nr SG.0050.86.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 maja 2019r.
  Wyświetleń: 202
 2097. 2019-09-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie linii napowietrznej energetycznej n/n 0,4kV", położonej w gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 201
 2098. Zarządzenie Nr SG.0050.594.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 201
 2099. 2019-07-19 Obwieszczenie i postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000 planowanego w miejscowości Zdzieszowice
  Wyświetleń: 200
 2100. Uchwała Nr IX/90/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 200
 2101. Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 200
 2102. Zarządzenie Nr SG.0050.27.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 200
 2103. Zarządzenie Nr SG.0050.60.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 200
 2104. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice (WiK ul. Wschodnia 2)
  Wyświetleń: 199
 2105. Zarządzenie Nr SG.0050.68.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 199
 2106. Zarządzenie Nr SG.0050.42.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 198
 2107. 2019-08-13 Pisma do PPIS w Krapkowicach, RDOŚ w Opolu, Ministerstwa GMiŻŚ w Warszawie dot. uzupełnienia KIP 2 dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II.
  Wyświetleń: 197
 2108. Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 197
 2109. Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 197
 2110. Zarządzenie Nr SG.0050.100.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 197
 2111. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie probki wody z wodociągu w Krępnej (SUW Krępna woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 196
 2112. I kwartał 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Krępna
  Wyświetleń: 196
 2113. Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 196
 2114. Uchwała Nr IX/91/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 196
 2115. Zarządzenie Nr SG.0050.70.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 195
 2116. Zarządzenie Nr SG.0050.84.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 maja 2019r.
  Wyświetleń: 195
 2117. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu Oleszka
  Wyświetleń: 194
 2118. I KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Zdzieszowice
  Wyświetleń: 194
 2119. Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 194
 2120. Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 194
 2121. Zarządzenie Nr SG.0050.118.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 194
 2122. Zarządzenie Nr SG.0050.125.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 194
 2123. Zarządzenie Nr SG.0050.53.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 193
 2124. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 192
 2125. Zarządzenie Nr SG.0050.34.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 192
 2126. Interpelacja w sprawie rozpatrzenia możliwości przesunięcia słupa betonowego przy remizie OSP w Januszkowicach - 24.07.2019r.
  Wyświetleń: 191
 2127. Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 191
 2128. Zarządzenie Nr SG.0050.107.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 190
 2129. Zarządzenie Nr SG.0050.65.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 190
 2130. Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 189
 2131. Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 189
 2132. II KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Krępna
  Wyświetleń: 188
 2133. Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 188
 2134. Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 188
 2135. Zarządzenie Nr SG.0050.2.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 188
 2136. Zarządzenie Nr SG.0050.488.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 188
 2137. Zarządzenie Nr SG.0050.66.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 188
 2138. Zarządzenie Nr SG.0050.73.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 188
 2139. II KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Oleszka
  Wyświetleń: 187
 2140. Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 187
 2141. Zarządzenie Nr SG.0050.121.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 187
 2142. 2019-07-25 Pismo do inwestora dot. odmowy wszczęcia postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620”
  Wyświetleń: 186
 2143. Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 186
 2144. Zarządzenie Nr SG.0050.572.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 186
 2145. Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 185
 2146. Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 185
 2147. Zarządzenie Nr SG.0050.25.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 185
 2148. Zarządzenie Nr SG.0050.574.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 185
 2149. Interpelacja w sprawie zakupu ławek na oś. Akacjowa-Zielona - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 184
 2150. Zarządzenie Nr SG.0050.72.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 184
 2151. Zarządzenie Nr SG.0050.82.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 maja 2019r.
  Wyświetleń: 184
 2152. Zarządzenie Nr SG.0050.97.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 184
 2153. Zarządzenie Nr SG.0050.80.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 maja 2019r.
  Wyświetleń: 183
 2154. I KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Oleszka
  Wyświetleń: 182
 2155. Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 182
 2156. Zarządzenie Nr SG.0050.110.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 182
 2157. Zarządzenie Nr SG.0050.116.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 182
 2158. Zarządzenie Nr SG.0050.56.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 marca 2019r.
  Wyświetleń: 182
 2159. Interpelacja w sprawie przycięcia gałęzi krzaków przy ul. Góry Św. Anny - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 181
 2160. Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 181
 2161. Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 181
 2162. 2019-08-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - zawiadomienie stron postępowania o wydanej DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dot. przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000.
  Wyświetleń: 180
 2163. Zarządzenie Nr SG.0050.126.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 179
 2164. Zarządzenie Nr SG.0050.74.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 179
 2165. Zarządzenie Nr SG.0050.83.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 maja 2019r.
  Wyświetleń: 179
 2166. II KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 178
 2167. Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 178
 2168. Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 178
 2169. Zarządzenie Nr SG.0050.106.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 176
 2170. Zarządzenie Nr SG.0050.592.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 176
 2171. Zarządzenie Nr SG.0050.76.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 176
 2172. Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 174
 2173. Zarządzenie Nr SG.0050.113.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 174
 2174. Zarządzenie Nr SG.0050.22.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 174
 2175. Zarządzenie Nr SG.0050.58.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2019r.
  Wyświetleń: 174
 2176. Zarządzenie Nr SG.0050.81.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2019r.
  Wyświetleń: 174
 2177. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 173
 2178. Zarządzenie Nr SG.0050.119.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 173
 2179. Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 172
 2180. Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 172
 2181. Zarządzenie Nr SG.0050.114.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 172
 2182. Zarządzenie Nr SG.0050.117.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 172
 2183. 2019-08-28 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. przedsięwzięcia pn. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 171
 2184. Zarządzenie Nr SG.0050.102.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 171
 2185. Zarządzenie Nr SG.0050.132.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 171
 2186. 2019-08-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - podanie do publicznej wiadomości inf. o wydanej DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dot. przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000.
  Wyświetleń: 170
 2187. Uchwała Nr XII/101/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 170
 2188. 2019-08-05 Pismo do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dot. uzupełnienia KIP dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dok. projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 168
 2189. 2019-10-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ulicy Akacjowej 6A-B w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 168
 2190. 2019-07-30 Pismo do inwestora dot. uzupełnienia KIP dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 167
 2191. Interpelacja w sprawie zarośniętego znaku drogowego na skrzyżowaniu ul. Pokoju z ul. Harcerską - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 167
 2192. Zarządzenie Nr SG.0050.26.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 167
 2193. Zarządzenie Nr SG.0050.37.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 167
 2194. Zarządzenie Nr SG.120.16.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 maja 2019r.
  Wyświetleń: 167
 2195. 2019-08-08 Postanowienia wydane przez Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 166
 2196. Lobbing
  Wyświetleń: 166
 2197. Projekty uchwał na XIV Sesję w dniu 30 października 2019
  Wyświetleń: 165
 2198. Zarządzenie Nr SG.0050.32.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 165
 2199. Interpelacja w sprawie naprawy nieczynnego wskaźnika pomiaru prędkości samochodów zlokalizowanego na ul. B. Chrobrego przy skrzyżowaniu z ul. Pokoju. - 19.08.2019r.
  Wyświetleń: 164
 2200. Zarządzenie Nr SG.0050.115.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 164
 2201. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 163
 2202. Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 162
 2203. Uchwała Nr XII/102/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 162
 2204. Interpelacja w sprawie uszczelnienia rynny w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Wypoczynkowej 2 w Januszkowicach. - 25.07.2019r.
  Wyświetleń: 161
 2205. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 161
 2206. Zarządzenie Nr SG.0050.28.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 161
 2207. Zarządzenie Nr SG.0050.69.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 161
 2208. 2019-07-23 Pismo do inwestora dot. stanowiska Burmistrz Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II
  Wyświetleń: 160
 2209. Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 160
 2210. Zarządzenie Nr SG.0050.77.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 maja 2019r.
  Wyświetleń: 160
 2211. Zarządzenie Nr SG.120.4.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 160
 2212. Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku
  Wyświetleń: 159
 2213. Uchwała Nr XII/103/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 159
 2214. Zarządzenie Nr SG.0050.30.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 159
 2215. Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 158
 2216. Zarządzenie Nr SG.0050.120.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 158
 2217. Zarządzenie Nr SG.0050.478.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 158
 2218. Zarządzenie Nr SG.0050.79.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 maja 2019r.
  Wyświetleń: 158
 2219. 2019-07-30 Pismo do inwestora dot. postanowienia ostatecznego dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 157
 2220. 2019-08-28 Zawiadomienie o przedłużonym terminie na wydanie decyzji dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 157
 2221. Zarządzenie Nr SG.0050.124.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 157
 2222. Zarządzenie Nr SG.0050.127.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 157
 2223. Zarządzenie Nr SG.0050.23.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 157
 2224. Zarządzenie Nr SG.120.26.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2019r.
  Wyświetleń: 157
 2225. Interpelacja w sprawie wymiany zniszczonych elementów barierki bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ul. Góry Św. Anny z ul. Fabryczną. - 19.08.2019
  Wyświetleń: 156
 2226. Intrepelacja w sprawie rozpatrzenia możliwości przesunięcia słupa betonowego przy remizie OSP w Januszkowicach - 25.07.2019r.
  Wyświetleń: 156
 2227. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 156
 2228. Zarządzenie Nr SG.0050.135.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 156
 2229. Zarządzenie Nr SG.0050.36.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 156
 2230. Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 154
 2231. Zarządzenie Nr SG.0050.131.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 154
 2232. Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 153
 2233. Zarządzenie Nr SG.0050.137.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 153
 2234. Zarządzenie Nr SG.0050.24.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 153
 2235. Interpelacja w sprawie docięcia odrostów drzew na ul. Akacjowej. - 09.08.2019r.
  Wyświetleń: 152
 2236. Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 152
 2237. Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 152
 2238. Zarządzenie Nr SG.0050.141.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 152
 2239. Uchwała Nr XII/100/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 151
 2240. Zarządzenie Nr SG.0050.123.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 151
 2241. Zarządzenie Nr SG.0050.31.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 151
 2242. Zarządzenie Nr SG.0050.88.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 maja 2019r.
  Wyświetleń: 151
 2243. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 150
 2244. Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 150
 2245. Interpelacja w sprawie udostępnienia dokumenatcji projektowej lub koncepcji przebudowy ul. Wojska Polskiego w Żyrowej - 21.06.2019r.
  Wyświetleń: 149
 2246. Interpelacja w sprawie usunięcia suchego drzewa i sadzonek. - 09.08.2019r.
  Wyświetleń: 149
 2247. Interpelacja w sprawie wyczyszczenia studzienek kanalizacji deszczowej na drogach należących do Powiatu, w szczególności na ul. Filarskiego. - 19.08.2019r.
  Wyświetleń: 149
 2248. Zarządzenie Nr SG.0050.29.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 149
 2249. 2019-08-05 Pismo do PPIS w Krapkowicach dot. uzupełnienia KIP dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa).
  Wyświetleń: 148
 2250. Interpelacja w sprawie w sprawie dokonania ekspertyzy dendrologicznej drzewa przy kościele w Żyrowej - 17.07.2019r.
  Wyświetleń: 148
 2251. Nieodpłatna pomoc prawna
  Wyświetleń: 148
 2252. Zarządzenie Nr SG.0050.156.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 września 2019r.
  Wyświetleń: 148
 2253. Zarządzenie Nr SG.0050.568.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 148
 2254. 2019-08-05 Pismo do RDOŚ w Opolu dot. uzupełnienia KIP dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa).
  Wyświetleń: 147
 2255. Interpelacja w sprawie przycięcia gałęzi drzew na odnodze ul. Osadników - 08.08.2019r.
  Wyświetleń: 147
 2256. Zarządzenie Nr SG.0050.33.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 147
 2257. Zarządzenie Nr SG.0050.111.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 146
 2258. Zarządzenie Nr SG.0050.75.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 146
 2259. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 145
 2260. Zarządzenie Nr SG.0050.146.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 września 2019r.
  Wyświetleń: 145
 2261. 2019-11-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 144
 2262. Interpelacja w sprawie remontu przystanków autobusowych na terenie miasta. - 09.08.2019r.
  Wyświetleń: 144
 2263. Zarządzenie Nr SG.0050.129.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 143
 2264. Zarządzenie Nr SG.0050.143.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 142
 2265. Zarządzenie Nr SG.0050.89.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2019r.
  Wyświetleń: 142
 2266. Zarządzenie Nr SG.0050.64.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 140
 2267. Zarządzenie Nr SG.0050.91.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 maja 2019r.
  Wyświetleń: 140
 2268. Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 140
 2269. 2019-08-12 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH nr OŚ.6220.2.2019.AK z dnia 12.08.2019 r. dot. przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000.
  Wyświetleń: 139
 2270. Uchwała Nr XII/98/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 139
 2271. Zarządzenie Nr SG.0050.78.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 maja 2019r.
  Wyświetleń: 139
 2272. Zarządzenie Nr SG.0050.103.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 138
 2273. Zarządzenie Nr SG.120.13A.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 138
 2274. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2019 r.
  Wyświetleń: 137
 2275. Zarządzenie Nr SG.0050.39.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 137
 2276. 2019-12-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 136
 2277. Uchwała Nr XIII/111/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 136
 2278. Zarządzenie Nr SG.0050.63.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 135
 2279. Zarządzenie Nr SG.120.24.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 października 2019r.
  Wyświetleń: 135
 2280. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 września 2019 r.
  Wyświetleń: 134
 2281. Zarządzenie Nr SG.0050.136.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 134
 2282. Interpelacja w sprawie wykoszenia rowu wzdłuż ul. K. Miarki - 17.07.2019r.
  Wyświetleń: 133
 2283. Interpelacja w sprawie ustawienia bariery ochronnej oddzielającej pas drogowy od ścieżki pieszo-rowerowej. - 25.07.2019r.
  Wyświetleń: 132
 2284. Zarządzenie Nr SG.0050.109.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 132
 2285. Zarządzenie Nr SG.0050.139.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 132
 2286. Zarządzenie Nr SG.0050.10.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 130
 2287. Zarządzenie Nr SG.0050.130.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 129
 2288. Interpelacja w sprawie wykonania projektu i przebudowy ulicy Krótkiej w Januszkowicach. - 25.07.2019r.
  Wyświetleń: 128
 2289. Zarządzenie Nr SG.0050.108.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 128
 2290. Interpelacja w sprawie wycięcia drzew na ul. B. Chrobrego. - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 126
 2291. Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 125
 2292. Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 124
 2293. Uchwała Nr XIII/109/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 wrzesnia 2019r.
  Wyświetleń: 124
 2294. Zarządzenie Nr SG.0050.145.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 września 2019r.
  Wyświetleń: 124
 2295. Zarządzenie Nr SG.0050.38.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 124
 2296. Publiczne Przedszkole w Żyrowej
  Wyświetleń: 123
 2297. Zarządzenie Nr SG.120.29.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 123
 2298. 2019-09-26 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – podanie do publicznej wiadomości informacje o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 26.09.2019 r.
  Wyświetleń: 122
 2299. Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 122
 2300. XV Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 27 listopada 2019 r.
  Wyświetleń: 121
 2301. Uchwała Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 120
 2302. Zarządzenie Nr SG.0050.122.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 120
 2303. Zarządzenie Nr SG.0050.154.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 września 2019r.
  Wyświetleń: 120
 2304. Zarządzenie Nr SG.0050.90.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2019r.
  Wyświetleń: 120
 2305. Uchwała Nr XII/99/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 119
 2306. Zarządzenie Nr SG.0050.140.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 119
 2307. Uchwała Nr XIII/105/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 117
 2308. Projekty uchwał na XV Sesję w dniu 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 115
 2309. Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 115
 2310. Zarządzenie Nr SG.0050.155.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 września 2019r.
  Wyświetleń: 115
 2311. Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 114
 2312. Uchwała Nr XIII/104/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 113
 2313. Deklaracja dostępności
  Wyświetleń: 112
 2314. Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 112
 2315. Zarządzenie Nr SG.0050.104.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 111
 2316. Interpelacja w sprawie przycięcia żywopłotu przy ul. Górnej. - 08.08.2019r.
  Wyświetleń: 110
 2317. Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 110
 2318. Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 110
 2319. Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 109
 2320. Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 109
 2321. Uchwała Nr XIII/110/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 109
 2322. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2020r.
  Wyświetleń: 108
 2323. XVI Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 16 grudnia 2019 r.
  Wyświetleń: 108
 2324. Zarządzenie Nr SG.0050.161.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 października 2019r.
  Wyświetleń: 108
 2325. 2019-09-26 Decyzja znak OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 26.09.2019 r. dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 106
 2326. Uchwała Nr XIII/107/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 105
 2327. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - prowadzenie gminnej ewidencji zabytków
  Wyświetleń: 104
 2328. Protokół Nr XII/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 104
 2329. 2019-09-26 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic – zawiadomienie Stron postępowania o wydaniu decyzji nr OŚ.6220.3.2019.AK z dnia 26.09.2019 r.
  Wyświetleń: 102
 2330. Adaptacja części budynku przy sali gimnastycznej na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach na siedzibę MGOPS w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 102
 2331. Zarządzenie Nr SG.0050.138.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 102
 2332. Zarządzenie Nr SG.0050.153.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 września 2019r.
  Wyświetleń: 102
 2333. Informacja roczna - za rok 2018 o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Zdzieszowice przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 101
 2334. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej
  Wyświetleń: 101
 2335. Uchwała Nr XIV/120/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 101
 2336. Uchwała Nr XIV/127/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 99
 2337. 2020-01-09 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż „Zestawu składającego się z siedmiu kontenerów oraz rozsypywacza”
  Wyświetleń: 98
 2338. Zarządzenie Nr SG.0050.149.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2019r.
  Wyświetleń: 98
 2339. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na zimowe utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie) na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice w roku 2020
  Wyświetleń: 97
 2340. Uchwała Nr LIV/425/10 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości
  Wyświetleń: 97
 2341. Zarządzenie Nr SG.0050.148.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2019r.
  Wyświetleń: 97
 2342. Zarządzenie Nr SG.0050.517.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 97
 2343. Protokół Nr IX/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 96
 2344. Protokół Nr XI/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 96
 2345. Uchwała Nr XIII/106/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 wrzesnia 2019r.
  Wyświetleń: 96
 2346. Uchwała Nr XIV/124/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 96
 2347. Zarządzenie Nr SG.0050.567.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 96
 2348. Zarządzenie Nr SG.120.25.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2019r.
  Wyświetleń: 96
 2349. Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Zdzieszowice przez podmioty wykonywujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 95
 2350. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2020
  Wyświetleń: 95
 2351. Zarządzenie Nr SG.0050.152.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 września 2019r.
  Wyświetleń: 95
 2352. Protokół Nr XIII/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 94
 2353. Stawki podatkowe na 2020 rok
  Wyświetleń: 94
 2354. Uchwała Nr XIV/119/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 94
 2355. Zarządzenie Nr SG.0050.496.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 94
 2356. Zasady działalności lobbingowej
  Wyświetleń: 94
 2357. Zarządzenie Nr SG.0050.504.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2018r.
  Wyświetleń: 92
 2358. Uchwała Nr XIV/125/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 91
 2359. Uchwała Nr XIV/126/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 91
 2360. Zarządzenie Nr SG.0050.540.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 90
 2361. Zarządzenie Nr SG.0050.57.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2019r.
  Wyświetleń: 90
 2362. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2020
  Wyświetleń: 89
 2363. Zarządzenie Nr SG.0050.561.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 89
 2364. Protokół Nr X/2019 Sesji rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 2 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 88
 2365. Uchwała Nr XIV/123/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 88
 2366. Zarządzenie Nr SG.0050.559.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 88
 2367. Uchwała Nr XIV/121/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 86
 2368. Uchwała Nr XIV/122/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 86
 2369. Zarządzenie Nr SG.0050.497.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 86
 2370. 2019-12-09 Sprawozdanie z wyników kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz upraw rolnych w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 85
 2371. Zarządzenie Nr SG.0050.142.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 85
 2372. Zarządzenie Nr SG.0050.151.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 września 2019r.
  Wyświetleń: 85
 2373. Zarządzenie Nr SG.0050.158.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 października 2019r.
  Wyświetleń: 85
 2374. Zarządzenie Nr SG.0050.528.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 84
 2375. Informacja roczna - za rok 2017 o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Zdzieszowice przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 83
 2376. Zarządzenie Nr SG.0050.160.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 października 2019r.
  Wyświetleń: 83
 2377. 2019-10-29 III KWARTAŁ - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Krępna
  Wyświetleń: 82
 2378. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2019 i statystycznej liczbie dzieci - aktualizacja październik 2019 r. wg stanu na 30.09.2019 r.
  Wyświetleń: 82
 2379. Zarządzenie Nr SG.0050.59.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2019r.
  Wyświetleń: 82
 2380. III KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Oleszka
  Wyświetleń: 81
 2381. Zarządzenie Nr SG.0050.62.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 81
 2382. Uchwała Nr XIV/118/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 80
 2383. Zarządzenie Nr SG.0050.165.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 października 2019r.
  Wyświetleń: 79
 2384. III KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Zdzieszowice
  Wyświetleń: 78
 2385. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na XIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 78
 2386. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 i statystycznej liczbie dzieci
  Wyświetleń: 75
 2387. Zarządzenie Nr SG.0050.163.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 października 2019r.
  Wyświetleń: 75
 2388. Informacja roczna - za rok 2016 o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Zdzieszowice przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową
  Wyświetleń: 74
 2389. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 i statystycznej liczbie dzieci - aktualizacja październik 2018 r. wg stanu na 30.09.2018 r.
  Wyświetleń: 74
 2390. Ogłoszenie o aktualizacji podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 i statystycznej liczbie dzieci obowiązującej od 1 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 73
 2391. Program Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 73
 2392. Projekty uchwał Na XVI Sesję w dniu 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 73
 2393. Zarządzenie Nr SG.0050.31.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 73
 2394. 2019-10-30 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC zawiadomienie stron o wszczęciu postępowania administracyjnego dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa SRP o przepustowości Q = 1600 m3/h w m. Rozwadza”
  Wyświetleń: 72
 2395. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2019 i statystycznej liczbie dzieci - aktualizacja kwiecień 2019 r.
  Wyświetleń: 72
 2396. Petycja nr 6
  Wyświetleń: 72
 2397. Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami na lata 2009-2013 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 70
 2398. Petycja nr 4
  Wyświetleń: 70
 2399. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 70
 2400. 2019-12-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot wydanego postanowienia o zwieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 69
 2401. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017 i statystycznej liczbie dzieci
  Wyświetleń: 68
 2402. Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice na lata 2019-2022 z perspektywą na lata 2023-2026"
  Wyświetleń: 68
 2403. Zarządzenie Nr SG.0050.164.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 października 2019r.
  Wyświetleń: 68
 2404. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2018 i statystycznej liczbie dzieci - aktualizacja marzec 2018
  Wyświetleń: 67
 2405. Petycja nr 5
  Wyświetleń: 67
 2406. Uchwała Nr XV/117/2015 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych warunków zwolnienia od podatku rolnego gruntów gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej
  Wyświetleń: 67
 2407. Zarządzenie Nr SG.0050.112.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 67
 2408. Zarządzenie Nr SG.0050.157.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 września 2019r.
  Wyświetleń: 66
 2409. Protokół Nr XIV/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 65
 2410. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2009-2010
  Wyświetleń: 65
 2411. Zarządzenie Nr SG.0050.166.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2019r.
  Wyświetleń: 65
 2412. Zarządzenie Nr SG.0050.71.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 65
 2413. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2017 i statystycznej liczbie dzieci (korekta)
  Wyświetleń: 64
 2414. Uchwała Nr XX/149/2016 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 marca 2016 r.w sprawie uchwalenia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice na lata 2016-2018 z perspektywą na lata 2019-2022"
  Wyświetleń: 64
 2415. Zarządzenie Nr SG.0050.170.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 64
 2416. 2019-11-05 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. zawiadamia strony o wszczęciu postępowania dla przedsięwzięcia budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_KOZIELSKA_
  Wyświetleń: 63
 2417. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie dróg gminnych (odśnieżanie) na terenie Miasta i Gminy Zdzieszowice w roku 2020
  Wyświetleń: 63
 2418. Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska za lata 2015-2017
  Wyświetleń: 63
 2419. 2019-11-08 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC zawiadamia strony o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przeds. pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą
  Wyświetleń: 62
 2420. Prognoza oddziaływania na środowisko „Aktualizacji programu ochrony środowiska dla gminy Zdzieszowice na lata 2016-2019 z perspektywą na lata 2020-2023”
  Wyświetleń: 62
 2421. Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami za lata 2009-2010
  Wyświetleń: 62
 2422. Uchwała Nr 4/09/2016 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki "Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zdzieszowicach z dnia 23 września 2016 roku w sprawie kształtowania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
  Wyświetleń: 62
 2423. Zarządzenie Nr SG.0050.32.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 62
 2424. Ogłoszenie podstawowej kwoty dotacji na rok 2017 - aktualizacja październik
  Wyświetleń: 61
 2425. Aktualizacja Programu Środowiska na lata 2009-2013 z perspektywą na lata 2013-2016
  Wyświetleń: 60
 2426. Oferty pracy 2015
  Wyświetleń: 59
 2427. Zarządzenie Nr SG.0050.167.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 października 2019r.
  Wyświetleń: 59
 2428. Zarządzenie Nr SG.0050.188.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 59
 2429. Zarządzenie Nr SG.0050.173.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 58
 2430. 2019-12-02 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. opinii PGW WP RZGW w Gliwicach oraz pism RDOŚ w Opolu i PPIS w Krapkowicach
  Wyświetleń: 57
 2431. 2019-12-06 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. wydania postanowienia stwierdzającego przeprowadzenie ooś dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 57
 2432. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 57
 2433. Wyciąg z danych zawartych w załączniku ‘Informacja dodatkowa’ sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 57
 2434. Zarządzenie Nr SG.0050.179.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 57
 2435. Zarządzenie Nr SG.120.27.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2019r.
  Wyświetleń: 57
 2436. Zarządzenie Nr SG.120.9.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 57
 2437. Zarządzenie Nr SG.0050.176.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 56
 2438. 2019-12-04 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. opinii wydanych przez PPIS w Krapkowicach, RDOŚ w Opolu, PGW WP RZGW w Gliwicach dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 55
 2439. Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 55
 2440. Zarządzenie Nr SG.0050.174.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 55
 2441. Zarządzenie Nr SG.0050.168.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2019r.
  Wyświetleń: 54
 2442. Zarządzenie Nr SG.0050.171.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 54
 2443. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 54
 2444. Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 53
 2445. Informacja dodatkowa (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 52
 2446. Informacja dodatkowa (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 52
 2447. Uchwała Nr 11/4/2017 Walnego Zgromadzenia Wspólników Spółki „Wodociągi i Kanalizacja" Spółka z o.o. z siedzibą w Zdzieszowicach z dnia 21 kwietnia 2017 roku w sprawie zasad kształtowania wynagrodzenia Prezesa Zarządu Spółki
  Wyświetleń: 52
 2448. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 51
 2449. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2018 r. (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 51
 2450. 2019-12-03 Zawiadomienie Marszałka Województwa Opolskiego dot. prowadzonego postępowania w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego z wniosku ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 50
 2451. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (Urząd Miejski w Zdzieszowicach)
  Wyświetleń: 50
 2452. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 50
 2453. Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r. (Gmina Zdzieszowice)
  Wyświetleń: 48
 2454. Uchwała Nr XIII/117/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 48
 2455. 2019-12-06 Postanowienie dot. przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 45
 2456. Uchwała Nr XIII/114/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 45
 2457. Uchwała Nr XIII/116/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 45
 2458. 2019-12-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic dot. wniosku skierowanego do SKO w Opolu dla przedsięwzięcia; budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_KOZIELSKA_37708
  Wyświetleń: 44
 2459. Zarządzenie Nr SG.0050.181.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 44
 2460. Zarządzenia Burmistrza z roku 2020
  Wyświetleń: 43
 2461. Zarządzenie Nr SG.0050.177.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 42
 2462. 2019-12-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - zawiadomienie stron postępowania o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa SRP o przepustowości Q = 1600 m3/h w m. Rozwadza”
  Wyświetleń: 41
 2463. Uchwała Nr LIII/421/2014 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 23 października 2014r. w sprawie przyjęcia Programu Pomocy dla Przedsiębiorstw na lata 2014-2018
  Wyświetleń: 41
 2464. Uchwała Nr XIII/115/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 41
 2465. Zarządzenie Nr SG.0050.169.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 41
 2466. Zarządzenie Nr SG.0050.178.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 41
 2467. 2019-11-25 OBWIESZCZENIE BURMISTRZA ZDZIESZOWIC dot. opinii wydanych przez RDOŚ Opole, PPIS Krapkowice, PGW WP Gliwice oraz o możliwości wypowiedzenia się.
  Wyświetleń: 39
 2468. 2019-28-11 Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o przedłożonym terminie załatwienia sprawy
  Wyświetleń: 39
 2469. 2019-12-23 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - podanie do publicznej wiadomości inf. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia „Przebudowa SRP o przepustowości Q = 1600 m3/h w m. Rozwadza”
  Wyświetleń: 38
 2470. Wykaz firm zajmujących się opróżnianiem zbiorników bezodpływowych i transportem nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 38
 2471. 2019-12-23 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic o zawieszeniu postępowania dla przedsięwzięcia pn. Budowa instalacji fotowoltaicznej Oleszka o mocy 1 MWp wraz z niezbędną infrastruktura techniczną
  Wyświetleń: 36
 2472. 2019-10-23 Ogłoszenia Burmistrza Zdzieszowic dot. udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji dla przedsięwzięcia „Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Zdzieszowice w roku 2019”
  Wyświetleń: 33
 2473. 2019-12-02 Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic dot. przedsięwzięcia pn. budowa wieży telekomunikacyjnej wraz z instalacją radiokomunikacyjną (stacją bazową) i niezbędną infrastrukturą KOP_ZDZIESZOWICE_KOZIELSKA_37708
  Wyświetleń: 33
 2474. Uchwała Nr XIII/112/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 29
 2475. Uchwała Nr XIII/113/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 września 2019r.
  Wyświetleń: 26
 2476. 2019-12-02 Obwieszczenia Burmistrza Zdzieszowic dot. pism w sprawie wyrażenia opinii przez RDOŚ w Opolu, PPIS w Krapkowicach oraz opinii PGW WP RZGW w Gliwicach
  Wyświetleń: 20
 2477. Oferty pracy 2019
  Wyświetleń: 19
 2478. Zamówienia Publiczne 2019
  Wyświetleń: 15
 2479. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2020
  Wyświetleń: 14
 2480. Uchwała Nr XV/135/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 14
 2481. Uchwała Nr XV/144/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 13
 2482. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2020
  Wyświetleń: 13
 2483. Zarządzenie Nr SG.0050.187.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 13
 2484. Uchwała Nr XV/146/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 12
 2485. Zarządzenie Nr SG.0050.21.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 12
 2486. Uchwała Nr XV/137/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 11
 2487. Uchwała Nr XV/140/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 11
 2488. Uchwała Nr XV/143/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 11
 2489. Uchwała Nr XV/145/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 11
 2490. Zarządzenie Nr SG.0050.180.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 10
 2491. Zarządzenie Nr SG.0050.185.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 10
 2492. Zarządzenie Nr SG.120.1.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 10
 2493. Konkursy ofert 2019
  Wyświetleń: 9
 2494. Uchwała Nr XV/129/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 9
 2495. Uchwała Nr XV/138/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 9
 2496. Uchwała Nr XV/139/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 9
 2497. Zarządzenie Nr SG.0050.150.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2019r.
  Wyświetleń: 9
 2498. Zarządzenie Nr SG.0050.193.2020 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 stycznia 2020r.
  Wyświetleń: 9
 2499. Uchwała Nr XV/128/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 8
 2500. Uchwała Nr XV/142/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 8
 2501. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na XVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 8
 2502. Zarządzenie Nr SG.0050.147.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 września 2019r.
  Wyświetleń: 8
 2503. Zarządzenie Nr SG.0050.172.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 8
 2504. 2019-11-07 Decyzja Nr 3/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na „budowie sieci gazowej podwyższonego ciśnienia gazu koksowniczego DN 250 stal w miejscowości Żyrowa”, położonej w gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 7
 2505. Inne 2019
  Wyświetleń: 7
 2506. Uchwała Nr XV/134/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 7
 2507. Uchwała Nr XV/141/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 7
 2508. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2019 roku (Dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
  Wyświetleń: 7
 2509. Zarządzenie Nr SG.0050.144.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 7
 2510. Zarządzenie Nr SG.0050.159.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 października 2019r.
  Wyświetleń: 7
 2511. 2019-11-07 Decyzja Nr 4/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie napowietrznej linii energetycznej n/n na terenie Gminy Zdzieszowice, obręb Zdzieszowice, działki nr 1999/1 i 1999/2
  Wyświetleń: 6
 2512. Uchwała Nr XV/130/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 6
 2513. Uchwała Nr XV/131/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 6
 2514. Uchwała Nr XV/132/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 6
 2515. Uchwała Nr XV/133/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 listopada 2019r.
  Wyświetleń: 6
 2516. Uchwała Nr XV/136/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 6
 2517. Zarządzenie Nr SG.0050.128.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 6
 2518. Zarządzenie Nr SG.0050.175.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 grudnia 2019r.
  Wyświetleń: 5
 2519. 2020-01-17 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic dla przedsięwzięcia realizowanego w ramach zadania pn.: „Przebudowa SRP o przepustowości Q = 1600 m3/h w m. Rozwadza”
  Wyświetleń: 1
Metryczka
 • wytworzono:
  30-01-2012
  przez: Administrator Strony
 • opublikowano:
  30-01-2012 12:05
  przez: Administrator Strony
 • zmodyfikowano:
  30-01-2012 12:14
  przez: Administrator Strony
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  odwiedzin: 22348
Dane adresowe:

Urząd Miejski w Zdzieszowicach
47-330 Zdzieszowice
ul. Bolesława Chrobrego 34

Dane kontaktowe:

fax: +48 77 40 64 444
e-mail: um@zdzieszowice.pl
strona www: www.zdzieszowice.pl