Wersja dla słabowidzących
Powiększ czcionkę za pomocą skrótu klawiszowego CTRL +, a pomniejsz za pomocą CTRL -
Biuletyn Informacji Publicznej Strona główna urzędu miasta

Statystyki podstron

Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
130711105527125239120263132478144042143441826220000
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11792612784617490015223314721915073486129137899109196126629104951121060
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1112569639793419919268951210157998429116793114583112300114630110546
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
11987612386313648110117210541092356117169119340116651118300101668122366
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
7264662591590996150398003600008001684269108462872518383795002
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
544537550167050497325538281235656906760369558770956523464054
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
501713181831319323853446231457377953860835175421845333752576
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1015170132014833401387822245532527
 1. Strona główna BIP
  Wyświetleń: 205683
 2. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości
  Wyświetleń: 121629
 3. Rejestr zmian treści
  Wyświetleń: 101962
 4. Zamówienia publiczne
  Wyświetleń: 76055
 5. Świadczone usługi
  Wyświetleń: 74148
 6. Konkursy ofert
  Wyświetleń: 68654
 7. Oferty pracy
  Wyświetleń: 62743
 8. Projekty i informacje o wykonaniu budżetu
  Wyświetleń: 44898
 9. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2012
  Wyświetleń: 36233
 10. Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 35939
 11. Inne
  Wyświetleń: 34099
 12. Instytucje samorządowe
  Wyświetleń: 33303
 13. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek i zakładów budżetowych gminy
  Wyświetleń: 31684
 14. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 30724
 15. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 28980
 16. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 28833
 17. Rada Miejska kadencja 2010-2014
  Wyświetleń: 25330
 18. Zarządzenia Burmistrza
  Wyświetleń: 25138
 19. Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 24966
 20. Wykaz aktów Prawa Miejscowego
  Wyświetleń: 24907
 21. Elektroniczna wersja Dziennika Ustaw, Monitora Polskiego oraz Dzienników Urzędowych Województwa Opolskiego
  Wyświetleń: 24342
 22. Uchwały Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 24054
 23. Gospodarka przestrzenna
  Wyświetleń: 23967
 24. Uchwały budżetowe
  Wyświetleń: 23914
 25. Audyt i kontrole wewnętrzne
  Wyświetleń: 23050
 26. Urząd Miejski
  Wyświetleń: 23016
 27. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 21591
 28. Adres i numery ewidencyjne Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 21454
 29. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 21227
 30. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM
  Wyświetleń: 20934
 31. Burmistrz - Sybila Zimerman
  Wyświetleń: 20298
 32. Dane kontaktowe MGOPS w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 20004
 33. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  Wyświetleń: 19902
 34. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
  Wyświetleń: 19868
 35. Statut gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 19271
 36. Wybory Samorządowe 2014
  Wyświetleń: 19028
 37. Struktura Urzędu
  Wyświetleń: 18645
 38. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 18333
 39. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 18147
 40. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 17764
 41. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Zdzieszowice na lata 2004 - 2006
  Wyświetleń: 17634
 42. Ogłoszenia
  Wyświetleń: 17544
 43. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 17462
 44. Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 17454
 45. Deklaracje podatkowe
  Wyświetleń: 17362
 46. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 17331
 47. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 17260
 48. Protokoły sesji
  Wyświetleń: 17246
 49. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 17228
 50. Lokalny Program Rewitalizacji
  Wyświetleń: 17167
 51. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 17035
 52. Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej
  Wyświetleń: 16789
 53. Pobierz programy
  Wyświetleń: 16736
 54. Ogłoszenia RM
  Wyświetleń: 16557
 55. Stawki podatkowe
  Wyświetleń: 16469
 56. Akty prawne
  Wyświetleń: 16363
 57. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji
  Wyświetleń: 16304
 58. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły
  Wyświetleń: 16251
 59. Zarządzenia w sprawie wdrożania i utrzymania systemu zarządzania jakością
  Wyświetleń: 16185
 60. Komisja Rewizyjna - protokoły
  Wyświetleń: 16161
 61. Kontrole zewnętrzne
  Wyświetleń: 16125
 62. Komisja Spraw Społecznych - protokoły
  Wyświetleń: 16045
 63. Graficzny podział nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego
  Wyświetleń: 16002
 64. Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 15956
 65. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły
  Wyświetleń: 15938
 66. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 15912
 67. Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 15798
 68. Rejestr instytucji kultury, których organizatorem jest Gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 15493
 69. Sekretarz Gminy - Brygida Bukowińska
  Wyświetleń: 15445
 70. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 15339
 71. Zwolnienia podatkowe
  Wyświetleń: 15322
 72. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2012r.
  Wyświetleń: 15318
 73. Publiczne Przedszkole nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 15273
 74. Skarbnik Gminy - Zdzisława Krukowska
  Wyświetleń: 15047
 75. Publiczne Przedszkole nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 14864
 76. Zapytania ofertowe
  Wyświetleń: 14747
 77. Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
  Wyświetleń: 14608
 78. Ośrodek Profilaktyki i Wspierania Rodziny
  Wyświetleń: 14392
 79. Azbest
  Wyświetleń: 14343
 80. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2010-2015
  Wyświetleń: 14335
 81. Publiczne Przedszkole nr 6 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 14297
 82. Wybory do Sejmu i Senatu 2011
  Wyświetleń: 14158
 83. Udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 13765
 84. Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu miasta Zdzieszowice
  Wyświetleń: 13751
 85. Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie - po rozstrzygnięciu nadzorczym Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 13669
 86. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2015
  Wyświetleń: 13658
 87. Fn-P/01 - Podatek od nieruchomości - osoby prawne
  Wyświetleń: 13162
 88. Publiczna Szkoła Podstawowa w Krępnej
  Wyświetleń: 13102
 89. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 13051
 90. Komisja Samorządowo-Środowiskowa
  Wyświetleń: 13031
 91. Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy
  Wyświetleń: 12954
 92. Wprowadzenie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
  Wyświetleń: 12952
 93. Komisja Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 12949
 94. Informacje ogólne o przedszkolu
  Wyświetleń: 12577
 95. Informacje o budżecie Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 12508
 96. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014
  Wyświetleń: 12408
 97. Rada Miejska kadencja 2014-2018
  Wyświetleń: 12264
 98. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 11959
 99. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej z roku 2014
  Wyświetleń: 11533
 100. Fn-P/04 - Podatek od nieruchomości - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 11397
 101. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 11324
 102. GMR/12 - Zezwolenie na uprawę maku i konopii włóknistych
  Wyświetleń: 11187
 103. Uchwały MRM
  Wyświetleń: 10870
 104. Wybory Samorządowe 2018
  Wyświetleń: 10795
 105. Wybory Prezydenckie 2015
  Wyświetleń: 10740
 106. Zamówienia Publiczne 2015
  Wyświetleń: 10617
 107. Wybory uzupełniające
  Wyświetleń: 10413
 108. GMR/08 - Zezwolenie na usunięcie drzew i krzewów - osoby prawne i inne jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 10378
 109. GK/11 - Oświadczenie przedsiębiorcy o wartości sprzedanych w punkcie sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim i uiszczenie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 10368
 110. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2012 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 10354
 111. Język migowy - korzystanie z usług tłumacza
  Wyświetleń: 10164
 112. Fn-P/05 - Podatek rolny - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 10140
 113. SO.01 - Wydanie dowodu osobistego
  Wyświetleń: 10088
 114. Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego
  Wyświetleń: 10069
 115. Fn-P/02 - Podatek rolny - osoby prawne
  Wyświetleń: 10013
 116. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 9978
 117. Fn-P/10 - Ulgi lokalne
  Wyświetleń: 9949
 118. IN/01 - Decyzja o zajęciu pasa drogowego w celu prowadzenia robót, umieszczenia obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy
  Wyświetleń: 9941
 119. Fn-P/07 - Podatek od środków transportowych dla osób prawnych i fizycznych
  Wyświetleń: 9927
 120. IN/02 - Wydanie zezwolenia na lokalizację zjazdu/przebudowę zjazdu
  Wyświetleń: 9872
 121. Fn-P/06 - Podatek leśny - osoby fizyczne
  Wyświetleń: 9808
 122. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2009-2014
  Wyświetleń: 9806
 123. Fn-P/03 - Podatek leśny - osoby prawne
  Wyświetleń: 9792
 124. Burmistrz Zdzieszowic
  Wyświetleń: 9781
 125. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej w roku 2015
  Wyświetleń: 9773
 126. Fn-P/09 - Wydawanie zaświadczeń przez organ podatkowy (potwierdzających dane zawarte w ewidencji podatkowej)
  Wyświetleń: 9736
 127. Wybory do Sejmu i Senatu 2015
  Wyświetleń: 9686
 128. GK/13 - Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 9682
 129. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2013
  Wyświetleń: 9661
 130. GMR/14 - Wniosek o umieszczenie w wykazie kąpielisk
  Wyświetleń: 9494
 131. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2013 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 9375
 132. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach - informacje ogólne
  Wyświetleń: 9374
 133. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2014 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 9349
 134. SG.0050.469.2017
  Wyświetleń: 9333
 135. Zarządzenia Burmistrza z roku 2013
  Wyświetleń: 9282
 136. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2013
  Wyświetleń: 9171
 137. GMR/05 - Zawarcie umowy najmu, dzierżawy, użyczenia
  Wyświetleń: 9077
 138. GK/14 - Przydział, zamiana lokalu mieszkalnego, przydział lokalu socjalnego
  Wyświetleń: 9064
 139. GMR/13 - Wydanie zaświadczenia z Gminnej Ewidencji Zabytków
  Wyświetleń: 9036
 140. GMR/01 - Zatwierdzenie projektu podziału nieruchomości
  Wyświetleń: 8914
 141. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2012
  Wyświetleń: 8877
 142. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły
  Wyświetleń: 8854
 143. GMR/02 - Ustalenie numeru porządkowego
  Wyświetleń: 8832
 144. Zamówienia Publiczne 2013
  Wyświetleń: 8826
 145. Komisja Rewizyjna
  Wyświetleń: 8750
 146. GMR/09 - Poświadczenie oświadczenia o osobistym prowadzeniu gospodarstwa rolnego oraz o łącznej powierzchni użytków rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego
  Wyświetleń: 8716
 147. Fn-P/11 - Wydawanie interpretacji podatkowych
  Wyświetleń: 8666
 148. Skarbnik Gminy
  Wyświetleń: 8642
 149. GK/10 - Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 8621
 150. OŚ/06 - Zgłoszenie eksploatacji przydomowej oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 8591
 151. Ocena przydatności wody przeznaczonej do spożycia
  Wyświetleń: 8584
 152. GMR/06 - Sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej
  Wyświetleń: 8563
 153. GMR/07 - Rozgraniczanie nieruchomości
  Wyświetleń: 8554
 154. OR/02 - Wnoszenie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 8546
 155. Referendum ogólnokrajowe
  Wyświetleń: 8462
 156. GMR/10 - Zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
  Wyświetleń: 8457
 157. GK/09 - Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia na miejscu lub poza miejscem sprzedaży
  Wyświetleń: 8434
 158. GMR/15 - Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew przez osobę fizyczną na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 8381
 159. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 8369
 160. Komisja Spraw Społecznych
  Wyświetleń: 8358
 161. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu
  Wyświetleń: 8347
 162. OŚ/02 - Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
  Wyświetleń: 8332
 163. GMR/03 - Sprzedaż lokalu mieszkalnego na rzecz najemcy
  Wyświetleń: 8303
 164. Zarządzenia Burmistrza z roku 2012
  Wyświetleń: 8272
 165. Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska urzędnicze
  Wyświetleń: 8270
 166. GK/07 - Przekazywanie danych z wniosku CEIDG-1 do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 8269
 167. OR/03 - Poświadczenie własnoręczności podpisu
  Wyświetleń: 8141
 168. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu
  Wyświetleń: 8133
 169. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej z roku 2013
  Wyświetleń: 8110
 170. Ogłoszenia MGOPS Zdzieszowice
  Wyświetleń: 8109
 171. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  Wyświetleń: 8036
 172. GK/12 - Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  Wyświetleń: 7947
 173. Dyrektor Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7936
 174. Zastępca Burmistrza
  Wyświetleń: 7885
 175. OŚ/01 - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych
  Wyświetleń: 7878
 176. Zastępca Burmistrza - Sybila Zimerman
  Wyświetleń: 7863
 177. Organizacja MGOPS w Zdzieszowicach, NIP, REGON
  Wyświetleń: 7851
 178. Projekty uchwał z roku 2013
  Wyświetleń: 7837
 179. GMR/04 - Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
  Wyświetleń: 7796
 180. GK/08 - Zaświadczenie potwierdzające dane z ewidencji działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 7733
 181. OŚ/05 - Nakaz usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania
  Wyświetleń: 7670
 182. Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 7597
 183. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2013
  Wyświetleń: 7593
 184. Zarządzenia Burmistrza z roku 2015
  Wyświetleń: 7569
 185. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2018 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 7519
 186. Referat Podatków i Opłat
  Wyświetleń: 7513
 187. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych
  Wyświetleń: 7506
 188. GMR/11 - Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  Wyświetleń: 7497
 189. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2012
  Wyświetleń: 7491
 190. Skład MRM 2016-2018
  Wyświetleń: 7489
 191. Petycje
  Wyświetleń: 7389
 192. OR/04 - Udostępnianie informacji publicznej
  Wyświetleń: 7374
 193. Zarządzenia Burmistrza z roku 2014
  Wyświetleń: 7288
 194. Informacje ogólne PSP3
  Wyświetleń: 7277
 195. Publiczne Przedszkole Nr 5 - informacje ogólne
  Wyświetleń: 7225
 196. Sekretarz Gminy
  Wyświetleń: 7202
 197. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2014
  Wyświetleń: 7140
 198. Kierownik Referatu Budżetowo-Finansowego
  Wyświetleń: 7133
 199. Projekty uchwał z roku 2014
  Wyświetleń: 7114
 200. Statut MRM
  Wyświetleń: 7074
 201. Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów
  Wyświetleń: 7020
 202. Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 6993
 203. Zamówienia Publiczne 2014
  Wyświetleń: 6964
 204. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 6890
 205. Zamówienia Publiczne 2012
  Wyświetleń: 6883
 206. SG.120.13.2013
  Wyświetleń: 6855
 207. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2014
  Wyświetleń: 6853
 208. Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum wydane w 2014 r.
  Wyświetleń: 6797
 209. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2014
  Wyświetleń: 6743
 210. Konsultacje społeczne - Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych - wyniki
  Wyświetleń: 6693
 211. Organizacja BA-EO w Zdzieszowicach, NIP, REGON
  Wyświetleń: 6665
 212. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6648
 213. Oferty pracy 2014
  Wyświetleń: 6648
 214. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2015 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 6642
 215. Informacja na temat Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6594
 216. Borecki Antoni
  Wyświetleń: 6585
 217. Zarządzenia Dyrektora Biblioteki w roku 2013
  Wyświetleń: 6568
 218. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP MGOPS
  Wyświetleń: 6557
 219. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6523
 220. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6476
 221. Adamski Piotr
  Wyświetleń: 6468
 222. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2015
  Wyświetleń: 6415
 223. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6378
 224. Dane teleadresowe BA-EO
  Wyświetleń: 6357
 225. Wybory ponowne 2017
  Wyświetleń: 6357
 226. Przebudowa budynku żłobka
  Wyświetleń: 6349
 227. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6291
 228. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 6247
 229. Udzielenie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 6245
 230. Dyrektor Publicznego Przedszkola w Żyrowej
  Wyświetleń: 6222
 231. Protokoły MRM
  Wyświetleń: 6211
 232. OŚ/04 - Informacje od osób fizycznych o rodzaju, ilości i miejscach występowania oraz sposobu eliminowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (azbest, PCB oraz inne substancje)
  Wyświetleń: 6200
 233. Statut i regulaminy Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 6199
 234. Zarządzenia Burmistrza z roku 2016
  Wyświetleń: 6196
 235. Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice nr w KSI:POKL 09.01.02-16-113/12
  Wyświetleń: 6162
 236. Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 6 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6105
 237. 2016-08-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 6093
 238. Nabór na wolne stanowisko pracownika obsługi: Goniec
  Wyświetleń: 6067
 239. Kontrole w 2012 roku
  Wyświetleń: 6058
 240. Projekty uchwał z roku 2015
  Wyświetleń: 6047
 241. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 6037
 242. OR/01 - Udostępnianie do powszechnego wglądu zbiorów dzienników ustaw, monitorów polskich, dzienników urzędowych
  Wyświetleń: 6024
 243. Konsultacje społeczne - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej oraz Program usuwania wyrobów zawierających azbest
  Wyświetleń: 6019
 244. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2010r.
  Wyświetleń: 5965
 245. Mulorz Werner
  Wyświetleń: 5957
 246. Wystąpienie pokontrolne Ośrodek Prfilaktyki w Wspierania Rodziny w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5922
 247. Osadzin Barbara
  Wyświetleń: 5907
 248. Rewitalizacja Parku Miejskiego (OŚiGW)
  Wyświetleń: 5882
 249. Informacje ogólne PSP1
  Wyświetleń: 5881
 250. Wyniki wyborów do Rady Miejskiej w Zdzieszowicach i na Burmistrza Zdzieszowic w 2014 r.
  Wyświetleń: 5878
 251. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 / 2013
  Wyświetleń: 5874
 252. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2013r.
  Wyświetleń: 5831
 253. Józefiok Zbigniew
  Wyświetleń: 5825
 254. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2014 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 5783
 255. Konkursy ofert 2013
  Wyświetleń: 5772
 256. Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Sportu Kultury i Rekreacji
  Wyświetleń: 5757
 257. „Stacja Jarzębina” zaprasza
  Wyświetleń: 5734
 258. Kontrole w 2011 roku
  Wyświetleń: 5724
 259. Klama Jerzy
  Wyświetleń: 5714
 260. Labisz Brygida
  Wyświetleń: 5713
 261. Prezes Zarządu Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
  Wyświetleń: 5712
 262. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2015
  Wyświetleń: 5671
 263. Oferty pracy 2012
  Wyświetleń: 5662
 264. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 5659
 265. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016r.
  Wyświetleń: 5632
 266. Ciż Halina
  Wyświetleń: 5630
 267. Dane adresowe
  Wyświetleń: 5625
 268. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2011r.
  Wyświetleń: 5622
 269. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 5612
 270. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2016
  Wyświetleń: 5605
 271. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2016 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 5594
 272. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5555
 273. Wystąpienie pokontrolne Publiczne Przedszkole nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5552
 274. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 5524
 275. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach
  Wyświetleń: 5524
 276. Informacja na temat Publicznego Przedszkola nr 6 im J. Brzechwy w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5511
 277. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Żyrowej
  Wyświetleń: 5508
 278. Dane teleadresowe Publicznego Przedszkola nr 5
  Wyświetleń: 5502
 279. Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum wydane w 2015 r.
  Wyświetleń: 5502
 280. Oleksin Bogdan
  Wyświetleń: 5477
 281. Grądalska Rita
  Wyświetleń: 5472
 282. Kontrole w 2010 roku
  Wyświetleń: 5443
 283. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  Wyświetleń: 5436
 284. Zarządzenia Dyrektora Biblioteki w roku 2014
  Wyświetleń: 5421
 285. Zawiadomienie o Sesji w dniu 25 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 5411
 286. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 5405
 287. Kontrole w 2013 roku
  Wyświetleń: 5401
 288. Wystąpienie pokontrolne Biuro Administracyjno - Ekonomiczne Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5397
 289. Protokoły sesji z roku 2013
  Wyświetleń: 5392
 290. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa w Rozwadzy
  Wyświetleń: 5382
 291. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 5374
 292. Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic z 25 kwietnia 2013 r. w związku z przekwalifikowaniem Zakładu ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5368
 293. Wystąpienie pokontrolne Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5354
 294. Dyrektor Żłobka Samorządowego
  Wyświetleń: 5330
 295. Kontrole w 2008 roku
  Wyświetleń: 5288
 296. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 9 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 5279
 297. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 5267
 298. Oferty pracy 2013
  Wyświetleń: 5253
 299. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez BA-EO w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5245
 300. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  Wyświetleń: 5236
 301. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2014r.
  Wyświetleń: 5210
 302. Wystąpienie pokontrolne Żłobek Samorządowy w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5210
 303. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 5209
 304. Zawiadomienie o Sesji w dniu 23 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 5198
 305. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji z roku 2012
  Wyświetleń: 5196
 306. Protokoły sesji z roku 2014
  Wyświetleń: 5189
 307. 2015-11-25 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 5177
 308. Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych
  Wyświetleń: 5176
 309. Wystąpienie pokontrolne Urząd Miejski w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 5171
 310. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 5166
 311. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2013r.
  Wyświetleń: 5162
 312. Wykonanie ścieżki spacerowo-dydaktycznej wokół jezior w Januszkowicach
  Wyświetleń: 5158
 313. Paciorek Edward
  Wyświetleń: 5149
 314. Zarządzenia Burmistrza z roku 2017
  Wyświetleń: 5138
 315. Projekty uchwał z roku 2012
  Wyświetleń: 5127
 316. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 5124
 317. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2013 roku
  Wyświetleń: 5095
 318. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  Wyświetleń: 5068
 319. Kontrole w 2007 roku
  Wyświetleń: 5068
 320. Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
  Wyświetleń: 5054
 321. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 5042
 322. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 5039
 323. Zarządzenia Dyrektora Biblioteki w roku 2015
  Wyświetleń: 5038
 324. Zakup pomocy dydaktycznych i materiałów do realizacji zajęć pozalekcyjnych w PSP nr 1 w Zdzieszowicach w ramach projektu "Droga do sukcesu w gminie Zdzieszowice" nr w KSI: POKL.09.01.02-16/12
  Wyświetleń: 5033
 325. Zawiadomienie o Sesji w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 5032
 326. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 5015
 327. Dane adresowe Gimnazjum
  Wyświetleń: 5011
 328. Zarządzenia dyrektora Publicznego przedszkola nr 5 / 2012
  Wyświetleń: 5011
 329. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2012 r.
  Wyświetleń: 4983
 330. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2012 roku
  Wyświetleń: 4979
 331. SG.120.13.2015
  Wyświetleń: 4968
 332. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4963
 333. Protokoły sesji z roku 2012
  Wyświetleń: 4961
 334. Kontrole w 2009 roku
  Wyświetleń: 4938
 335. Zawiadomienie o Sesji w dniu 16 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 4937
 336. 2012.03.19 - Przebudowa przepustu na rowie melioracyjnym przy drodze na Lesiany-odprowadzenie wód z pól do cieku Padół (OŚiGW)
  Wyświetleń: 4912
 337. Udostępnienie informacji publicznej - PSP w Żyrowej
  Wyświetleń: 4907
 338. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2013 r.
  Wyświetleń: 4904
 339. 2016-02-26 - Nabór na wolne stanowiska urzędnicze: referent w sekcji świadczeń rodzinnych i pomocy alimentacyjnej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4884
 340. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2013r.
  Wyświetleń: 4827
 341. Zakup urządzeń zabawowych (celem doposażenia istniejących placów zabaw)
  Wyświetleń: 4826
 342. Przebudowa budynku żłobka - II etap
  Wyświetleń: 4823
 343. Zawiadomienie o Sesji w dniu 28 maja 2013r.
  Wyświetleń: 4816
 344. Dostawa specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 4801
 345. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzieszowicach (OŚiGW)
  Wyświetleń: 4768
 346. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 4756
 347. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  Wyświetleń: 4753
 348. Wieczorek Antoni
  Wyświetleń: 4752
 349. Potas Mirosław
  Wyświetleń: 4747
 350. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2012
  Wyświetleń: 4746
 351. Zawiadomienie o Sesji w dniu 21 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 4716
 352. Zawiadomienie o XLIX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4658
 353. Zawiadomienie o Sesji w dniu 24 października 2013r.
  Wyświetleń: 4657
 354. Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Januszkowice - Tranzyt Januszkowice - Zdzieszowice
  Wyświetleń: 4655
 355. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2014 roku
  Wyświetleń: 4645
 356. Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4633
 357. Statut przedszkola nr 5
  Wyświetleń: 4630
 358. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej z roku 2012
  Wyświetleń: 4623
 359. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.
  Wyświetleń: 4621
 360. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 4608
 361. Wykonanie fontanny na Małym Ryneczku
  Wyświetleń: 4597
 362. Zarządzenia Burmistrza z roku 2018
  Wyświetleń: 4543
 363. Wykonanie elementów małej architektury w Parku Miejskim w Zdzieszowicach ( poprawa estetyki ).
  Wyświetleń: 4539
 364. Protokoły sesji z roku 2015
  Wyświetleń: 4538
 365. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Krępnej
  Wyświetleń: 4529
 366. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2014
  Wyświetleń: 4516
 367. Przebudowa boiska sportowego w Krępnej
  Wyświetleń: 4499
 368. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2015r.
  Wyświetleń: 4492
 369. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 marca 2014r.
  Wyświetleń: 4487
 370. Miejska Komisja Wyborcza w Zdzieszowicach (2014)
  Wyświetleń: 4474
 371. 2013-02-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4461
 372. Kierownik Ośrodka Profilaktyki i Wspierania Rodziny
  Wyświetleń: 4458
 373. Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2013r
  Wyświetleń: 4445
 374. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 4440
 375. Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4427
 376. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2013
  Wyświetleń: 4426
 377. Statut i powołanie Ośrodka Profilaktyki
  Wyświetleń: 4404
 378. Zawiadomienie o Sesji w dniu 19 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 4400
 379. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2013/2014
  Wyświetleń: 4399
 380. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2014r.
  Wyświetleń: 4398
 381. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 4394
 382. 2014
  Wyświetleń: 4386
 383. Zawiadomienie o sesji w dniu 30 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 4374
 384. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006r.
  Wyświetleń: 4360
 385. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005r.
  Wyświetleń: 4340
 386. Zawiadomienie o Sesji w dniu 20 lutego 2014r.
  Wyświetleń: 4340
 387. Kontrole w 2014 roku
  Wyświetleń: 4335
 388. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2017 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 4325
 389. Zawiadomienie o Sesji - 25.10.2012r.
  Wyświetleń: 4322
 390. Plan oraz sprawozdanie z wykonania audytu
  Wyświetleń: 4312
 391. Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum wydane w 2016 r.
  Wyświetleń: 4312
 392. Zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o publicznym losowaniu składów osobowych obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4304
 393. Zarządzenia Dyrektora PSP w Rozwadzy z roku 2013
  Wyświetleń: 4297
 394. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 4287
 395. Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 4282
 396. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 4277
 397. Projekty uchwał na Sesję w dniu 20.09.2012r.
  Wyświetleń: 4275
 398. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 listopada 2015r.
  Wyświetleń: 4275
 399. Protokoły GRS
  Wyświetleń: 4257
 400. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 4256
 401. Inżynier kontraktu w okresie zgłaszania wad dla kontraktu II i III
  Wyświetleń: 4252
 402. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 4243
 403. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 4243
 404. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach
  Wyświetleń: 4242
 405. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 4227
 406. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 4227
 407. Projekty uchwał na Sesje w dniu 27.09.2012r.
  Wyświetleń: 4218
 408. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2011 r.
  Wyświetleń: 4206
 409. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2014r.
  Wyświetleń: 4205
 410. Rejestr działalności regulowanej
  Wyświetleń: 4196
 411. Zawiadomienie o Sesji - 27.11.2012r.
  Wyświetleń: 4185
 412. Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 4157
 413. Decyzje wydane w 2008r.
  Wyświetleń: 4136
 414. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 21 stycznia 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 4131
 415. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 4129
 416. Kontrole w 2015 roku
  Wyświetleń: 4120
 417. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Słowackiego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4097
 418. Tworzenie komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 4095
 419. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2010r.
  Wyświetleń: 4088
 420. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2017
  Wyświetleń: 4088
 421. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową w Januszkowicach
  Wyświetleń: 4086
 422. Wąsik-Kudla Monika
  Wyświetleń: 4079
 423. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  Wyświetleń: 4072
 424. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 4072
 425. Zawiadomienie o LIV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4072
 426. Decyzje wydane w 2010r.
  Wyświetleń: 4068
 427. Zawiadomienie o Sesji w dniu 28 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 4063
 428. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2010 r.
  Wyświetleń: 4062
 429. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2015r.
  Wyświetleń: 4057
 430. Przebudowa drogi z Januszkowic do Raszowej.
  Wyświetleń: 4057
 431. 2015-11-25 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 4055
 432. Decyzje wydane w 2007r.
  Wyświetleń: 4047
 433. Zawiadomienie o sesji w dniu 4 października 2017r.
  Wyświetleń: 4044
 434. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2005 r.
  Wyświetleń: 4043
 435. Wykonanie kolektora kanalizacji sanitarnej - odnoga ul. Fabrycznej (posesja nr 15) i ul. Górnej (posesja nr 1) - OŚiGW
  Wyświetleń: 4041
 436. Dane adresowe PP2
  Wyświetleń: 4033
 437. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 4031
 438. Zawiadomienie o Sesji w dniu 18 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 4029
 439. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 4021
 440. Otwarte konkursy ofert dla organizacji pozarządowych
  Wyświetleń: 4016
 441. Projekty uchwał na Sesje w dniu 25.10.2012r.
  Wyświetleń: 4005
 442. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2010 r.
  Wyświetleń: 3999
 443. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 3997
 444. Usługa polegająca na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice” nr w KSI: POKL.09.01.02-16-113/12
  Wyświetleń: 3984
 445. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 3981
 446. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  Wyświetleń: 3971
 447. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2013)
  Wyświetleń: 3965
 448. Kontrola spełniania obowiązku nauki
  Wyświetleń: 3963
 449. Projekty uchwał na Sesję w dniu 27 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 3962
 450. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2009r.
  Wyświetleń: 3952
 451. Zagospodarowanie terenu wokół budynku Żłobka Samorządowego.
  Wyświetleń: 3946
 452. Dane adresowe
  Wyświetleń: 3945
 453. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 3939
 454. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 w Zdzieszowicach w roku 2014
  Wyświetleń: 3939
 455. Przebudowa boiska sportowego w Krępnej
  Wyświetleń: 3936
 456. Zawiadomienie o sesji w dniu 18 grudnia 2017r.
  Wyświetleń: 3933
 457. OR/05 - Wnoszenie petycji
  Wyświetleń: 3931
 458. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach
  Wyświetleń: 3926
 459. SG.0050.304.2013
  Wyświetleń: 3923
 460. Wodociągi i kanalizacja Sp. z o.o z siedzibą w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3923
 461. Projekty uchwał na Sesję w dniu 23.04.2013r.
  Wyświetleń: 3921
 462. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 lutego 2013r.
  Wyświetleń: 3917
 463. Zawiadomienie o Sesji w dniu 23 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 3914
 464. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 3912
 465. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26.03.2013r.
  Wyświetleń: 3908
 466. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2012r.
  Wyświetleń: 3907
 467. 2016-01-07 - Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3903
 468. Zawiadomienie o Sesji w dniu 24 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3902
 469. Projekty uchwał na Sesję w dniu 24 października 2013r.
  Wyświetleń: 3901
 470. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 10 grudnia 2014 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3894
 471. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2012r.
  Wyświetleń: 3892
 472. Informacje ogólne
  Wyświetleń: 3891
 473. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 3890
 474. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2012r.
  Wyświetleń: 3887
 475. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 grudnia 2014r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3882
 476. Wykonanie fontanny na Małym Ryneczku
  Wyświetleń: 3880
 477. Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Rozwadzy
  Wyświetleń: 3879
 478. Decyzje wydane w 2009r.
  Wyświetleń: 3877
 479. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2006 r.
  Wyświetleń: 3869
 480. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w dniu 25 września 2014 r.
  Wyświetleń: 3869
 481. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach z roku 2014
  Wyświetleń: 3867
 482. Dostawa wodomierzy
  Wyświetleń: 3866
 483. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2014
  Wyświetleń: 3862
 484. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2011r.
  Wyświetleń: 3859
 485. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 3857
 486. Zawiadomienie o Sesji w dniu 26 marca 2013r.
  Wyświetleń: 3856
 487. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 3852
 488. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2014 r.
  Wyświetleń: 3850
 489. Zarządzenia Kierownika 2014 r.
  Wyświetleń: 3850
 490. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 3849
 491. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3848
 492. Dane adresowe
  Wyświetleń: 3847
 493. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2005r.
  Wyświetleń: 3845
 494. Zgłaszanie list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin
  Wyświetleń: 3843
 495. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 3837
 496. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2005r.
  Wyświetleń: 3837
 497. Komunikat MKW z dnia 17.10.2014 w sprawie losowania numerów list kandydatów
  Wyświetleń: 3834
 498. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2016
  Wyświetleń: 3834
 499. Zawiadomienie o Sesji - 20.09.2012
  Wyświetleń: 3834
 500. Remont systemu filtrów wody na krytej pływalni w PG w Zdzieszowicach_2
  Wyświetleń: 3833
 501. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 września 2015 r.
  Wyświetleń: 3829
 502. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 maja 2013r.
  Wyświetleń: 3824
 503. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 stycznia 2016r.
  Wyświetleń: 3821
 504. Projekty uchwał na Sesję w dniu 19 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 3820
 505. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 3818
 506. Inne 2012
  Wyświetleń: 3816
 507. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 9 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 3813
 508. Projekty uchwał na Sesję w dniu 25 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 3812
 509. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2011r.
  Wyświetleń: 3811
 510. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2013r.
  Wyświetleń: 3807
 511. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2006r.
  Wyświetleń: 3806
 512. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 3800
 513. Wenio Stanisław
  Wyświetleń: 3797
 514. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2007r.
  Wyświetleń: 3787
 515. Informacje nieudostępnione - Publiczne Przedszkole nr 3
  Wyświetleń: 3785
 516. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczne Gimnazjum w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3785
 517. Zawiadomienie o Sesji - 27.09.2012r.
  Wyświetleń: 3784
 518. 2014-01-16 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3774
 519. Uchwały GRS
  Wyświetleń: 3768
 520. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2008r.
  Wyświetleń: 3766
 521. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 3765
 522. Wystąpienie pokontrolne Publiczne Przedszkole nr 5 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3756
 523. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2006r.
  Wyświetleń: 3751
 524. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 3744
 525. 2012.06.08 - Czyszczenie kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Zdzieszowice w 2012 roku
  Wyświetleń: 3741
 526. Projekt budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2008r.
  Wyświetleń: 3741
 527. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2009r.
  Wyświetleń: 3738
 528. Wykonanie oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Żyrowej - I etap
  Wyświetleń: 3737
 529. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26.02.2013r.
  Wyświetleń: 3736
 530. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Januszkowicach w 2014 roku
  Wyświetleń: 3735
 531. Komunikat MKW z dnia 20.10.2014 w sprawie losowania składów obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 3732
 532. Dostęp do informacj publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  Wyświetleń: 3717
 533. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2007r.
  Wyświetleń: 3717
 534. Projekty uchwał na Sesję w dniu 21 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 3716
 535. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 3713
 536. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 3710
 537. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 3709
 538. Zakup finasowego na zasadzie cross-financingu sprzętu do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu "Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice" nr w KSI: POKL 09.01.02-16-113/12-00
  Wyświetleń: 3698
 539. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  Wyświetleń: 3696
 540. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 3696
 541. SO.17 - Wydanie decyzji w sprawie ustalenia i wypłacenia świadczenia rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe
  Wyświetleń: 3695
 542. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2009r.
  Wyświetleń: 3690
 543. Projekty uchwał na Sesję w dniu 18 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 3689
 544. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2016
  Wyświetleń: 3678
 545. 2013-08-22 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Podatków i Opłat w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, umowa na zastępstwo na okres ok. 1 roku
  Wyświetleń: 3669
 546. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2007r.
  Wyświetleń: 3664
 547. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 23 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 3663
 548. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 3652
 549. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3641
 550. Projekty uchwał ana Sesję w dniu 16 lipca 2013r.
  Wyświetleń: 3640
 551. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 23 października 2014r.
  Wyświetleń: 3634
 552. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2011 r.
  Wyświetleń: 3625
 553. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 3614
 554. Obwieszczenie o przystąpieniu do opracowania Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej
  Wyświetleń: 3613
 555. Zakup 3 huśtawek typu „konik” oraz urządzenia zabawowego ze środków Samorządu Mieszkańców Stare Osiedle.
  Wyświetleń: 3613
 556. SG.0050.137.2012
  Wyświetleń: 3605
 557. 2015-12-22 Ogłoszenie o odwołaniu ogłoszonego na dzień 4 luty 2016r. przetargu - Zdzieszowice, ul. Filarskiego 19
  Wyświetleń: 3602
 558. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 3 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3585
 559. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 3582
 560. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 3582
 561. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2012r.
  Wyświetleń: 3582
 562. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2016
  Wyświetleń: 3582
 563. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2008r.
  Wyświetleń: 3582
 564. 2012.02.29 - Remont koryta cieku melioracyjnego w Krępnej (za posesją Laskowski, Przybyła)-OŚiGW
  Wyświetleń: 3579
 565. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 3571
 566. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości w 2012 r.
  Wyświetleń: 3566
 567. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2010r.
  Wyświetleń: 3561
 568. Dostawa materiałów do bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 3556
 569. Dostawa specjalistycznego pojazdu do czyszczenia i konserwacji sieci kanalizacyjnej
  Wyświetleń: 3547
 570. Informacje nieudostępnione - Publiczne Przedszkole nr 6
  Wyświetleń: 3547
 571. Wystąpienie pokontrolne Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3545
 572. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 5 / 2014
  Wyświetleń: 3543
 573. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 3542
 574. Nabór na wolne stanowisko pracy: Kierownik Jednostki Realizującej Projekt w spółce Wodociagi i Kanalizacja w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3536
 575. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2016r.
  Wyświetleń: 3530
 576. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2015r.
  Wyświetleń: 3528
 577. Remont systemu filtrów na krytej pływalni w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3525
 578. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 października 2015r.
  Wyświetleń: 3524
 579. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 3519
 580. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 26 czerwca 2014 r.
  Wyświetleń: 3515
 581. Dostawa wodomierzy
  Wyświetleń: 3510
 582. Rekrutacja do szkół i przedszkoli w roku szkolnym 2016/2017 w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 3508
 583. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2007r.
  Wyświetleń: 3505
 584. USC/03 - Transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 3505
 585. Usługa polegająca na prowadzeniu zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu „Droga do sukcesu w Gminie Zdzieszowice” nr w KSI: POKL.09.01.02-16-113/12
  Wyświetleń: 3489
 586. GK/03 - Wypis i wyrys z miejscowego planu
  Wyświetleń: 3488
 587. REMONT OBRÓBEK PAPOWYCH I KOMINÓW NA CZĘŚCI BASENOWEJ W PG W ZDZIESZOWICACH 2
  Wyświetleń: 3485
 588. Remont budynku ul. Filarskiego 27
  Wyświetleń: 3482
 589. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 lutego 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3478
 590. Inne 2013
  Wyświetleń: 3474
 591. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2015
  Wyświetleń: 3471
 592. Modernizacja ul. Szkolnej w Rozwadzy wraz z łącznikiem do drogi wojewódzkiej nr 423
  Wyświetleń: 3469
 593. Konsultacje z mieszkańcami sołectw Jasiona i Żyrowa dotyczące zmiany granic Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa oraz zmiany Statutu Sołectwa Jasiona i Sołectwa Żyrowa
  Wyświetleń: 3467
 594. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 3465
 595. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3461
 596. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3452
 597. SG.0050.176.2012
  Wyświetleń: 3446
 598. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3428
 599. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3427
 600. USC/01 - Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 3427
 601. Zarządzenie nr 13/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 3423
 602. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3418
 603. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - informacja o posiedzeniach (2014)
  Wyświetleń: 3415
 604. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 3414
 605. Ogłoszenia, Zarządzenia, Obwieszczenia
  Wyświetleń: 3414
 606. Modernizacja ul. Korfantego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3410
 607. Protokoły sesji z roku 2016
  Wyświetleń: 3407
 608. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2016r.
  Wyświetleń: 3401
 609. 2016-01-11 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Zdzieszowicach przy ul. Filarskiego 19 - zaplanowanym na dzień 21 marca 2016r.
  Wyświetleń: 3393
 610. GK/04 - Zaświadczenie o przeznaczeniu działki
  Wyświetleń: 3393
 611. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3392
 612. Remont zniszczonego oświetlenia - odtworzenie zniszczonego w kolizji stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3381
 613. Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w obszarze ul. Korfantego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3367
 614. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2013r.
  Wyświetleń: 3362
 615. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2006r.
  Wyświetleń: 3355
 616. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice - VII nabór
  Wyświetleń: 3344
 617. Remont pomieszczeń szatni chłopców obok sali gimnastycznej w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3340
 618. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 marca 2015 r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 3340
 619. Wykonanie budowy drogi na ul. Słowackiego w Zdzieszowicach (przy nowobudowanym kościele)
  Wyświetleń: 3338
 620. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2011r.
  Wyświetleń: 3334
 621. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 3333
 622. Budowa parkingu na działce nr 372/3 przy ul. Nowej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3332
 623. SG.120.11.2012
  Wyświetleń: 3329
 624. 2013-11-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3328
 625. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2015 r.
  Wyświetleń: 3313
 626. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 lutego 2016r.
  Wyświetleń: 3313
 627. GK/05 - Zaświadczenie o zgodności sposobu użytkowania z MPZP
  Wyświetleń: 3312
 628. Zarządzenia Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 6
  Wyświetleń: 3311
 629. 15.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza czwarty przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 3303
 630. Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej na stronie BIP
  Wyświetleń: 3299
 631. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2008r.
  Wyświetleń: 3295
 632. Wykonanie odprowadzenia wód z rowu na dz. 479 w Jasionej (OŚiGW)
  Wyświetleń: 3289
 633. 19.09.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3285
 634. XVII/137/2012
  Wyświetleń: 3282
 635. SG.0050.135.2012
  Wyświetleń: 3276
 636. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 3270
 637. SG.120.6.2013
  Wyświetleń: 3270
 638. SO.18 - Wydawanie Karty Dużej Rodziny
  Wyświetleń: 3269
 639. Projekty uchwał z roku 2016
  Wyświetleń: 3268
 640. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 3254
 641. 2016-04-04 - Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent w sekcji świadczeń rodzinnych i pomocy alimentacyjnej w Miejsko Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3252
 642. 29.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Jasionej
  Wyświetleń: 3252
 643. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2014r.
  Wyświetleń: 3252
 644. SG.0050.149.2012
  Wyświetleń: 3244
 645. SG.120.23.2012
  Wyświetleń: 3242
 646. SG.0050.147.2012
  Wyświetleń: 3236
 647. Przebudowa kolektora kanalizacji sanitarnej - odnoga ul. Fabrycznej do posesji nr 5 i 7 - OŚiGW
  Wyświetleń: 3230
 648. SG.0050.230.2012
  Wyświetleń: 3230
 649. 2013-12-11 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Żyrowa
  Wyświetleń: 3223
 650. Ogłoszenia PSP nr 1 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3222
 651. Remont obróbek papowych i kominów na części basenowej w PG w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3222
 652. Przebudowa budynku żłobka - II etap (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - dotyczy numeru konta)
  Wyświetleń: 3221
 653. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych w Publicznym Przedszkolu nr 6 im. Jana Brzechwy
  Wyświetleń: 3218
 654. SO.16 - Wydanie decyzji o konieczności sprawowania przez osobę podlegającą obowiązkowi odbycia zasadniczej służby wojskowej bezpośredniej opieki nad członkiem rodziny
  Wyświetleń: 3217
 655. 04.07.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3212
 656. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3212
 657. SG.120.1.2012
  Wyświetleń: 3212
 658. SG.0050.141.2012
  Wyświetleń: 3211
 659. SG.120.14.2015
  Wyświetleń: 3211
 660. SG.0050.260.2013
  Wyświetleń: 3209
 661. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2010r.
  Wyświetleń: 3205
 662. OŚ/03 - Udostępnienie informacji o środowisku i jego ochronie
  Wyświetleń: 3205
 663. OR/06 - Rejestr instytucji kultury, których organizatorem hest Gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 3197
 664. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 3195
 665. Informacje o planowanych posiedzeniach Komisji w roku 2015
  Wyświetleń: 3193
 666. Dane osobowe
  Wyświetleń: 3189
 667. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2013 roku
  Wyświetleń: 3186
 668. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2009r.
  Wyświetleń: 3184
 669. SG.120.6.2012
  Wyświetleń: 3181
 670. 08.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności zabudowanej nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Jasiona
  Wyświetleń: 3180
 671. SG.120.10.2012
  Wyświetleń: 3178
 672. GK/06 - Wstępny podział nieruchomości
  Wyświetleń: 3177
 673. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 3171
 674. 2015-07-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3169
 675. SG.0050.130.2012
  Wyświetleń: 3159
 676. SG.0050.144.2012
  Wyświetleń: 3158
 677. GK/02 - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3154
 678. 2012.03.01 - Remont zniszczonego oświetlenia-remont zniszczonego w kolizji drogowej stanowiska słupowego oświetlenia ulicznego ul. Góry Św. Anny oraz ul. Chrobrego
  Wyświetleń: 3151
 679. 2013-07-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3150
 680. Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach przy ul. Zielonej 19a
  Wyświetleń: 3147
 681. SG.0050.128.2012
  Wyświetleń: 3145
 682. SG.120.25.2013
  Wyświetleń: 3141
 683. IN/04 - Zezwolenie kategorii I na przejazd pojazdu nienormatywnego
  Wyświetleń: 3134
 684. Dostawa paliw płynnych
  Wyświetleń: 3133
 685. 19.09.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza drugi przetarg ustny ograniczony dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Krępnej
  Wyświetleń: 3132
 686. 2012
  Wyświetleń: 3132
 687. 2013-05-31 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 3127
 688. SG.0050.236.2012
  Wyświetleń: 3124
 689. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za II kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 3123
 690. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 28 sierpnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3123
 691. 2013-09-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3122
 692. Zarządzenia Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 w Zdzieszowicach z roku 2015
  Wyświetleń: 3122
 693. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2018
  Wyświetleń: 3117
 694. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2013r.
  Wyświetleń: 3112
 695. Budowa drogi na ul. Jagodowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 3111
 696. SO.04 - Przyjmowanie wniosków o wpisanie do rejestru wyborców w części A i w części B
  Wyświetleń: 3111
 697. SG.120.24.2012
  Wyświetleń: 3107
 698. 2012-01-26 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 3106
 699. Dowóz dzieci do szkół i przedszkola na terenie gminy Zdzieszowice w roku kalendarzowym 2014r
  Wyświetleń: 3104
 700. 2012-03-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3095
 701. OŚ/07 - Zgłoszenie eksploatacji zbiornika bezodpływowego
  Wyświetleń: 3095
 702. SG.120.20.2012
  Wyświetleń: 3094
 703. SO.11 - Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
  Wyświetleń: 3093
 704. 2016-05-18 - Nabór na wolne stanowisko pracy: wychowawca podwórkowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach (1/2 etatu)
  Wyświetleń: 3092
 705. SO.05 - Przyjmowanie wniosków o udostępnienie rejestru wyborców
  Wyświetleń: 3087
 706. 2014-12-04 - Konkurs na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej
  Wyświetleń: 3085
 707. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 24 kwietnia 2014 r.
  Wyświetleń: 3085
 708. Zaproszenie do złożenia oferty "Wykonanie i dostawa urn wyborczych dla Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach"
  Wyświetleń: 3082
 709. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2014r.
  Wyświetleń: 3079
 710. USC/05 - Sprostowanie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 3079
 711. Zgłaszanie kandydatów na burmistrza w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 3076
 712. Zarządzenie Nr Or. S. 0152/21/06 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2006r.
  Wyświetleń: 3070
 713. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2016r.
  Wyświetleń: 3068
 714. 2013-10-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 3065
 715. SO.03 - Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych w trybie jednostkowym
  Wyświetleń: 3065
 716. SG.0050.142.2012
  Wyświetleń: 3057
 717. 2012-06-22 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Podinspektor w Referacie Budżetowo-Finansowym w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3056
 718. SG.0050.143.2012
  Wyświetleń: 3055
 719. SG.120.12.2013
  Wyświetleń: 3054
 720. 2017-01-05 - Ogłoszenie o naborze w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach (1/2 etatu)
  Wyświetleń: 3052
 721. SG.120.2.2013
  Wyświetleń: 3050
 722. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2016 r.
  Wyświetleń: 3046
 723. Przebudowa budynku żłobka - II etap (pytania i odpowiedzi)
  Wyświetleń: 3043
 724. USC/06 - Zawarcie małżeństwa przed kierownikiem USC
  Wyświetleń: 3043
 725. 2012.04.12-Dostawa materiałów wod-kan do bieżącej eksploatacji sieci wod-kan.
  Wyświetleń: 3039
 726. SG.0050.229.2012
  Wyświetleń: 3038
 727. SO.02 - Wydawanie zaświadczeń z dokumentacji dowodów osobistych
  Wyświetleń: 3037
 728. 2013-11-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3036
 729. SG.0050.129.2012
  Wyświetleń: 3036
 730. SG.0050.119.2012
  Wyświetleń: 3031
 731. 19.11.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 3029
 732. Zawiadomienie o Sesji w dniu 22 stycznia 2013r.
  Wyświetleń: 3029
 733. 2013-08-06 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 3026
 734. 2013-11-27 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Krępna
  Wyświetleń: 3026
 735. Nabór na wolne stanowisko pracy: Główny Księgowy w spółce Wodociagi i Kanalizacja w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 3025
 736. SG.0050.165.2012
  Wyświetleń: 3022
 737. Świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla obiektów będących w zarządzie Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 3021
 738. 2012-02-03 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 3020
 739. SG.0050.124.2012
  Wyświetleń: 3018
 740. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 3016
 741. SG.120.9.2012
  Wyświetleń: 3016
 742. Zarządzenia Dyrektora Szkoły
  Wyświetleń: 3015
 743. SG.0050.125.2012
  Wyświetleń: 3009
 744. Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 3008
 745. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2014 roku
  Wyświetleń: 3008
 746. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2015 roku
  Wyświetleń: 3006
 747. SG.0050.254.2013
  Wyświetleń: 3005
 748. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018r.
  Wyświetleń: 3003
 749. GK/15 - Przyznanie dodatku mieszkaniowego
  Wyświetleń: 2998
 750. SG.120.1.2013
  Wyświetleń: 2998
 751. SG.120.3.2014
  Wyświetleń: 2998
 752. SG.120.25.2012
  Wyświetleń: 2996
 753. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 września 2014 r.
  Wyświetleń: 2995
 754. USC/02 - Rejestracja zgonów
  Wyświetleń: 2992
 755. 2015-07-27 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Zdzieszowice
  Wyświetleń: 2989
 756. 2015-07-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2987
 757. 08.03.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2984
 758. SO.12 - Udostępnianie danych z rejestru PESEL, rejestrów mieszkańców oraz rejestrów zamieszkania cudzoziemców
  Wyświetleń: 2984
 759. SG.120.5.2012
  Wyświetleń: 2981
 760. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2976
 761. SG.0050.126.2012
  Wyświetleń: 2975
 762. 2012-01-27 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2974
 763. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 maja 2014 r.
  Wyświetleń: 2974
 764. 2011
  Wyświetleń: 2968
 765. SG.120.15.2013
  Wyświetleń: 2968
 766. GK/01 - Wydanie decyzji o warunkach zabudowy
  Wyświetleń: 2967
 767. 2016-04-21 - Nabór na wolne stanowisko pracy: wychowawca podwórkowy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach (1/2 etatu)
  Wyświetleń: 2965
 768. SG.0050.145.2012
  Wyświetleń: 2963
 769. SG.120.18.2012
  Wyświetleń: 2960
 770. SO.14 - Wydanie decyzji o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej za posiadającego na wyłącznym utrzymaniu członków rodziny
  Wyświetleń: 2951
 771. SG.120.9.2013
  Wyświetleń: 2949
 772. USC/04 - Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
  Wyświetleń: 2947
 773. Informacja o posiedzeniach stałych Komisji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach - rok 2012
  Wyświetleń: 2945
 774. SG.120.17.2012
  Wyświetleń: 2945
 775. SO.07 - Przyjmowanie wniosków o udotępnienie spisu wyborców
  Wyświetleń: 2943
 776. Petycje 2015
  Wyświetleń: 2942
 777. SO.06 - Przyjmowanie wniosków o dopisanie do spisu wyborców
  Wyświetleń: 2942
 778. 07.09.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2940
 779. SG.0050.222.2012
  Wyświetleń: 2940
 780. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2014r.
  Wyświetleń: 2939
 781. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2015)
  Wyświetleń: 2938
 782. SG.0050.287.2013
  Wyświetleń: 2938
 783. SG.0050.269.2013
  Wyświetleń: 2930
 784. 2012-02-16 Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
  Wyświetleń: 2923
 785. Projekty uchwał na Sesję w dniu 22.01.2013r.
  Wyświetleń: 2922
 786. Projekty Uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 23 października 2014r.
  Wyświetleń: 2921
 787. Zaasfaltowanie ul. Chopina, ul. Myśliwca od ul. K. Miarki do wyjazdu ze sklepu Biedronka oraz łącznika pomiędzy ul. Chopina a Osadników
  Wyświetleń: 2920
 788. 19.06.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2918
 789. 2013-04-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2916
 790. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2915
 791. Przebudowa boiska w Krępnej
  Wyświetleń: 2915
 792. SG.0050.262.2013
  Wyświetleń: 2915
 793. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2016r.
  Wyświetleń: 2913
 794. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) 'OŚiGW' – roboty dodatkowe
  Wyświetleń: 2911
 795. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2014 r.
  Wyświetleń: 2911
 796. Zarządzenie nr 9/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2910
 797. SG.0050.166.2012
  Wyświetleń: 2908
 798. SG.0050.270.2013
  Wyświetleń: 2905
 799. Remonty cząstkowe dróg
  Wyświetleń: 2901
 800. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2899
 801. SG.0050.327.2013
  Wyświetleń: 2897
 802. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2013 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2895
 803. Szkolne zestawy programów nauczania i podręczników szkolnych
  Wyświetleń: 2895
 804. Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum wydane w 2017 r.
  Wyświetleń: 2894
 805. Zawiadomienie o Sesji w dniu 25 maja 2016r.
  Wyświetleń: 2894
 806. SG.120.21.2013
  Wyświetleń: 2892
 807. SG.0050.258.2013
  Wyświetleń: 2891
 808. SG.0050.252.2013
  Wyświetleń: 2890
 809. 03.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2885
 810. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2015r.
  Wyświetleń: 2884
 811. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej w roku 2016
  Wyświetleń: 2882
 812. 2013-12-13 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Krępna
  Wyświetleń: 2881
 813. SO.15 - Wydanie decyzji w sprawie ustalenia i pokrywania należności i opłat mieszkaniowych żołnierzom odbywającym czynną służbę wojskową
  Wyświetleń: 2875
 814. SG.0050.274.2013
  Wyświetleń: 2874
 815. Petycje 2016
  Wyświetleń: 2872
 816. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 2871
 817. SG.0050.197.2012
  Wyświetleń: 2865
 818. Rewitalizacja Parku Miejskiego w Zdzieszowicach (OŚiGW) – przetarg drugi
  Wyświetleń: 2864
 819. SG.0050.259.2013
  Wyświetleń: 2859
 820. SG.0050.263.2013
  Wyświetleń: 2857
 821. 2013-10-01 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2853
 822. Budowa budynku wielofunkcyjnego w Krępnej – przebudowa i rozbudowa budynku wielofunkcyjnego wraz z adaptacją na cele mieszkalne.
  Wyświetleń: 2853
 823. SO.08 - Zgłoszenie pobytu stalego, zgłoszenie pobytu czasowego
  Wyświetleń: 2853
 824. SG.120.16.2013
  Wyświetleń: 2841
 825. Zawiadomienie o Sesji w dniu 27 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 2841
 826. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2839
 827. 2013
  Wyświetleń: 2837
 828. 2015-10-06 Ogłaszenie o drugim przetarg ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 2834
 829. 2012-10-30 - Nabór na wolne stanowisko pracy: referent administracyjny w wymiarze 3/4 etatu
  Wyświetleń: 2828
 830. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 2828
 831. Projekty uchwał na Sesję w dniu 23 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 2827
 832. 2013-10-30 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2826
 833. SG.0050.198.2012
  Wyświetleń: 2826
 834. SG.0050.208.2012
  Wyświetleń: 2825
 835. Zawiadomienie o II Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 2822
 836. SG.0050.191.2012
  Wyświetleń: 2818
 837. 2013-04-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2816
 838. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2816
 839. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2808
 840. SG.0050.256.2013
  Wyświetleń: 2805
 841. 2012-02-07 Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2012 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2804
 842. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2797
 843. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2018r.
  Wyświetleń: 2794
 844. Zarządzenie nr 12/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2794
 845. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 2790
 846. SG.0050.276.2013
  Wyświetleń: 2789
 847. USC/07 - Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa
  Wyświetleń: 2789
 848. 09.08.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2788
 849. SG.0050.255.2013
  Wyświetleń: 2788
 850. 2013-04-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2781
 851. SG.0050.182.2012
  Wyświetleń: 2781
 852. Zamówienia Publiczne 2018
  Wyświetleń: 2777
 853. 14.05.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny ograniczony dla właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przyległych na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Krępnej
  Wyświetleń: 2774
 854. SG.0050.250.2012
  Wyświetleń: 2772
 855. 14.03.2013 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2768
 856. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2768
 857. SG.0050.201.2012
  Wyświetleń: 2766
 858. 2013-08-22 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym - Żyrowa
  Wyświetleń: 2759
 859. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 maja 2015 r.
  Wyświetleń: 2757
 860. 2013
  Wyświetleń: 2755
 861. SG.0050.209.2012
  Wyświetleń: 2755
 862. Zawiadomienie o LVI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2755
 863. 27.04.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2752
 864. Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju
  Wyświetleń: 2752
 865. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 grudnia 2014r. (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2751
 866. SG.120.8.2013
  Wyświetleń: 2750
 867. 2012-05-31 Informacja o dotacjach, dofinansowaniach oraz poręczeniach i gwarancjach w 2011
  Wyświetleń: 2747
 868. przetarg
  Wyświetleń: 2747
 869. SG.0050.271.2013
  Wyświetleń: 2744
 870. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 10 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 2742
 871. Zarządzenie nr 6/2014 w sprawie powołania Komisji Kwalifikacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela kontraktowego.
  Wyświetleń: 2741
 872. Zarządzenie nr 11/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2737
 873. SG.0050.210.2012
  Wyświetleń: 2734
 874. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 10 grudnia 2014 r (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2733
 875. SO.09 - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego oraz zgłoszenie wyjazdu poza granicę Rzeczypospolitej Polskiej
  Wyświetleń: 2732
 876. Informacja o dotacjach, dofinansowaniach oraz poręczeniach i gwarancjach w 2012
  Wyświetleń: 2730
 877. Budowa oświetlenia na ul. Jagodowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 2728
 878. Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej przy ul. Wojska Polskiego 4
  Wyświetleń: 2727
 879. Remont budynku ul. Filarskiego 25, 27, 29 i 29B
  Wyświetleń: 2726
 880. SG.0050.303.2013
  Wyświetleń: 2725
 881. 2013-05-16 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2721
 882. SG.0050.336.2013
  Wyświetleń: 2720
 883. SG.0050.190.2012
  Wyświetleń: 2718
 884. SO.10 - Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub miejsca pobytu czasowego w drodze decyzji administracyjnej
  Wyświetleń: 2716
 885. Remonty czastkowe dróg (część 2)
  Wyświetleń: 2713
 886. SG.0050.180.2012
  Wyświetleń: 2710
 887. 2014-12-08 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 2709
 888. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3. ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za rok 2011
  Wyświetleń: 2709
 889. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2708
 890. SG.0050.179.2012
  Wyświetleń: 2704
 891. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji - Budowa gazociągu Zdzieszowice - Wrocław
  Wyświetleń: 2701
 892. 2014-12-29 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej działki ewidencyjnej nr 160/42, arkusz mapy 1, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 2697
 893. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2009 r.
  Wyświetleń: 2696
 894. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2016 roku
  Wyświetleń: 2692
 895. 2015-05-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2690
 896. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2689
 897. 29.02.2012 - Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w Krępnej
  Wyświetleń: 2686
 898. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2014r.
  Wyświetleń: 2686
 899. 2015-07-20 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2681
 900. SO.13 - Wydanie decyzji o uznaniu żołnierza w czynnej służbie wojskowej za samotnego
  Wyświetleń: 2664
 901. SG.0050.187.2012
  Wyświetleń: 2663
 902. SG.0050.177.2012
  Wyświetleń: 2662
 903. SG.0050.196.2012
  Wyświetleń: 2662
 904. SG.0050.200.2012
  Wyświetleń: 2662
 905. 2013-08-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2660
 906. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2017r.
  Wyświetleń: 2660
 907. SG.0050.257.2013
  Wyświetleń: 2659
 908. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku
  Wyświetleń: 2659
 909. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2017
  Wyświetleń: 2657
 910. SG.120.22.2016
  Wyświetleń: 2655
 911. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2651
 912. SG.0050.359.2014
  Wyświetleń: 2649
 913. 2013-03-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2648
 914. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 listopada 2014r.
  Wyświetleń: 2648
 915. 2015-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2646
 916. 2014-08-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2640
 917. Kontrole w 2016 roku
  Wyświetleń: 2639
 918. 2013-10-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2638
 919. 2016-02-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2636
 920. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice - VIII nabór
  Wyświetleń: 2636
 921. Zarządzenie nr 4/2014 w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2014/15 oraz w sprawie Regulaminu Pracy Komisji Rekrutacyjnej
  Wyświetleń: 2633
 922. 2014-05-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2629
 923. SG.120.5.2014
  Wyświetleń: 2629
 924. Technika głosowania w Wyborach do Sejmu i Senatu RP 2015
  Wyświetleń: 2625
 925. SG.0050.181.2012
  Wyświetleń: 2623
 926. 2013-04-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2622
 927. SG.0050.355.2014
  Wyświetleń: 2621
 928. Zarządzenie nr 10/2012 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2619
 929. 26.01.2012 - Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony dotyczący sprzedaży prawa własności nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2617
 930. SG.0050.206.2012
  Wyświetleń: 2617
 931. SG.0050.204.2012
  Wyświetleń: 2614
 932. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 20 lutego 2014r.
  Wyświetleń: 2610
 933. 2015-07-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2607
 934. Zarządzenie nr 4/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2600
 935. SG.0050.195.2012
  Wyświetleń: 2597
 936. Przebudowa ul. Młyńskiej w Januszkowicach
  Wyświetleń: 2592
 937. 2015-12-30 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14
  Wyświetleń: 2590
 938. SG.0050.374.2014
  Wyświetleń: 2590
 939. 2015-07-30 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2589
 940. SG.0050.207.2012
  Wyświetleń: 2589
 941. 2015-06-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2588
 942. 2015-12-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2588
 943. SG.0050.337.2013
  Wyświetleń: 2586
 944. SG.0050.184.2012
  Wyświetleń: 2581
 945. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 2575
 946. SG.0050.212.2012
  Wyświetleń: 2575
 947. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2573
 948. 2015-11-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2570
 949. SG.0050.202.2012
  Wyświetleń: 2567
 950. SG.120.26.2013
  Wyświetleń: 2561
 951. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) - OŚiGW - ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 2552
 952. SG.0050.373.2014
  Wyświetleń: 2551
 953. SG.0050.211.2012
  Wyświetleń: 2550
 954. 2015-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2549
 955. Przebudowa budynku Żłobka (zmiana systemu podgrzewania wody z ogrzewania węglowego na ogrzewanie gazowe) - OŚiGW
  Wyświetleń: 2548
 956. Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Zdzieszowic
  Wyświetleń: 2546
 957. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 marca 2016r.
  Wyświetleń: 2546
 958. 2013-04-11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2545
 959. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2015r.
  Wyświetleń: 2543
 960. SG.0050.368.2014
  Wyświetleń: 2539
 961. SG.0050.186.2012
  Wyświetleń: 2535
 962. SG.0050.193.2012
  Wyświetleń: 2535
 963. SG.0050.351.2014
  Wyświetleń: 2535
 964. SG.0050.381.2014
  Wyświetleń: 2533
 965. 2014-08-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik obsługi administracyjno-księgowej JRP
  Wyświetleń: 2529
 966. SG.0050.348.2013
  Wyświetleń: 2524
 967. 25.02.2013 - Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2523
 968. 2015-11-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy
  Wyświetleń: 2521
 969. SG.0050.15.2015
  Wyświetleń: 2521
 970. 2015
  Wyświetleń: 2517
 971. 2016-08-31 Ogłoszenie o rokowaniach na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  Wyświetleń: 2512
 972. SG.0050.350.2014
  Wyświetleń: 2508
 973. Komisja Rewizyjna - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 2504
 974. SG.0050.194.2012
  Wyświetleń: 2503
 975. Komisja Spraw Społecznych - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 2502
 976. SG.0050.178.2012
  Wyświetleń: 2502
 977. Zawiadomienie o sesji w dniu 14 września 2016r.
  Wyświetleń: 2502
 978. SG.120.6.2014
  Wyświetleń: 2501
 979. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 października2015r.
  Wyświetleń: 2499
 980. SG.0050.188.2012
  Wyświetleń: 2498
 981. SG.0050.189.2012
  Wyświetleń: 2497
 982. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2017r.
  Wyświetleń: 2493
 983. 2017-09-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zdzieszowicach: Referent w Referacie Księgowości (1 etat)
  Wyświetleń: 2492
 984. SG.0050.185.2012
  Wyświetleń: 2491
 985. Serwis sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Zdzieszowice – 700 punktów świetlnych
  Wyświetleń: 2490
 986. SG.0050.358.2014
  Wyświetleń: 2490
 987. SG.0050.192.2012
  Wyświetleń: 2489
 988. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2015r.
  Wyświetleń: 2486
 989. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 czerwca 2015 r.
  Wyświetleń: 2483
 990. SG.0050.229.2012
  Wyświetleń: 2483
 991. Inne 2014
  Wyświetleń: 2480
 992. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2477
 993. SG.120.2.2015
  Wyświetleń: 2469
 994. SG.0050.465.2014
  Wyświetleń: 2468
 995. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2014 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 2462
 996. SG.0050.205.2012
  Wyświetleń: 2462
 997. SG.120.35.2014
  Wyświetleń: 2462
 998. SG.0050.188.2012
  Wyświetleń: 2461
 999. 2013-09-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2454
 1000. 2014-11-27 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik grupy działu remontowego, oczyszczania miasta
  Wyświetleń: 2452
 1001. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 2450
 1002. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2017r.
  Wyświetleń: 2443
 1003. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 września 2015 r.
  Wyświetleń: 2440
 1004. SG.0050.356.2014
  Wyświetleń: 2439
 1005. SG.120.3.2015
  Wyświetleń: 2438
 1006. 2014-10-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2433
 1007. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej (VII kadencja)
  Wyświetleń: 2432
 1008. 2016-03-04 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2425
 1009. 2013-07-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2422
 1010. SG.0050.384.2014
  Wyświetleń: 2421
 1011. SG.120.15.2014
  Wyświetleń: 2417
 1012. 2014-04-17 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Brygadzista grupy remontowej i działu oczyszczania miasta
  Wyświetleń: 2415
 1013. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 16 grudnia 2015r.
  Wyświetleń: 2409
 1014. SG.0050.400.2014
  Wyświetleń: 2407
 1015. SG.0050.3.2014
  Wyświetleń: 2403
 1016. SG.120.10.2016
  Wyświetleń: 2402
 1017. 2014-11-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2399
 1018. 2014-11-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2399
 1019. 2013-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2398
 1020. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2017r.
  Wyświetleń: 2393
 1021. 2016-02-29 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowaej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2390
 1022. SG.120.9.2015
  Wyświetleń: 2389
 1023. SG.0050.199.2012
  Wyświetleń: 2383
 1024. 2016-02-26 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 2382
 1025. Ogłoszenia GRS
  Wyświetleń: 2379
 1026. 2015-02-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2378
 1027. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2376
 1028. SG.0050.346.2013
  Wyświetleń: 2375
 1029. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych
  Wyświetleń: 2374
 1030. SG.0050.452.2014
  Wyświetleń: 2373
 1031. 2015-11-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2372
 1032. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2017
  Wyświetleń: 2372
 1033. 2014-03-14 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Krępna...
  Wyświetleń: 2370
 1034. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - informacja o posiedzeniach (2016)
  Wyświetleń: 2366
 1035. Protokoły sesji z roku 2017
  Wyświetleń: 2366
 1036. 2015-09-03 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym
  Wyświetleń: 2365
 1037. Projekty uchwał z roku 2017
  Wyświetleń: 2365
 1038. Uchwała Nr V/11/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 2363
 1039. SG.0050.394.2014
  Wyświetleń: 2353
 1040. SG.0050.183.2012
  Wyświetleń: 2352
 1041. 2013-07-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2349
 1042. SG.120.34.2015
  Wyświetleń: 2349
 1043. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 2347
 1044. 2014-03-13 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym dotyczącym sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Krępna...
  Wyświetleń: 2339
 1045. SG.0050.415.2014
  Wyświetleń: 2339
 1046. 2014-07-11 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Mieniem i Rolnictwa w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu na czas określony od 1 sierpnia 2014r. do 31 grudnia 2014r.
  Wyświetleń: 2336
 1047. SG.0050.387.2014
  Wyświetleń: 2332
 1048. 2014-03-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2328
 1049. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2015 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic samorządowych
  Wyświetleń: 2326
 1050. 2014-04-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2322
 1051. SG.0050.12.2014
  Wyświetleń: 2319
 1052. 2014-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2316
 1053. 2014-12-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2309
 1054. 2015-07-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2307
 1055. SG.0050.375.2014
  Wyświetleń: 2305
 1056. 2014-07-01 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2303
 1057. 2015-02-10 Ogłoszenie o odwołaniu pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego
  Wyświetleń: 2303
 1058. Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 2299
 1059. Zawiadomienie o sesji w dniu 27 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 2292
 1060. Informacja o planowanych posiedzeniach Komisji w 2017r.
  Wyświetleń: 2288
 1061. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 21 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 2282
 1062. 2014-11-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2281
 1063. 2013-09-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2280
 1064. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2016r.
  Wyświetleń: 2279
 1065. 2015-09-23 Ogłoszenie o pierwszych przetargach ustnym nieograniczonych - Żyrowa
  Wyświetleń: 2277
 1066. Zawiadomienie o sesji w dniu 15 grudnia 2016r.
  Wyświetleń: 2267
 1067. Zawiadomienie o sesji w dniu 22 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 2267
 1068. Zarządzenie nr 5/2013 Dyrektora Publicznego Przedszkola nr 3
  Wyświetleń: 2256
 1069. Publiczne Przedszkole nr 5
  Wyświetleń: 2254
 1070. 2015-10-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 2249
 1071. Zawiadomienie o sesji w dniu 29 marca 2017r.
  Wyświetleń: 2247
 1072. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 lipca 2015 r.
  Wyświetleń: 2246
 1073. SG.0050.357.2014
  Wyświetleń: 2244
 1074. SG.0050.425.2014
  Wyświetleń: 2243
 1075. 2015-11-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 2232
 1076. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2232
 1077. 2014-08-14 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: Pracownik obsługi techniczno-inżynierskiej JRP
  Wyświetleń: 2226
 1078. 2014-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy lub najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2221
 1079. 2015-04-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2221
 1080. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 2218
 1081. SG.120.13.2014
  Wyświetleń: 2216
 1082. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2017 roku
  Wyświetleń: 2211
 1083. Zawiadomienie i Sesji w dniu 24 sierpnia 2016r.
  Wyświetleń: 2209
 1084. Konkursy ofert 2014
  Wyświetleń: 2208
 1085. 2016-02-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem
  Wyświetleń: 2207
 1086. Protokół Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 4 marca 2014 r.
  Wyświetleń: 2195
 1087. 2018-06-29 - Nabór na wolne stanowisko pracy: Dyrektor Biura Administracyjno - Ekonomicznego Oświaty w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2194
 1088. Petycje 2017
  Wyświetleń: 2193
 1089. 2014-10-08 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa użytkowana wieczystego do gruntu działki nr 342/3 w Zdzieszowicach wraz z prawem własności budynku i budowli na tym gruncie posadowionych
  Wyświetleń: 2189
 1090. 2015-03-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2189
 1091. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadajacych osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 roku w zakresie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 2189
 1092. SG.120.16.2014
  Wyświetleń: 2188
 1093. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2016 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 2185
 1094. Zagospodarowanie terenu na działce 2126/5 obok kościoła na Starym Osiedlu w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2181
 1095. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 2177
 1096. 2015-04-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2176
 1097. 2015-06-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2171
 1098. 2014-09-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2169
 1099. Pozwolenia wodnoprawne
  Wyświetleń: 2169
 1100. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 2164
 1101. SG.0050.43.2015
  Wyświetleń: 2158
 1102. 2015-02-18 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2151
 1103. SG.120.7.2016
  Wyświetleń: 2151
 1104. 2016-09-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2146
 1105. Przebudowa Publicznego Przedszkola Nr 2 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2146
 1106. SG.120.10.2014
  Wyświetleń: 2145
 1107. Komisja Rewizyjna - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 2141
 1108. SG.0050.21.2015
  Wyświetleń: 2138
 1109. Zawiadomienie o sesji w dniu 30 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 2137
 1110. Dowóz dzieci niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2134
 1111. Oferty pracy 2017
  Wyświetleń: 2134
 1112. Zarządzenie nr 1/2014 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego, terminów składania dokumentów oraz terminów postępowania uzupełniającego obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym
  Wyświetleń: 2129
 1113. 2016-02-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2128
 1114. Zawiadomienie o sesji w dniu 12 października 2016r.
  Wyświetleń: 2128
 1115. Zarządzenie nr 3/2014 w sprawie Regulaminu Rekrutacji do Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach.
  Wyświetleń: 2127
 1116. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 2124
 1117. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 2120
 1118. SG.0050.164.2016
  Wyświetleń: 2120
 1119. Zawiadomienie o sesji w dniu 28 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 2120
 1120. SG.0050.18.2015
  Wyświetleń: 2118
 1121. SG.0050.44.2015
  Wyświetleń: 2117
 1122. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2018
  Wyświetleń: 2105
 1123. SG.120.30.2015
  Wyświetleń: 2105
 1124. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 2104
 1125. 2014-10-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2102
 1126. SG.0050.28.2015
  Wyświetleń: 2092
 1127. 2016-11-22 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 2090
 1128. Zawiadomienie o Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 8 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 2090
 1129. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 25 listopada 2015r.
  Wyświetleń: 2085
 1130. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016
  Wyświetleń: 2082
 1131. IN/03 - Decyzja zezwalająca na lokalizację w pasie drogowym drogi gminnej obiektu budowlanego lub urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamy
  Wyświetleń: 2063
 1132. SG.0050.13.2015
  Wyświetleń: 2063
 1133. 2019-02-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2057
 1134. SG.0050.27.2015
  Wyświetleń: 2057
 1135. SG.120.9.2016
  Wyświetleń: 2057
 1136. SG.120.32.2014
  Wyświetleń: 2056
 1137. Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice na rok szkolny 2017/2018
  Wyświetleń: 2052
 1138. Zawiadomienie o LI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 2050
 1139. 2016-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2049
 1140. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 stycznia 2016r.
  Wyświetleń: 2049
 1141. 2014-08-14 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krępnej
  Wyświetleń: 2040
 1142. SG.0050.35.2015
  Wyświetleń: 2040
 1143. 2015-04-14 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 2039
 1144. SG.0050.19.2015
  Wyświetleń: 2039
 1145. Zawiadomienie o sesji w dniu 11 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 2039
 1146. SG.120.10.2015
  Wyświetleń: 2037
 1147. 2014-05-08 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2032
 1148. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2016r.
  Wyświetleń: 2031
 1149. 2018-08-29 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 2029
 1150. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 lutego 2016r.
  Wyświetleń: 2029
 1151. SG.120.8.2015
  Wyświetleń: 2028
 1152. Zamówienia Publiczne 2016
  Wyświetleń: 2026
 1153. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wydaniu decyzji pozwolenia na budowę - linia kolejowa E 30 na odcinku Kędzierzyn Koźle - Opole Zachodnie
  Wyświetleń: 2025
 1154. SG.0050.95.2015
  Wyświetleń: 2023
 1155. SG.120.21.2015
  Wyświetleń: 2020
 1156. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 października 2016r.
  Wyświetleń: 2019
 1157. Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej – promowanie inicjatyw służących rozwojowi i zwiększeniu aktywności sportowej wśród mieszkańców
  Wyświetleń: 2018
 1158. 2016-02-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 2011
 1159. SG.0050.56.2015
  Wyświetleń: 2003
 1160. SG.120.25.2015
  Wyświetleń: 1999
 1161. 2014-08-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do najmu lub dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1994
 1162. SG.0050.461.2014
  Wyświetleń: 1991
 1163. XIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VII kadencji z dnia 30 września 2015
  Wyświetleń: 1990
 1164. Modernizacja placu targowego w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1983
 1165. SG.0050.119.2015
  Wyświetleń: 1979
 1166. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej na rzecz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych w ramach świetlic środowiskowych
  Wyświetleń: 1976
 1167. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1976
 1168. 2015-09-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1974
 1169. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 lipca 2017r.
  Wyświetleń: 1974
 1170. 2015-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1972
 1171. 2014-07-11 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1971
 1172. 2014-04-03 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 1966
 1173. SG.120.17.2015
  Wyświetleń: 1966
 1174. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2016r.
  Wyświetleń: 1964
 1175. Zawiadomienie o L Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1962
 1176. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 1953
 1177. SG.0050.81.2015
  Wyświetleń: 1941
 1178. Zarządzenie nr 2/2014 w sprawie określenia kryteriów oraz liczby punktów za kryteria na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do Publicznego Przedszkola Nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach na rok szkolnym 2014/2015
  Wyświetleń: 1940
 1179. Informacja o petycjach - rok 2017
  Wyświetleń: 1935
 1180. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej (VI kadencja)
  Wyświetleń: 1935
 1181. SG.0050.61.2015
  Wyświetleń: 1930
 1182. SG.0050.64.2015
  Wyświetleń: 1926
 1183. SG.0050.79.2015
  Wyświetleń: 1922
 1184. Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. dla pracowników administracji i obsługi Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1919
 1185. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 1917
 1186. 2016-08-01 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż poniższej nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 1914
 1187. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2017
  Wyświetleń: 1910
 1188. 2016-07-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1906
 1189. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2015 r.
  Wyświetleń: 1903
 1190. SG.0050.29.2015
  Wyświetleń: 1898
 1191. Petycja nr 1/2016
  Wyświetleń: 1896
 1192. SG.0050.156.2015
  Wyświetleń: 1894
 1193. 2014-06-23 Ogłoszenie o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na zbycie prawa własności do nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 1892
 1194. SG.0050.153.2015
  Wyświetleń: 1892
 1195. Interpelacje i zapytania radnych
  Wyświetleń: 1888
 1196. Zawiadomienie o sesji w dniu 31 maja 2017r.
  Wyświetleń: 1888
 1197. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2017r.
  Wyświetleń: 1887
 1198. 2014-07-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1881
 1199. 2015-03-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1881
 1200. 2014-08-13 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym dot. sprzedaży prawa własności do nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w Krępnej
  Wyświetleń: 1878
 1201. 2017-05-09 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach, 1/2 etatu
  Wyświetleń: 1877
 1202. Rekrutacja do szkół i przedszkoli 2019/2020
  Wyświetleń: 1870
 1203. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2017r.
  Wyświetleń: 1869
 1204. INFORMACJA O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI NA PODSTAWIE ART. 67 UST. 1 PKT 12 USTAWY Z DNIA 29.01.2004R. PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH (TEKST JEDNOLITY: DZ. U. Z 2015R. POZ. 2164 WRAZ Z PÓŹN. ZM.)
  Wyświetleń: 1869
 1205. Zawiadomienie o sesji w dniu 26 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1869
 1206. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2018r.
  Wyświetleń: 1868
 1207. 2017-05-09 - Konkurs na stanowisko dyrektora publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1865
 1208. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 1865
 1209. Zawiadomienie o sesji w dniu 25 stycznia 2017r.
  Wyświetleń: 1862
 1210. Oferty pracy 2016
  Wyświetleń: 1857
 1211. SG.0050.124.2015
  Wyświetleń: 1853
 1212. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 marca 2016r.
  Wyświetleń: 1849
 1213. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1837
 1214. Taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Gminy Zdzieszowice: okres obowiązywania taryf od 01.06.2018r. do 31.05.2021r.
  Wyświetleń: 1831
 1215. SG.0050.138.2015
  Wyświetleń: 1829
 1216. Zarządzenie nr 5/2014 w sprawie wyznaczenia terminów dodatkowych dni wolnych od pracy w 2014 r. dla pracowników administracji i obsługi Publicznego Przedszkola nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1827
 1217. 2014-06-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1826
 1218. 2016-09-20 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwsze przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1826
 1219. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1823
 1220. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 22 czerwca 2016r.
  Wyświetleń: 1820
 1221. Zawiadomienie o sesji Gminnej Rady Seniorów w dniu 26 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1817
 1222. SG.0050.154.2015
  Wyświetleń: 1811
 1223. 2014-09-02 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1808
 1224. SG.0050.114.2015
  Wyświetleń: 1806
 1225. 2017-03-22 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1793
 1226. 2016-05-13 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych, położonych w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 1790
 1227. Rekrutacja kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 1784
 1228. Informacja o uprawnieniach niepełnosprawnych osób uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na dzień 6 września 2015r.
  Wyświetleń: 1781
 1229. SG.0050.151.2015
  Wyświetleń: 1779
 1230. 2017-05-12 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: księgowa(y)
  Wyświetleń: 1777
 1231. SG.120.19.2015
  Wyświetleń: 1774
 1232. 2016-05-10 Ogłoszenie o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Żyrowa
  Wyświetleń: 1768
 1233. SG.0050.168.2016
  Wyświetleń: 1765
 1234. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - informacje o posiedzeniach w 2015 roku
  Wyświetleń: 1760
 1235. 2017-02-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1759
 1236. Budowa chodnika wzdłuż ul. Myśliwca od skrzyżowania z ul. Pokoju w stronę torów kolejowych
  Wyświetleń: 1757
 1237. SG.0050.155.2015
  Wyświetleń: 1757
 1238. 2016-11-23 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1752
 1239. SG.0050.173.2016
  Wyświetleń: 1747
 1240. Zawiadomienie o LII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1743
 1241. Zamówienia Publiczne 2017
  Wyświetleń: 1739
 1242. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 1715
 1243. SG.0050.172.2016
  Wyświetleń: 1715
 1244. MODERNIZACJA CZĘŚCI UL. BOCZNEJ W ŻYROWEJ
  Wyświetleń: 1714
 1245. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 25 maja 2016r.
  Wyświetleń: 1714
 1246. SG.120.26.2016
  Wyświetleń: 1714
 1247. 2017-03-27 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza drugie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1713
 1248. Komisja Samorządowo-Środowiskowa - protokoły z 2015 roku
  Wyświetleń: 1712
 1249. Komisja Rozwoju Gospodarczego i Budżetu - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 1711
 1250. Petycje 2018
  Wyświetleń: 1707
 1251. Zawiadomienie o sesji w dniu 29 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 1700
 1252. Zawiadomienie o sesji w dniu 6 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 1699
 1253. Sesje Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1696
 1254. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2017r.
  Wyświetleń: 1687
 1255. SG.0050.241.2016
  Wyświetleń: 1669
 1256. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 1654
 1257. Projekty uchwał
  Wyświetleń: 1651
 1258. SG.120.27.2016
  Wyświetleń: 1647
 1259. Zarządzenia Dyrektora Biblioteki w roku 2016
  Wyświetleń: 1646
 1260. 2016-07-06 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1635
 1261. 2017-10-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1633
 1262. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2018
  Wyświetleń: 1631
 1263. SG.120.24.2016
  Wyświetleń: 1629
 1264. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 27 lipca 2016r.
  Wyświetleń: 1620
 1265. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 kwietnia 2016r.
  Wyświetleń: 1619
 1266. SG.120.25.2016
  Wyświetleń: 1615
 1267. SG.0050.163.2016
  Wyświetleń: 1597
 1268. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 26 października 2016r.
  Wyświetleń: 1595
 1269. Protokoły z sesji (VII kadencja)
  Wyświetleń: 1595
 1270. 2016-12-27 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1593
 1271. 2016-06-03 Ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż wolnego lokalu użytkowego Nr 3 znajdującego się w Zdzieszowicach Plac 1 Maja 14 wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej
  Wyświetleń: 1582
 1272. Petycja nr 1
  Wyświetleń: 1580
 1273. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 14 września 2016r.
  Wyświetleń: 1580
 1274. SG.120.31.2016
  Wyświetleń: 1576
 1275. SG.0050.230.2016
  Wyświetleń: 1573
 1276. Uchwała Nr V/12/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 1570
 1277. Unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1570
 1278. 2017-07-06 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1557
 1279. Projekty uchwał z roku 2018
  Wyświetleń: 1554
 1280. Zasady przyjęć do klas I w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 1552
 1281. 2017-05-09 - Konkurs na stanowisko dyrektora publicznych przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest gmina Zdzieszowice
  Wyświetleń: 1541
 1282. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 1540
 1283. Zawiadomienie o Sesji w dniu 22 czerwca 2016r.
  Wyświetleń: 1532
 1284. 2017-11-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia
  Wyświetleń: 1520
 1285. 2017-05-12 - Nabór na wolne stanowisko pracy w spółce WiK: monter wod-kan
  Wyświetleń: 1516
 1286. SG.0050.152.2015
  Wyświetleń: 1509
 1287. SG.0050.161.2015
  Wyświetleń: 1504
 1288. Kontrole podatkowe
  Wyświetleń: 1502
 1289. SG.0050.207.2016
  Wyświetleń: 1495
 1290. SG.0050.312.2017
  Wyświetleń: 1495
 1291. 2018-02-06 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1494
 1292. SG.0050.258.2016
  Wyświetleń: 1490
 1293. 2016-05-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1488
 1294. SG.120.21.2016
  Wyświetleń: 1483
 1295. Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Zdzieszowice na lata 2015-2020
  Wyświetleń: 1483
 1296. Projekty uchwał na Sesję Rady Miejskiej w dniu 22 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 1481
 1297. Zarządzenia Burmistrza z roku 2019
  Wyświetleń: 1480
 1298. SG.0050.315.2017
  Wyświetleń: 1479
 1299. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej z roku 2015
  Wyświetleń: 1478
 1300. SG.120.27.2017
  Wyświetleń: 1477
 1301. Inne 2015
  Wyświetleń: 1475
 1302. 2017-11-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1473
 1303. 2017-05-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1469
 1304. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2017
  Wyświetleń: 1468
 1305. Inne 2016
  Wyświetleń: 1463
 1306. SG.0050.314.2017
  Wyświetleń: 1463
 1307. SG.120.23.2016
  Wyświetleń: 1463
 1308. 2016-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1461
 1309. 2017-09-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1461
 1310. SG.0050.193.2016
  Wyświetleń: 1461
 1311. 2017-10-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem lub użyczenie w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1460
 1312. Zawiadomienie o LV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1457
 1313. 2016-06-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1446
 1314. 2016-07-12 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1446
 1315. SG.0050.250.2016
  Wyświetleń: 1441
 1316. Zasady rekrutacji do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez gminę Zdzieszowice na rok szkolny 2018/2019
  Wyświetleń: 1441
 1317. Zawiadomienie o LIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1432
 1318. 2016-06-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1429
 1319. SG.0050.290.2016
  Wyświetleń: 1429
 1320. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2018r.
  Wyświetleń: 1415
 1321. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2017 r.
  Wyświetleń: 1411
 1322. 2017-09-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 1408
 1323. 2016-04-12 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1407
 1324. SG.0050.255.2016
  Wyświetleń: 1406
 1325. SG.120.12.2016
  Wyświetleń: 1402
 1326. Zarządzenia dyrektora BA-EO w Zdzieszowicach wydane w 2017 r.
  Wyświetleń: 1401
 1327. 2017-09-28 Burmistrz Zdzieszowic ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż poniższych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie geodezyjnym Januszkowice
  Wyświetleń: 1396
 1328. Skład Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1396
 1329. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1395
 1330. SG.120.4.2017
  Wyświetleń: 1394
 1331. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2016 r.
  Wyświetleń: 1390
 1332. SG.0050.313.2017
  Wyświetleń: 1388
 1333. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1385
 1334. SG.0050.291.2016
  Wyświetleń: 1382
 1335. Wykaz rejestrów i ewidencji prowadzonych przez Publiczne Przedszkole nr 3 im. Pszczółki Mai w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1381
 1336. Komisja Spraw Społecznych - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 1374
 1337. 2017-07-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1373
 1338. SG.0050.305.2017
  Wyświetleń: 1370
 1339. Konkursy ofert 2015
  Wyświetleń: 1356
 1340. Usunięcie adresu email
  Wyświetleń: 1353
 1341. Ogłoszenia Rady Miejskiej z roku 2018
  Wyświetleń: 1350
 1342. SG.0050.217.2016
  Wyświetleń: 1350
 1343. SG.0050.188.2016
  Wyświetleń: 1349
 1344. SG.0050.299.2016
  Wyświetleń: 1349
 1345. SG.120.10.2017
  Wyświetleń: 1342
 1346. SG.0050.289.2016
  Wyświetleń: 1339
 1347. SG.0050.333.2017
  Wyświetleń: 1336
 1348. Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019
  Wyświetleń: 1322
 1349. SG.120.24.2017
  Wyświetleń: 1316
 1350. SG.0050.346.2017
  Wyświetleń: 1315
 1351. 2017-07-05 Zarządzenie nr 4 Dyrektora Publicznego Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zdzieszowicach w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na wysokość miesięcznego czynszu najmu wolnego lokalu użytkowe
  Wyświetleń: 1308
 1352. SG.0050.296.2016
  Wyświetleń: 1304
 1353. 2017-05-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1297
 1354. 2017-05-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie przetargu ustnego nieograniczonego na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1294
 1355. Projekty uchwał na Sesję w dniu 31 maja 2017r.
  Wyświetleń: 1294
 1356. Zarządzenia Dyrektora Szkoły w Żyrowej w roku 2017
  Wyświetleń: 1294
 1357. Zarządzenia Dyrektora PSP Nr 2 w Zdzieszowicach z 2018 roku
  Wyświetleń: 1290
 1358. SG.0050.278.2016
  Wyświetleń: 1288
 1359. Konkursy ofert 2016
  Wyświetleń: 1284
 1360. Protokoły z sesji (VI kadencja)
  Wyświetleń: 1283
 1361. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1282
 1362. Projekty uchwał na Sesję w dniu 26 lipca 2017r.
  Wyświetleń: 1274
 1363. Dokumenty szkoły
  Wyświetleń: 1256
 1364. Zawiadomienie o LVIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1255
 1365. Projekty uchwał na sesję w dniu 29 marca 2017r.
  Wyświetleń: 1253
 1366. SG.0050.332.2017
  Wyświetleń: 1252
 1367. Zarządzenia Dyrektora Gimnazjum wydane w 2018 r.
  Wyświetleń: 1232
 1368. SG.0050.339.2017
  Wyświetleń: 1223
 1369. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2018 roku
  Wyświetleń: 1221
 1370. 2017-08-09 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1216
 1371. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu - protokoły z 2018r.
  Wyświetleń: 1213
 1372. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2017 r.
  Wyświetleń: 1213
 1373. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1203
 1374. Kontrole w 2018 roku
  Wyświetleń: 1194
 1375. 2018-03-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1191
 1376. 2017-11-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1187
 1377. Uchwała Nr XLIX/325/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1187
 1378. SG.0050.343.2017
  Wyświetleń: 1183
 1379. SG.0050.342.2017
  Wyświetleń: 1177
 1380. Projekty uchwał na sesję w dniu 6 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 1172
 1381. Projekty uchwał na sesję w dniu 4 października 2017r.
  Wyświetleń: 1171
 1382. SG.0050.337.2017
  Wyświetleń: 1171
 1383. SG.120.18.2017
  Wyświetleń: 1156
 1384. Protokół Nr III/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1154
 1385. Uchwała Nr V/13/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 1150
 1386. Inne informacje dotyczące Wyborów Samorządowych 2018
  Wyświetleń: 1146
 1387. Projekty uchwał na sesje w dniu 28 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1143
 1388. Potwierdź chęć usunięcia
  Wyświetleń: 1136
 1389. 2017-08-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 1132
 1390. Zarządzenie Nr SG.0050.482.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 1127
 1391. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I kwartał 2018r.
  Wyświetleń: 1117
 1392. Protokół Nr I/1/2017 z Sesji Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach w dniu 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 1106
 1393. Uchwała Nr III/7/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1105
 1394. Potwierdzenie adresu e-mail
  Wyświetleń: 1104
 1395. 2018-10-19 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew - ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 1096
 1396. 2019-02-26 - Nabór na wolne stanowisko pracy: inspektor w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
  Wyświetleń: 1091
 1397. Uchwała Nr L/330/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 1084
 1398. SG.0050.443.2017
  Wyświetleń: 1073
 1399. SG.0050.467.2017
  Wyświetleń: 1067
 1400. Rada Miejska kadencja 2018-2023
  Wyświetleń: 1050
 1401. Uchwała Nr III/9/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 1046
 1402. Zarządzenia Dyrektora PSP Nr 2 w Zdzieszowicach z 2017 roku
  Wyświetleń: 1033
 1403. 2019-02-06 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 1028
 1404. SG.120.16.2017
  Wyświetleń: 1021
 1405. Protokół Nr I/2016 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 1020
 1406. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 1019
 1407. Ogłoszenia o posiedzeniach komisji (VII kadencja)
  Wyświetleń: 1018
 1408. 2018-02-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 1007
 1409. Projekty uchwał na sesje w dniu 29 listopada 2017r.
  Wyświetleń: 1003
 1410. Protokół Nr II/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 988
 1411. Uchwała Nr L/331/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 987
 1412. Protokół Nr V/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 12 września 2017r.
  Wyświetleń: 983
 1413. SG.120.21.2017
  Wyświetleń: 978
 1414. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - prowadzenie rejestru przesyłek przychodzących i wychodzących
  Wyświetleń: 972
 1415. Protokół Nr IV/2017 z Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 31 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 971
 1416. Uchwała Nr I/1/2017 Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach z dnia 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 966
 1417. Uchwała Nr I/2/2017 Gminnej Rady Seniorów w Zdzieszowicach z dnia 20 czerwca 2017r.
  Wyświetleń: 964
 1418. Projekty uchwał (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 963
 1419. 2019-05-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew
  Wyświetleń: 951
 1420. Uchwała Nr III/8/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 kwietnia 2017r.
  Wyświetleń: 949
 1421. Ogłoszenia o sesjach Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 945
 1422. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 935
 1423. SG.0050.430.2017
  Wyświetleń: 935
 1424. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 933
 1425. Uchwała Nr II/5/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 927
 1426. Uchwała Nr II/4/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 923
 1427. SG.0050.382.2017
  Wyświetleń: 920
 1428. Uchwała Nr II/6/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 lutego 2017r.
  Wyświetleń: 919
 1429. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2019 (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 912
 1430. Uchwała Nr LI/334/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 890
 1431. 2018-02-23 Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku o udzielonych w 2017 r. ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
  Wyświetleń: 889
 1432. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2017 r.
  Wyświetleń: 887
 1433. Uchwała Nr LI/333/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 883
 1434. Zarządzenia Dyrektora PP3 w Zdzieszowicach z 2018 r.
  Wyświetleń: 872
 1435. Składy komisji Rady Miejskiej (VII kadencja)
  Wyświetleń: 870
 1436. 2018-02-23 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 867
 1437. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach - ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 867
 1438. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 866
 1439. Uchwała Nr IV/10/2017 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 sierpnia 2017r.
  Wyświetleń: 866
 1440. Składy komisji Rady Miejskiej (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 865
 1441. Uchwała Nr XLIX/324/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 864
 1442. 2019-02-27 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Spraw Obywatelskich i Obrony Cywilnej
  Wyświetleń: 861
 1443. Ogłoszenia o posiedzeniach komisji (VI kadencja)
  Wyświetleń: 857
 1444. Składy komisji Rady Miejskiej (VI kadencja)
  Wyświetleń: 857
 1445. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 852
 1446. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2016/2017
  Wyświetleń: 849
 1447. Uchwała Nr L/329/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 847
 1448. Zarządzenie Nr SG.0050.487.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 846
 1449. Komisja oświaty, kultury i sportu (VII kadencja)
  Wyświetleń: 844
 1450. Zarządzenie Nr 4/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 19 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 843
 1451. Zagospodarowanie działki nr 1003 „Mirabelka” w Zdzieszowicach - drugie ponowienie postępowania
  Wyświetleń: 839
 1452. Projekty uchwał (VI kadencja)
  Wyświetleń: 838
 1453. 2019-02-28 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 833
 1454. SG.0050.470.2017
  Wyświetleń: 831
 1455. Szkolny zestaw programów nauczania oraz szkolny zestaw podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 830
 1456. 2018-11-08 - Nabór na wolne stanowisko pracy: podinspektor w Referacie Podatków i Opłat
  Wyświetleń: 819
 1457. Protokół Nr 64/2018 posiedzenia w dniu 22 marca 2018r.
  Wyświetleń: 814
 1458. Zarządzenie Nr 2/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 2 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 812
 1459. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2018
  Wyświetleń: 811
 1460. Zarządzenie Nr SG.120.1.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 811
 1461. Komisja spraw społecznych (VII kadencja)
  Wyświetleń: 808
 1462. 2018-01-05 Sprawozdanie z wyników kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz upraw rolnych w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 799
 1463. Skład MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 795
 1464. Uchwała Nr XLIX/326/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 794
 1465. 2018-03-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 793
 1466. Zarządzenie Nr SG.0050.481.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 788
 1467. Uchwały Rady Miejskiej - rok 2018 (VIII kadencja)
  Wyświetleń: 782
 1468. Zarządzenie Nr SG.0050.486.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 775
 1469. Protokół Nr 63/2018 posiedzenia w dniu 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 771
 1470. 2018-01-03 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 770
 1471. SG.0050.463.2017
  Wyświetleń: 769
 1472. 2019-04-18 - Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Władysława Sikorskiego w Zdzieszowicach ul. Nowa 3, 47-330 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 760
 1473. Komisja rewizyjna 2015-2018 (VII kadencja)
  Wyświetleń: 759
 1474. Zarządzenie Nr 1/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 5 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 758
 1475. Zarządzenie Nr SG.0050.473.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 755
 1476. Zarządzenia Burmistrza - kierownika UM z roku 2019
  Wyświetleń: 749
 1477. Protokół Nr 60/2018 posiedzenia w dniu 25 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 745
 1478. 2018-01-29 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 744
 1479. Projekty uchwał (VII kadencja)
  Wyświetleń: 743
 1480. Zarządzenie Nr 3/2018 Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Artura Gadzińskiego w Zdzieszowicach z dnia 15 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 741
 1481. Uchwały MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 738
 1482. Wykonanie budżetu za I kwartał 2019 r.
  Wyświetleń: 738
 1483. Zarządzenie Nr SG.120.5.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 735
 1484. Informacja o urzędniku wyborczym
  Wyświetleń: 734
 1485. Przebudowa ul. Kasztanowej w Żyrowej
  Wyświetleń: 732
 1486. Komisja spraw społecznych (VI kadencja)
  Wyświetleń: 731
 1487. Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu (VI kadencja)
  Wyświetleń: 729
 1488. Komisja rewizyjna 2012-2014 (VI kadencja)
  Wyświetleń: 727
 1489. 2018-01-02 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzewa przy ul. Ogrodowej 7 w Żyrowej na terenie działki nr 38/7 k.m. 5, obręb Żyrowa
  Wyświetleń: 726
 1490. Komisja rozwoju gospodarczego i budżetu (VII kadencja)
  Wyświetleń: 723
 1491. Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
  Wyświetleń: 721
 1492. Modernizacja części ul. Bocznej w Żyrowej
  Wyświetleń: 719
 1493. 2018-01-09 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 718
 1494. Komisja samorządowo-środowiskowa (VI kadencja)
  Wyświetleń: 717
 1495. Protokół Nr 42/2018 posiedzenia w dniu 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 717
 1496. Uchwała Nr XLVIII/323/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 712
 1497. 2019-05-07 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w Januszkowicach
  Wyświetleń: 705
 1498. 2019-04-18 - Konkurs na stanowisko Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Stanisława Rosponda w Żyrowej, ul. Wojska Polskiego 4, 47-330 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 697
 1499. Uchwała Nr LI/335/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 697
 1500. Zarządzenie Nr SG.0050.485.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 696
 1501. Protokół Nr 59/2018 posiedzenia w dniu 12 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 694
 1502. Zarządzenie Nr SG.0050.476.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 688
 1503. Protokół Nr 62/2018 posiedzenia w dniu 22 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 685
 1504. Uchwała Nr LI/337/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 681
 1505. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - obsługa procedur naboru na wolne stanowisko pracownika samorządowego
  Wyświetleń: 678
 1506. Protokół Nr 61/2018 posiedzenia w dniu 8 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 673
 1507. Uchwała Nr L/332/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 672
 1508. Zawiadomienie o I Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 670
 1509. Skład GRS
  Wyświetleń: 669
 1510. Zarządzenie Nr SG.0050.490.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 668
 1511. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2017 roku (Dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
  Wyświetleń: 663
 1512. Uchwała Nr LI/338/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 662
 1513. Protokoły Sesji w roku 2018
  Wyświetleń: 659
 1514. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 657
 1515. 2018-02-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu w Zdzieszowicach - WiK ul. Wschodnia 2, Żłobek oś Piastów 20 i Szkoła podstawowa ul. Wojska Polskiego 4
  Wyświetleń: 656
 1516. Zarządzenie Nr SG.120.12.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 652
 1517. Zarządzenie Nr SG.120.2.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 651
 1518. Protokół Nr VI/2018 z VI Sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 650
 1519. Uchwała Nr XLIX/327/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 646
 1520. 2018-02-27 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 644
 1521. 2018-01-03 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 643
 1522. Projekty uchwał na Sesję w dniu 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 641
 1523. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2017 r. udzielono pomocy publicznej, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 641
 1524. Zarządzenie Nr SG.0050.493.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 639
 1525. 2018-02-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach - SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 636
 1526. 2018-12-10 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 636
 1527. Uchwały, ogłoszenia, zarządzenia, obwieszczenia
  Wyświetleń: 635
 1528. Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 633
 1529. Uchwała Nr LI/336/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 630
 1530. Statut MRM 2018-2020
  Wyświetleń: 629
 1531. 2018-03-01 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o śr. uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 627
 1532. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - umowy zawierane z Urzędem Miejskim w Zdzieszowicach oraz Gminą Zdzieszowice
  Wyświetleń: 627
 1533. Zarządzenie Nr SG.0050.509.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 625
 1534. Zarządzenie Nr SG.0050.489.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 621
 1535. 2018-02-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 617
 1536. Uchwała Nr L/328/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 616
 1537. Zarządzenie Nr SG.120.9.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 614
 1538. Konkursy ofert 2017
  Wyświetleń: 610
 1539. Zawiadomienie o LVII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 606
 1540. Wybory ławników na kadencję 2020-2023
  Wyświetleń: 600
 1541. Projekty uchwał na Sesję w dniu 31 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 597
 1542. Zarządzenie Nr SG.0050.491.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 592
 1543. Zarządzenie Nr SG.0050.494.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 592
 1544. Zarządzenie Nr SG.0050.507.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 584
 1545. Tworzenie komitetów wyborczych w wyborach samorządowych - informacje i wzory dokumentów
  Wyświetleń: 582
 1546. 2018-04-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania administracyjnego i przeprowadzenia dowodu z oględzin drzew, rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 579
 1547. Projekty uchwał na Sesję w dniu 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 579
 1548. Protokół Nr 36/2018 posiedzenia z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 574
 1549. 2018-06-26 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy lub w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 573
 1550. Zawiadomienie o III Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 573
 1551. Zarządzenie Nr SG.120.11.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 564
 1552. Zarządzenie Nr SG.0050.477.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 559
 1553. Informacja Burmistrza Zdzieszowic o dotacji dotyczącej wymiany istniejącego systemu ogrzewania na ogrzewanie proekologiczne (gazowe, olejowe, elektryczne lub podłączenie do sieci ciepłowniczej)
  Wyświetleń: 557
 1554. 2018-09-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 555
 1555. Zarządzenie Nr SG.0050.483.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 555
 1556. Inne 2017
  Wyświetleń: 554
 1557. Zarządzenie Nr SG.0050.500.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 554
 1558. 2019-03-28 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 553
 1559. Zarządzenie Nr SG.0050.505.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 marca 2018r.
  Wyświetleń: 552
 1560. Zarządzenie Nr SG.120.8.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 552
 1561. Zarządzenie Nr SG.0050.492.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 marca 2018r.
  Wyświetleń: 544
 1562. Zarządzenie Nr SG.0050.484.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 540
 1563. Zarządzenie Nr SG.0050.495.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 marca 2018r.
  Wyświetleń: 540
 1564. Zarządzenie Nr SG.0050.503.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2018r.
  Wyświetleń: 538
 1565. 2019-01-25 - Nabór na wolne stanowisko pracy: aplikant Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 537
 1566. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za I półrocze 2018r.
  Wyświetleń: 537
 1567. Protokół Nr 37/2018 posiedzenia z dnia 21 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 537
 1568. 2018-06-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 536
 1569. Protokół Nr 67/2018 posiedzenia w dniu 17 maja 2018r.
  Wyświetleń: 535
 1570. Zawiadomienie o VI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 535
 1571. Zarządzenie Nr SG.0050.516.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 528
 1572. Zarządzenie Nr SG.0050.501.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 527
 1573. Komunikat Komisarza Wyborczego w Opolu III z dnia 14 sierpnia 2018 r.
  Wyświetleń: 517
 1574. Projekt uchwały budżetowej Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2019r.
  Wyświetleń: 516
 1575. Zarządzenie Nr SG.120.13.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 516
 1576. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - wydanie, unieważnienie oraz inne czynności związane z dowodem osobistym
  Wyświetleń: 503
 1577. Labisz Brygida
  Wyświetleń: 502
 1578. 2018-06-25 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 498
 1579. Zarządzenie Nr SG.0050.515.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 498
 1580. 2019-05-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 497
 1581. Zarządzenie Nr SG.0050.474.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 496
 1582. 2019-03-04 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 494
 1583. Zarządzenie Nr SG.0050.513.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 494
 1584. II Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 491
 1585. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - realizacja czynności związanych z obowiązkiem meldunkowym i rejestrem PESEL
  Wyświetleń: 491
 1586. 2018-04-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 490
 1587. Zarządzenie Nr SG.120.6.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 490
 1588. 2018-02-27 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępna
  Wyświetleń: 489
 1589. Protokół Nr 66/2018 posiedzenia w dniu 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 489
 1590. Zarządzenie Nr SG.120.10.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 489
 1591. I Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 488
 1592. Informacja o sprzedaży zbędnych składników majątkowych gminy
  Wyświetleń: 486
 1593. Protokół Nr 43/2018 posiedzenia w dniu 27 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 485
 1594. Zawiadomienie o sesji Gminnej Rady Seniorów w dniu 21 marca 2019r.
  Wyświetleń: 485
 1595. III Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 481
 1596. Zawiadomienie o IV Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 469
 1597. 2018-07-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o uzyskanych opiniach i możliwości wypowiedzenia się co do zebranych materiałów
  Wyświetleń: 467
 1598. Zarządzenie Nr SG.0050.508.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 466
 1599. Zarządzenie Nr SG.0050.512.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 466
 1600. 2018-05-15 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 465
 1601. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 461
 1602. Zarządzenie Nr SG.0050.475.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 461
 1603. Zarządzenie Nr SG.0050.518.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 461
 1604. 2018-07-25 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z próbek wody z wodociągu Zdzieszowice-WiK ,ul. Wschodnia 2 i Żłobek, oś. Piastów 20
  Wyświetleń: 460
 1605. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 457
 1606. Józefiok Zbigniew
  Wyświetleń: 457
 1607. 2018-09-17 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 456
 1608. Projekty uchwał na sesję w dniu 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 456
 1609. Protokół Nr 65/2018 z dnia 12 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 452
 1610. Zarządzenie Nr SG.0050.511.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 452
 1611. Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w roku 2019
  Wyświetleń: 451
 1612. Protokół Nr 38/2018 posiedzenia w dniu 8 maja 2018r.
  Wyświetleń: 450
 1613. Protokół Nr 46/2018 posiedzenia w dniu 29 maja 2018r.
  Wyświetleń: 450
 1614. Zarządzenie Nr SG.0050.96.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 444
 1615. 2018-03-02 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW - woda uzdatniona
  Wyświetleń: 443
 1616. 2018-05-04 Obwieszczenie Wojewody Opolskiego: decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 443
 1617. Uchwała Nr LII/344/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 443
 1618. Zarządzenie Nr SG.0050.514.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 443
 1619. 2018-12-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 436
 1620. Projekty uchwał na sesję w dniu 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 436
 1621. 2018-05-10 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach, obejmujące działki 411/12 i 89/22, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 435
 1622. Protokół Nr 35/2018 posiedzenia w dniu 29 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 435
 1623. Informacje o uprawnieniach wyborców
  Wyświetleń: 431
 1624. 2018-03-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 429
 1625. Zawiadomienie o V Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 428
 1626. Uchwała Nr LII/342/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 427
 1627. Protokół Nr 37/2018 posiedzenia w dniu 26 marca 2018r.
  Wyświetleń: 426
 1628. Uchwała Nr LV/368/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 426
 1629. 2018-09-24 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania do dzierżawy na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 425
 1630. Uchwała Nr LV/370/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 422
 1631. Kopecki Jędrzej
  Wyświetleń: 419
 1632. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na oczyszczanie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 417
 1633. Zarządzenie Nr SG.0050.498.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 417
 1634. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, o kwotach dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2017 r.
  Wyświetleń: 414
 1635. Zarządzenie Nr SG.0050.502.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 413
 1636. 2018-04-18 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: połączenie wywrotnicy wagonowej nr 1 ze składowiskiem węgla nr III w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 409
 1637. Ogłoszenie Burmistrza Zdzieszowic o wstępnym naborze wniosków o udzielenie dofinansowania zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu miasta i Gminy Zdzieszowice
  Wyświetleń: 408
 1638. VI Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 408
 1639. 2018-07-19 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z badań próbki wody z wodociągu w Krepnej
  Wyświetleń: 406
 1640. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego - zezwolenie na realizację inwestycji dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice od km 41+954,00 do km 42+245,00”
  Wyświetleń: 398
 1641. Budżet Miasta i Gminy Zdzieszowice na 2019r.
  Wyświetleń: 396
 1642. Ogłoszenie o zamiarze rozpoczęcia budowy lub przebudowy drogi - kanał technologiczny, odnoga ul. Za Odrą
  Wyświetleń: 396
 1643. Uchwała Nr LV/371/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 395
 1644. Kowalski Karol
  Wyświetleń: 394
 1645. Uchwała Nr I/3/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 394
 1646. 2018-08-27 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach - WiK ul. Wschodnia 2 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 393
 1647. Grądalska Rita
  Wyświetleń: 392
 1648. Zarządzenie Nr SG.0050.480.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 391
 1649. Zarządzenie Nr SG.0050.510.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 391
 1650. IV Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 388
 1651. Zarządzenie Nr SG.0050.499.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 marca 2018r.
  Wyświetleń: 387
 1652. Zarządzenie Nr SG.0050.520.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2018r.
  Wyświetleń: 384
 1653. Protokół Nr 36/2018 posiedzenia w dniu 26 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 382
 1654. Uchwała Nr LV/367/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 382
 1655. Kuska Jan
  Wyświetleń: 381
 1656. Zarządzenie Nr SG.0050.506.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 marca 2018r.
  Wyświetleń: 381
 1657. Hankus Mirosław
  Wyświetleń: 380
 1658. 2018-04-16 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 376
 1659. Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków
  Wyświetleń: 376
 1660. Kaczmarczyk Paweł
  Wyświetleń: 375
 1661. Ogłoszenia Gminnej Rady Seniorów
  Wyświetleń: 375
 1662. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast
  Wyświetleń: 375
 1663. 2018-06-07 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie 2 szt. drzew rosnących na nieruchomości przy ul. Korfantego 28 i Piastów 13 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 373
 1664. Protokół Nr 45/2018 posiedzenia z dnia 24 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 373
 1665. Uchwała Nr LII/347/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 369
 1666. Zarządzenie Nr SG.0050.519.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 maja 2018r.
  Wyświetleń: 369
 1667. Uchwała Nr LIII/349/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 368
 1668. Uchwała Nr LV/372/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 367
 1669. Protokół Nr 44/2018 posiedzenia w dniu 26 marca 2018r.
  Wyświetleń: 365
 1670. Adamski Piotr
  Wyświetleń: 360
 1671. Uchwała Nr LII/343/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 359
 1672. 2018-08-20 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A. w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 358
 1673. 2018-05-04 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na połączeniu wywrotnicy wagonowej nr 1 ze składowiskiem węgla nr III w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 356
 1674. 2018-04-18 Obwieszczenie o opiniach organów
  Wyświetleń: 354
 1675. Uchwała Nr LIV/356/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 354
 1676. Uchwała Nr XLVIII/322/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 351
 1677. 2018-08-30 Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gliwicach o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu „Anka"
  Wyświetleń: 348
 1678. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki nr 134/1 w miejscowości Rozwadza
  Wyświetleń: 347
 1679. Kazik Klaudia
  Wyświetleń: 346
 1680. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 345
 1681. 2018-06-28 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 345
 1682. 2018-07-20 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów we wsi Januszkowice
  Wyświetleń: 343
 1683. Uchwała Nr LII/346/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 342
 1684. 2018-05-07 zawiadomienie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 341
 1685. Uchwała Nr LII/345/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 341
 1686. Uchwała Nr LIII/352/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 340
 1687. 2018-12-05 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę, najem lub użyczenie w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 339
 1688. Uchwała Nr I/1/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 339
 1689. Zarządzenie Nr SG.120.4.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 marca 2018r.
  Wyświetleń: 338
 1690. Zarządzenie Nr SG.0050.556.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 337
 1691. Zarządzenie Nr SG.0050.544.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 334
 1692. Uchwała Nr LV/369/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 333
 1693. 2018-07-18 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępna)
  Wyświetleń: 332
 1694. 2018-07-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o umorzeniu postepowania w sprawie wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn zmiana lokalizacji pomp wody dla VII-go obiegu chłodniczego w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 331
 1695. 2018-08-28 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 331
 1696. Uchwała Nr LII/341/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 329
 1697. Uchwała Nr I/2/2016 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 listopada 2016r.
  Wyświetleń: 328
 1698. 2018-08-20 Obwieszczenie Burmistrza i zawiadomienie stron postępowania w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dla przedsięwzięcia pn. "przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal Poland S.A.
  Wyświetleń: 327
 1699. Zawiadomienie o VII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 327
 1700. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu Krępna
  Wyświetleń: 326
 1701. Zarządzenie Nr SG.0050.555.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 326
 1702. 2018-10-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej SUW Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 324
 1703. Przebudowa ul. Polnej w Krępnej
  Wyświetleń: 324
 1704. Uchwała Nr XLVIII/321/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 324
 1705. 2018-07-25 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice-SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 323
 1706. Konsultacje projektu Programu Współpracy Gminy Zdzieszowice z organizacjami pozarządowymi na rok 2019
  Wyświetleń: 323
 1707. Petycje 2019
  Wyświetleń: 323
 1708. Zarządzenie Nr SG.0050.479.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 321
 1709. 2018-07-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej dla inwestycji pn. adaptacja pomieszczeń w budynku pompowni regeneracji II na cele technologiczne na terenie ZK w Z-ch
  Wyświetleń: 319
 1710. 2019-03-07 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie
  Wyświetleń: 319
 1711. Projekty uchwał na I Sesję w dniu 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 319
 1712. Projekty uchwał na sesję w dniu 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 319
 1713. Uchwała Nr LII/339/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 318
 1714. 2018-10-19 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu Zdzieszowice - WiK ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 317
 1715. Zarządzenie Nr SG.0050.558.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 316
 1716. 2018-10-30 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie jazu sektorowego Krępna
  Wyświetleń: 314
 1717. Protokół Nr I Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 313
 1718. Zarządzenie Nr SG.120.17.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 313
 1719. Uchwała Nr LVI/373/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 310
 1720. Zarządzenie Nr SG.0050.537.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 305
 1721. Zarządzenie Nr SG.120.14.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 305
 1722. Inne 2018
  Wyświetleń: 304
 1723. Zarządzenie Nr SG.0050.557.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 303
 1724. Zarządzenie Nr SG.120.3.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 303
 1725. Otwarty konkurs na wsparcie zadań publicznych z obszaru poprawy warunków uprawiania sportu na terenie Gminy Zdzieszowice w 2019 roku
  Wyświetleń: 302
 1726. Uchwała Nr LV/364/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 302
 1727. 2018-05-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o opiniach organów i wydaniu postanowienia o odstapieniu od obowiązku przeprowadzenia ooś dla inwestycji zabudowa systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 301
 1728. 2018-06-26 Orzeczenie PPIS - badanie probki wody z wodociągu Zdzieszowice (WiK ul. Wschodnia 2)
  Wyświetleń: 301
 1729. 2018-08-27 Obwieszczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 301
 1730. 2018-07-10 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II wykonanie dok. proj. dla jazu Krępna
  Wyświetleń: 297
 1731. Uchwała Nr LVI/376/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 297
 1732. 2018-09-14 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia g. koksown. DN 250 stal w m. Żyrowa,Rozwadza
  Wyświetleń: 296
 1733. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 294
 1734. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 294
 1735. Uchwała Nr LVII/384/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 292
 1736. 2018-05-08 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w sprawie zabudowy systemów fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 134/1 w miejscowości Rozwadza
  Wyświetleń: 291
 1737. Informacja o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za III kwartał 2018 r.
  Wyświetleń: 291
 1738. Zarządzenie Nr SG.0050.539.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 291
 1739. Uchwała Nr LVII/380/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 290
 1740. V Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 290
 1741. Zarządzenie Nr SG.0050.545.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 290
 1742. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 21 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 289
 1743. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej SUW-Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 288
 1744. Uchwała Nr LIV/357/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 288
 1745. Komunikaty KRUS
  Wyświetleń: 287
 1746. Uchwała Nr LIII/351/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 287
 1747. Zarządzenie Nr SG.0050.527.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 287
 1748. Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. zabudowa systemów fotowoltalicznych wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. o nr 134/1 w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 286
 1749. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 286
 1750. Zarządzenie Nr SG.0050.538.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 286
 1751. Zarządzenie Nr SG.0050.547.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 285
 1752. Otwarty konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 284
 1753. Uchwała Nr LIII/350/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 284
 1754. Zarządzenie Nr SG.0050.542.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 283
 1755. Projekty uchwał na II Sesję w dniu 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 282
 1756. Uchwała Nr LIV/361/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 282
 1757. Uchwała Nr LIV/362/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 282
 1758. Zarządzenie Nr SG.0050.525.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 281
 1759. Zawiadomienie o X Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 281
 1760. Uchwała Nr LIV/358/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 280
 1761. Zarządzenie Nr SG.120.18.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 280
 1762. Uchwała Nr LVII/382/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 279
 1763. Zarządzenie Nr SG.0050.546.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 279
 1764. Zarządzenie Nr SG.120.16.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 279
 1765. 2018-10-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew
  Wyświetleń: 278
 1766. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 278
 1767. Projekty uchwał na Sesję w dniu 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 278
 1768. Raport o stanie Gminy Zdzieszowice za 2018 rok
  Wyświetleń: 278
 1769. Uchwała Nr LVII/379/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 278
 1770. Zarządzenie Nr SG.0050.532.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 278
 1771. Zarządzenie Nr SG.0050.541.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 278
 1772. Uchwała Nr LVII/383/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 277
 1773. Zarządzenie Nr SG.120.15.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 277
 1774. Oferty pracy 2018
  Wyświetleń: 276
 1775. Zarządzenie Nr SG.0050.535.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 276
 1776. Uchwała Nr LIV/363/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 274
 1777. Uchwała Nr LII/340/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 25 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 272
 1778. Uchwała Nr LIV/360/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 272
 1779. 2018-07-11 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddz.Zdzieszowice
  Wyświetleń: 271
 1780. 2018-08-27 Orzeczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach
  Wyświetleń: 271
 1781. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody z wodociągu Krępna
  Wyświetleń: 271
 1782. Uchwała Nr LIII/348/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 271
 1783. Zarządzenie Nr SG.120.19.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 271
 1784. Zarządzenie Nr SG.0050.531.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 269
 1785. Zarządzenie Nr SG.0050.526.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 268
 1786. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 267
 1787. Projekty uchwał na III Sesję w dniu 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 267
 1788. Zarządzenie Nr SG.0050.521.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 maja 2018r.
  Wyświetleń: 266
 1789. Uchwała Nr LV/365/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 265
 1790. Zarządzenie Nr SG.0050.522.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 maja 2018r.
  Wyświetleń: 264
 1791. Zarządzenie Nr SG.0050.523.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 maja 2018r.
  Wyświetleń: 264
 1792. Informacja o środowisku i jego ochronie w 2019r.
  Wyświetleń: 263
 1793. Otwarty Konkurs Ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej realizowanej poprzez świadczenie usług pielęgnacyjnych osobom starszym i chorym
  Wyświetleń: 263
 1794. Uchwała Nr LV/366/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 263
 1795. Zarządzenie Nr SG.120.21.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 260
 1796. Uchwała Nr LVI/374/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 259
 1797. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 259
 1798. Zarządzenie Nr SG.120.20.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 259
 1799. Uchwała Nr LIV/355/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 258
 1800. Uchwała Nr LIV/359/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 258
 1801. Uchwała Nr LVII/381/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 258
 1802. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbek wody SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 257
 1803. 2018-10-18 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pn.budowie sieci gazowej podwyższonego średniego ciśnienia gazu koksowniczego DN 250 stal w miejscowości Żyrowa, Rozwadza
  Wyświetleń: 257
 1804. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice
  Wyświetleń: 255
 1805. 2018-07-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Z-ce
  Wyświetleń: 254
 1806. Projekty uchwał na IV Sesję w dniu 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 254
 1807. Zarządzenie Nr SG.0050.534.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 254
 1808. Zarządzenie Nr SG.0050.560.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 254
 1809. Informacja o zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 253
 1810. 2018-05-11 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanych instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddz. Z-ce
  Wyświetleń: 252
 1811. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach
  Wyświetleń: 250
 1812. 2019-06-21 Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży
  Wyświetleń: 250
 1813. Zarządzenie Nr SG.120.25.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 250
 1814. Uchwała Nr LVI/375/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 26 września 2018r.
  Wyświetleń: 249
 1815. 2018-12-04 Sprawozdanie z wyników kontroli spełnienia obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC rolników i budynków rolniczych oraz upraw rolnych w Gminie Zdzieszowice
  Wyświetleń: 248
 1816. 2019-06-03 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 248
 1817. Uchwała Nr LIV/354/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 248
 1818. Zarządzenie Nr SG.0050.524.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2018r.
  Wyświetleń: 246
 1819. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 245
 1820. Ogłoszenie o podstawowej kwocie dotacji na rok 2019 i statystycznej liczbie dzieci
  Wyświetleń: 245
 1821. Wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej w 2018 roku (Dotacja - zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej)
  Wyświetleń: 245
 1822. Zarządzenie Nr SG.0050.543.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 245
 1823. Zarządzenie Nr SG.0050.553.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 245
 1824. Zarządzenie Nr SG.0050.536.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 244
 1825. 2018-09-18 orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody SUW Zdzieszowice
  Wyświetleń: 243
 1826. 2019-02-18 Informacja wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku o udzielonych w 2018 r. ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym
  Wyświetleń: 243
 1827. Zarządzenie Nr SG.0050.563.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 września 2018r.
  Wyświetleń: 243
 1828. Zarządzenie Nr SG.120.22.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 243
 1829. Zawiadomienie o VIII Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 243
 1830. Uchwała Nr I/1/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 240
 1831. 2018-04-18 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce SUW Oleszka
  Wyświetleń: 239
 1832. Uchwała Nr I/3/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 239
 1833. Zarządzenie Nr SG.0050.566.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 września 2018r.
  Wyświetleń: 239
 1834. Zgłaszanie kandydatów na radnych w wyborach do rad gminy
  Wyświetleń: 237
 1835. 2018-09-19 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzew
  Wyświetleń: 235
 1836. 2018-11-14 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O
  Wyświetleń: 235
 1837. Zarządzenie Nr SG.0050.529.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 235
 1838. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków
  Wyświetleń: 234
 1839. 2019-04-29 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 232
 1840. Zarządzenie Nr SG.0050.579.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 października 2018r.
  Wyświetleń: 232
 1841. Informacja o udzieleniu zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz sołectw Gminy Zdzieszowice w roku 2019
  Wyświetleń: 231
 1842. Projekty uchwał na V Sesję w dniu 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 231
 1843. Uchwała Nr LVIII/388/2018 Rady Miejksiej w Zdzieszowicach z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 231
 1844. 2018-11-20 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbek wody
  Wyświetleń: 230
 1845. Protokół Nr II Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 230
 1846. Uchwała Nr LVIII/387/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 230
 1847. Zarządzenie Nr SG.0050.578.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 października 2018r.
  Wyświetleń: 230
 1848. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 423 w m. Januszkowice
  Wyświetleń: 229
 1849. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 228
 1850. Projekty uchwał na Sesję w dniu 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 226
 1851. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2018 r. udzielono pomocy publicznej, dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pomoc de minimis)
  Wyświetleń: 226
 1852. Zamówienia publiczne jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 226
 1853. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach - 2018 r.
  Wyświetleń: 225
 1854. 2018-12-17 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 224
 1855. Zarządzenie Nr SG.0050.533.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 222
 1856. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przebudowy odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. Oddział w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 221
 1857. Protokół Nr III/2018 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 221
 1858. Zarządzenie Nr SG.0050.570.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 września 2018r.
  Wyświetleń: 221
 1859. Zarządzenie Nr SG.120.26.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 221
 1860. 2018-05-21 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Zdzieszowicach SUW-woda uzdatniona
  Wyświetleń: 220
 1861. 2018-12-17 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 220
 1862. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620"
  Wyświetleń: 219
 1863. Uchwała Nr LVII/377/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 219
 1864. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach-badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 218
 1865. Konkursy ofert 2018
  Wyświetleń: 218
 1866. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu Zdzieszowice WiK Zdzieszowice ul. Wschodnia 2
  Wyświetleń: 216
 1867. 2018-12-17 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację inwestycji przebudowa drogi powiatowej nr 1443 ) od km 6+130 do km 8+455
  Wyświetleń: 216
 1868. Uchwała Nr I/2/2018 Młodzieżowej Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 216
 1869. Uchwała Nr III/27/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 216
 1870. Zarządzenie Nr SG.0050.530.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 216
 1871. Zarządzenie Nr SG.0050.581.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 października 2018r.
  Wyświetleń: 216
 1872. Zarządzenie Nr SG.0050.589.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 października 2018r.
  Wyświetleń: 216
 1873. 2018-12-17 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje inwestycji "przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O od km 6+130 do km 8+455"
  Wyświetleń: 215
 1874. Zarządzenie Nr SG.0050.577.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 października 2018r.
  Wyświetleń: 215
 1875. Uchwała Nr LVIII/385/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 214
 1876. Uchwała Nr III/25/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 213
 1877. Zarządzenie Nr SG.0050.11.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 213
 1878. Zarządzenie Nr SG.0050.562.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 września 2018r.
  Wyświetleń: 213
 1879. 2019-02-06 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na przebudowie nabrzeża wraz z placem znajdującym się po prawym brzegi Ody jazu Krępna
  Wyświetleń: 211
 1880. 2018-12-31 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice SUW woda uzdatniona
  Wyświetleń: 210
 1881. Uchwała Nr LIV/353/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 28 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 210
 1882. Zarządzenie Nr SG.0050.15.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 208
 1883. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie próbki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 207
 1884. Zarządzenie Nr SG.0050.18.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 207
 1885. Zarządzenie Nr SG.120.24.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 207
 1886. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej
  Wyświetleń: 206
 1887. Uchwała Nr III/21/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 206
 1888. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 206
 1889. Zarządzenie Nr SG.0050.569.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 września 2018r.
  Wyświetleń: 206
 1890. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS -badanie próbki wody z wodociągu w Oleszce (SUW Oleszka)
  Wyświetleń: 205
 1891. 2018-11-23 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 205
 1892. Projekty uchwał na Sesję w dniu 28 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 205
 1893. Interpelacja w sprawie zbadania zasięgu promieniowania fal elektromagnetycznych wieży przekaźnikowej znajdującej się przy ul. Chrobrego 8 w Zdzieszowicach - 5.12.2018r.
  Wyświetleń: 204
 1894. 2018-12-07 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 203
 1895. VII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 203
 1896. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Oleszce - SUW Oleszka
  Wyświetleń: 202
 1897. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Zdzieszowice za 2018r.
  Wyświetleń: 202
 1898. Uchwała Nr III/26/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 202
 1899. Uchwała Nr LVIII/386/2018 Rady Miejskiej z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 202
 1900. Rekrutacja 2019/2020
  Wyświetleń: 200
 1901. Uchwała Nr III/20/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 200
 1902. Uchwała Nr III/23/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 200
 1903. Zarządzenie Nr SG.0050.583.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 października 2018r.
  Wyświetleń: 200
 1904. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach z badania próbki wody z wodociągu w Krępnej - SUW Krępna woda uzdatniona
  Wyświetleń: 199
 1905. Uchwała Nr III/22/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 199
 1906. Zarządzenie Nr SG.0050.584.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 października 2018r.
  Wyświetleń: 199
 1907. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic, zawiadomienie stron przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal
  Wyświetleń: 198
 1908. Zarządzenie Nr SG.0050.16.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 198
 1909. 2018-06-18 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowaniaw przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
  Wyświetleń: 197
 1910. Zarządzenie Nr SG.0050.13.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 197
 1911. Zarządzenie Nr SG.0050.564.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 września 2018r.
  Wyświetleń: 197
 1912. Uchwała Nr III/28/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 196
 1913. Uchwała Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 195
 1914. Interpelacja w sprawie zamontowania lustra drogowego na skrzyżowaniu w Rozwadzy - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 194
 1915. Projekty uchwał na VI Sesję w dniu 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 194
 1916. Uchwała Nr III/24/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 194
 1917. Zarządzenie Nr SG.0050.595.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 194
 1918. 2018-11-22 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 13 szt. drzew, rosnących na nieruchomości przy ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach, obejmujące działki 89/16, obręb Zdzieszowice
  Wyświetleń: 193
 1919. Kontrole w 2019 roku
  Wyświetleń: 192
 1920. Petycja nr 1
  Wyświetleń: 192
 1921. Zarządzenie Nr SG.0050.12.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 192
 1922. Zarządzenie Nr SG.0050.20.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 192
 1923. 2018-12-27 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa drogi powiatowej nr 1443 O od km 6+130 do km 8+455
  Wyświetleń: 191
 1924. Zarządzenie Nr SG.0050.593.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 191
 1925. Interpelacja w sprawie wykonania oświetlenia parkingu przy ul. Pokoju - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 190
 1926. Zarządzenie Nr SG.0050.554.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 190
 1927. 2018-07-09 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn.przebudowa odwadniania smoły na instalacji kondensacji Oddziału Węglopochodnych P3.2 w ArcelorMittal
  Wyświetleń: 189
 1928. Interpelacja w sprawie oświetlenia przy ul. Polnej w Rozwadzy - 01.02.2019r.
  Wyświetleń: 189
 1929. 2018-06-18 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. przebudowa odbioru gazów z zhermetyzowanej instalacji magazynu smoły i benzolu w ArcelorMittal Poland S.A. O
  Wyświetleń: 188
 1930. Zarządzenie Nr SG.0050.14.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 188
 1931. Zarządzenie Nr SG.0050.19.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 187
 1932. Zarządzenie Nr SG.0050.586.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2018r.
  Wyświetleń: 187
 1933. Zarządzenie Nr SG.0050.582.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 października 2018r.
  Wyświetleń: 186
 1934. Zarządzenie Nr SG.120.27.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 186
 1935. Zarządzenie Nr SG.0050.590.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 października 2018r.
  Wyświetleń: 185
 1936. 2019-03-07 Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł
  Wyświetleń: 183
 1937. Zarządzenie Nr SG.0050.585.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 października 2018r.
  Wyświetleń: 183
 1938. Interpelacja w sprawie likwidacji dzikiego wysypiska śmieci przy ul. Zdzieszowickiej w Rozwadzy - 02.04.2019r.
  Wyświetleń: 182
 1939. Protokół Nr 42/2018 posiedzenia z dnia 24 września 2018r.
  Wyświetleń: 182
 1940. Wilczek Józef
  Wyświetleń: 182
 1941. Zarządzenie Nr SG.0050.587.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 października 2018r.
  Wyświetleń: 182
 1942. Protokół Nr 39/2018 posiedzenia z dnia 20 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 181
 1943. Zarządzenie Nr SG.120.23.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 181
 1944. Zarządzenie Nr SG.0050.551.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 179
 1945. Interpelacja w sprawie wstawienia stłuczonej szyby wiaty przystankowej przy ul. Chrobrego w Zdzieszowicach - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 178
 1946. Protokół Nr V/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019 r.
  Wyświetleń: 178
 1947. Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Krępnej
  Wyświetleń: 177
 1948. Protokół Nr 48/2018 posiedzenia w dniu 7 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 176
 1949. Schweda Ewa
  Wyświetleń: 176
 1950. Zarządzenie Nr SG.0050.550.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 176
 1951. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody pobranej z wodociagu Krępna
  Wyświetleń: 175
 1952. Zarządzenie Nr SG.0050.588.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 października 2018r.
  Wyświetleń: 174
 1953. Interpelacja w sprawie usunięcia zapadliska drogi na skrzyżowaniu ul. Chrobrego z ul. Kozielską - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 172
 1954. 2018-06-22 Orzeczenie PPIS - badanie probki wody z wodociągu Zdzieszowice (SUW woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 171
 1955. Protokół Nr 41/2018 posiedzenia z dnia 6 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 171
 1956. Uchwała Nr LVII/378/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 17 października 2018r.
  Wyświetleń: 171
 1957. Protokół Nr 40/2018 posiedzenia z dnia 25 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 170
 1958. Zarządzenie Nr SG.0050.552.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 170
 1959. Zarządzenie Nr SG.0050.565.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 września 2018r.
  Wyświetleń: 170
 1960. Skóra Marek
  Wyświetleń: 169
 1961. Protokół Nr IV/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019 r.
  Wyświetleń: 168
 1962. Zarządzenie Nr SG.0050.17.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 168
 1963. Zarządzenie Nr SG.0050.9.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 168
 1964. Zarządzenie Nr SG.0050.575.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 167
 1965. Zarządzenie Nr SG.0050.580.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 października 2018r.
  Wyświetleń: 166
 1966. 2018-12-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wydaniu decyzji w sprawie zezwolenia na usunięcie drzew przy ul. Piastów 14 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 165
 1967. Interpelacja w sprawie remontu parkingu przy ul. Akacjowej 14 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 165
 1968. Interpelacja w sprawie zapewnienia obsługi przewozowej dla mieszkańców do szpitala w Krapkowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 165
 1969. Protokół Nr 38/2018 posiedzenia z dnia 21 marca 2018r.
  Wyświetleń: 165
 1970. Protokół Nr 47/2018 posiedzenia z dnia 26 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 164
 1971. Protokół Nr 49/2018 posiedzenia w dniu 25 września 2018r.
  Wyświetleń: 164
 1972. Zarządzenie Nr SG.0050.573.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 164
 1973. Mikitiuk Witold
  Wyświetleń: 163
 1974. Zarządzenie Nr SG.0050.571.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 163
 1975. VIII Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 29 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 162
 1976. Zawiadomienie o wydaniu postanowienia zawieszającego postępowanie administracyjne w przedmiocie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji radiokomunikacyjnej...
  Wyświetleń: 162
 1977. Paciorek Edward
  Wyświetleń: 161
 1978. Interpelacja w sprawie postawienia na dworcu kolejowym kabiny sanitarnej - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 160
 1979. Zarządzenie Nr SG.120.6.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 160
 1980. Zarządzenie Nr SG.0050.548.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 159
 1981. Zarządzenie Nr SG.0050.6.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 159
 1982. Zarządzenie Nr SG.120.10.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 159
 1983. 2019-02-20 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620" na działce ew. nr 24/1 obr. 0007 Zdzieszowice
  Wyświetleń: 158
 1984. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 158
 1985. Zarządzenie Nr SG.0050.4.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 158
 1986. Zarządzenie Nr SG.0050.591.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 158
 1987. Interpelacja w sprawie poszerzenia ulicy Karola Miarki w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 157
 1988. 2019-05-30 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie studni i pobór wód podziemnych dla potrzeb użytkowania boiska sportowego w Żyrowej
  Wyświetleń: 156
 1989. Interpelacja w sprawie wycięcia krzaków olszynowych w rowie wzdłuż ul. Waryńskiego - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 156
 1990. Interpelacja w sprawie doświetlenia przejścia dla pieszych przyz PSP Nr 1 w Zdzieszowicach (ul. B. Chrobrego) - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 155
 1991. Interpelacja w sprawie montażu kamery na skrzyżowaniu ul. Pokoju z ul. Górną - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 155
 1992. Zarządzenie Nr SG.0050.549.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 155
 1993. Interpelacja w sprawie montażu oznakowań i oświetlenia przejścia dla pieszych na drodze wojewódzkiej 423 w Januszkowicach - 07.03.2019r.
  Wyświetleń: 154
 1994. Interpelacja w sprawie zamontowania barierki przy chodniku wzdłuż bloku Akacjowa 4 - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 154
 1995. Intrepelacja w sprawie ustawienia znaków pierwszeństwa przejazdu na ul. B. Chrobrego - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 154
 1996. Zarządzenie Nr SG.0050.1.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 154
 1997. Zarządzenie Nr SG.0050.3.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 154
 1998. Zarządzenie Nr SG.0050.7.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 154
 1999. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 153
 2000. Interpelacja w sprawie budowy boiska wielofuncyjnego oraz parkingu na oś. Akacjowa-Zielona - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 152
 2001. Zarządzenie Nr SG.120.7.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 151
 2002. Zarządzenie Nr SG.0050.8.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 150
 2003. Zarządzenie Nr SG.120.13.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 149
 2004. Zarządzenie Nr SG.120.8.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 149
 2005. Interpelacja w sprawie wykonania parkingu na oś. Akacjowa-Zielona (dz. nr 509/2) - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 148
 2006. Interpelacja w sprawie zamontowania progu zwalniającego na wysokości Przedszkola nr 6 w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 148
 2007. Uchwała Nr IV/32/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 148
 2008. Interpelacja w sprawie zapadających się studzienek kanalizacji deszczowej w ciągu wyremontowanego odcinka drogi wojewódzkiej nr 423 w Januszkowicach - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 147
 2009. Zarządzenie Nr SG.0050.5.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 147
 2010. Interpelacja w sprawie usunięcia drzew sosny przy parkingu na działce nr 160/7 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 146
 2011. Zarządzenie Nr SG.0050.576.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 146
 2012. Zarządzenie Nr SG.120.5.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 146
 2013. Interpelacja w sprawie naprawy zapadnięć nawierzchni na oś. Akacjowa-Zielona - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 144
 2014. Interpelacja w sprawie wymiany krawężnika drogowego na krawężnik najazdowy na ul. Pokoju 13 w Zdzieszowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 143
 2015. Interpelacja w sprawie wymiany piasku w piaskownicach na terenie osiedla Piastów I - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 143
 2016. Uchwała Nr IV/48/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 143
 2017. 2018-10-04 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach-badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice
  Wyświetleń: 142
 2018. 2019-06-19 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę lub najem w trybie bezprzetargowym
  Wyświetleń: 142
 2019. Interpelacja w sprawie zamontowania lamp ulicznych na ul. Spokojnej oraz przy budynku wielofukncyjnym w Januszkowicach - 07.03.2019r.
  Wyświetleń: 142
 2020. Interpelacja w sprawie brakujących luster na skrzyżowaniu ul. B. Chrobrego z ul. Pokoju oraz na skrzyżowaniu ul. Bolesława Chrobrego z ul. Parkową - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 141
 2021. Interpelacja w sprawie wyznaczenia przejścia dla pieszych na ulicy Filarskiego w Zdzieszowicach - 20.03.2019r.
  Wyświetleń: 141
 2022. Zarządzenie Nr SG.0050.49.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 marca 2019r.
  Wyświetleń: 141
 2023. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu w Oleszce
  Wyświetleń: 140
 2024. Uchwała Nr II/13/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 140
 2025. Interpelacja w sprawie lampy na skrzyżowaniu ul. Wschodniej i Bocznej - 18.12.2018r.
  Wyświetleń: 139
 2026. Zarządzenie Nr SG.120.2.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 139
 2027. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie probki wody z wodociągu w Krępnej (SUW Krępna woda uzdatniona)
  Wyświetleń: 138
 2028. 2018-06-15 Orzeczenie PPIS - badanie próbek wody z wodociągu Oleszka
  Wyświetleń: 138
 2029. Interpelacja w sprawie remontu zapadnietej powierzchni chodnika na rondzie na ul. Góry Św. Anny w Zdzieszowicach - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 138
 2030. Interpelacja w sprawie sprawdzenia stanu technicznego chodników przy ulicy Korfantego i Św. Anny w Rozwadzy - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 138
 2031. Zarządzenie Nr SG.120.11.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 138
 2032. 2018-06-13 Orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbek wody z wodociągu Zdzieszowice (WiK ul. Wschodnia 2)
  Wyświetleń: 137
 2033. Projekty uchwał na VII Sesję w dniu 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 135
 2034. Zarządzenie Nr SG.0050.572.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 135
 2035. Zarządzenie Nr SG.120.12.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 135
 2036. Zarządzenie Nr SG.0050.94.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 134
 2037. Informacja o petycjach - rok 2018
  Wyświetleń: 133
 2038. Interpelacja w sprawie montazu świateł dedykowanych na przejściu dla pieszych obok PSP Nr 1 w Zdzieszowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 133
 2039. Interpelacja w sprawie usunięcia zalegającego piachu na osiedlowych ulicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 133
 2040. Interpelacja w sprawie wymiany krawężników wokół wysepki przed przejazdem kolejowym w Rozwadzy - 02.04.2019r.
  Wyświetleń: 133
 2041. Uchwała Nr IV/49/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 133
 2042. Zarządzenie Nr SG.0050.93.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 132
 2043. Zarządzenie Nr SG.120.1.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 132
 2044. Uchwała Nr I/4/2018 z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 131
 2045. Interpelacja w sprawie określenia terminu wykonania i postawienia dwóch wiat przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 423 - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 130
 2046. Zarządzenie Nr SG.0050.95.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 130
 2047. Zarządzenie Nr SG.120.3.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 130
 2048. Uchwała Nr IV/50/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 129
 2049. Zarządzenie Nr SG.0050.574.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 września 2018r.
  Wyświetleń: 129
 2050. Interpelacja w sprawie wycięcia drzew na ul. B. Chrobrego. - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 128
 2051. IX Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 128
 2052. Uchwała Nr II/11/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 128
 2053. Uchwała Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 128
 2054. Zawiadomienie o XI Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 128
 2055. Interpelacja w sprawie poprawy nawierzchni drogi do sklepu na Starym Osiedlu - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 127
 2056. Projekty uchwał na VIII Sesję w dniu 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 127
 2057. Uchwała Nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 127
 2058. Interpelacja w sprawie usunięcia drzew znajdujących się na działce 160/29 przy bloku Piastów 1 - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 124
 2059. Interpelacja w sprawie usunięcia korzeni drzew uszkadzających nawierzchnię drogi dojazdowej do Jeziora Srebrnego - 08.04.2019r.
  Wyświetleń: 124
 2060. Zarządzenie Nr SG.0050.45.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 124
 2061. Uchwała Nr IV/30/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 122
 2062. Zarządzenie Nr SG.120.15.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 122
 2063. Interpelacja w sprawie wykonania ogrodzenia i wymiany powierzchni na działce nr 1003 - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 120
 2064. Interpelacja w sprawie uporządkowania działki gminnej nr 291/4 w Rozwadzy - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 119
 2065. Zarządzenie Nr SG.0050.50.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 marca 2019r.
  Wyświetleń: 119
 2066. Informacja o kwotach dotacji otrzymanych z budżetów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 r., o kwotach dotacji z budżetu Gminy Zdzieszowice udzielonych innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2018 r.
  Wyświetleń: 118
 2067. Interpelacja w sprawie usunięcia uszkodzonego baneru przy wjeździe do sklepu "Malorny" przy ul. B. Chrobrego - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 118
 2068. Uchwała Nr V/52/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 118
 2069. Uchwała Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 116
 2070. Uchwała Nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 116
 2071. Zarządzenie Nr SG.0050.25.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 116
 2072. Sprawozdania finansowe za 2018 rok
  Wyświetleń: 115
 2073. Uchwała Nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 115
 2074. Interpelacja w sprawie ustawienia znaku B-36 na ul. Wigury w Zdzieszowicach - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 114
 2075. Interpelacja w sprawie wsparcia finansowego dojazdu do Warsztatu Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Krapkowicach - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 114
 2076. Uchwała Nr IV/41/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 114
 2077. Uchwała Nr VI/69/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 114
 2078. Zarządzenie Nr SG.0050.48.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 114
 2079. Interpelacja w sprawie zakupu i montażu progów zwalniających na ul. Fabrycznej - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 113
 2080. Uchwała Nr I/3/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 113
 2081. Uchwała Nr III/15/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 113
 2082. Uchwała Nr V/51/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 113
 2083. Interpelacja w sprawie oświetlenia na skrzyżowaniu ul. Wschodniej i ul. Bocznej - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 112
 2084. Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 112
 2085. Zarządzenie Nr SG.0050.2.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 111
 2086. Zarządzenie Nr SG.0050.47.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 111
 2087. Uchwała Nr I/1/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 110
 2088. Uchwała Nr V/56/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 110
 2089. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych – sporządzenie spisu członków izby rolniczej z terenu Gminy Zdzieszowice uprawnionych do głosowania w wyborach do Walnego Zgromadzenia Izby Rolniczej w Opolu
  Wyświetleń: 109
 2090. Uchwała Nr I/2/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 21 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 109
 2091. Zarządzenie Nr SG.0050.41.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 109
 2092. Zarządzenie Nr SG.0050.54.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 marca 2019r.
  Wyświetleń: 109
 2093. Interpelacja w sprawie skrócenia daszku na przystanku autobusowym w Rozwadzy - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 108
 2094. Interpelacja w sprawie wycięcia odrstów na pniu ściętej wierzby rosnącej w rejonie mostku na potoku Anka - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 108
 2095. Uchwała Nr V/55/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 108
 2096. Uchwała Nr VI/66/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 108
 2097. Uchwała Nr VI/67/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 108
 2098. Zarządzenie Nr SG.0050.43.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 108
 2099. Zarządzenie Nr SG.0050.55.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 marca 2019r.
  Wyświetleń: 108
 2100. Zarządzenie Nr SG.0050.22.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 107
 2101. Zarządzenie Nr SG.0050.51.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 107
 2102. Zarządzenie Nr SG.0050.92.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 maja 2019r.
  Wyświetleń: 107
 2103. Zarządzenie Nr SG.120.14.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 107
 2104. Protokół Nr VI/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019 r.
  Wyświetleń: 106
 2105. Uchwała Nr VI/68/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 106
 2106. Zarządzenie Nr SG.0050.35.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 106
 2107. Zarządzenie Nr SG.0050.44.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 106
 2108. Uchwała Nr IV/45/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 105
 2109. Uchwała Nr V/53/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 105
 2110. Zarządzenie Nr SG.0050.42.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 105
 2111. Uchwała Nr II/10/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 103
 2112. Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 103
 2113. Uchwała Nr IV/31/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 102
 2114. Uchwała Nr IV/42/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 102
 2115. Uchwała Nr IV/43/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 102
 2116. Zarządzenie Nr SG.0050.46.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 102
 2117. 2019-06-05 Zawiadomienie Dyrektor RZGWWP o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na gromadzenie ścieków oraz środków chem. i innych subst., które mogą zanieczyścić wody na terenie oczyszczalni ścieków
  Wyświetleń: 101
 2118. Interpelacja w sprawie wykonania remontu parkingu przy pawilonie handlowo-usługowym na ul. Fabrycznej - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 101
 2119. Uchwała Nr V/57/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 101
 2120. Zarządzenie Nr SG.0050.27.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 101
 2121. Interpelacja w sprawie naprawy chodnika na ulicy Pionierów - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 100
 2122. Interpelacja w sprawie przeglądu i uzupełnienia niesprawnego oświetlenia wysokiego na terenie Starego Osiedla - 27.02.2019r.
  Wyświetleń: 100
 2123. Uchwała Nr IV/47/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 100
 2124. Uchwała Nr VI/61/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 100
 2125. Uchwała Nr VI/65/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 100
 2126. Zarządzenie Nr SG.0050.56.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 marca 2019r.
  Wyświetleń: 100
 2127. Interpelacja w sprawie sygnalizacji świetlnej na ul. B. Chrobrego w Zdzieszowicach - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 99
 2128. Zarządzenie Nr SG.0050.26.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 99
 2129. Uchwała Nr IV/29/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 98
 2130. 2019-08-13 Ogłoszenie o pierwszym przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej znajdującej się w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 97
 2131. Zarządzenie Nr SG.0050.53.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 97
 2132. Interpelacja w sprawie poinformowania mieszkańców o możliwości zakupu i budowy garaży na działkach zlokalizowanych wzdłuż torów kolejowych - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 96
 2133. Zarządzenie Nr SG.0050.29.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 96
 2134. Zarządzenie Nr SG.0050.52.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 marca 2019r.
  Wyświetleń: 96
 2135. Uchwała Nr IV/44/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 95
 2136. X Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 2 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 95
 2137. Zarządzenie Nr SG.0050.28.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 95
 2138. Uchwała Nr VI/63/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 94
 2139. Uchwała Nr VI/64/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 94
 2140. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 94
 2141. Zarządzenie Nr SG.0050.34.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 94
 2142. Zarządzenie Nr SG.0050.40.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 13 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 94
 2143. Uchwała Nr VI/62/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 93
 2144. 2019-05-15 Postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: modernizacja jazów odrzańskich
  Wyświetleń: 92
 2145. Uchwała Nr III/17/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 92
 2146. Uchwała Nr IV/46/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 92
 2147. Zarządzenie Nr SG.0050.478.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2018r.
  Wyświetleń: 92
 2148. Uchwała Nr VII/76/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 91
 2149. Zarządzenie Nr SG.0050.24.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 91
 2150. Zarządzenie Nr SG.0050.488.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 lutego 2018r.
  Wyświetleń: 91
 2151. Zarządzenie Nr SG.0050.67.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 91
 2152. 2019-06-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000 w ArcelorMittal
  Wyświetleń: 90
 2153. Uchwała Nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 90
 2154. Zarządzenie Nr SG.0050.30.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 90
 2155. Uchwała Nr II/5/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 5 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 89
 2156. Zarządzenie Nr SG.0050.31.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 89
 2157. Zarządzenie Nr SG.0050.37.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 89
 2158. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - informacja o wszczęciu w dniu 31 grudnia 2018 r. postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A.
  Wyświetleń: 88
 2159. 2018-12-31 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - zawiadamia strony postępowania przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. "ZDZIESZOWICEPOKOJU/37620"
  Wyświetleń: 88
 2160. 2019-06-13 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o możliwości zapoznania się z zebranym materiałem dowodowym, w ramach prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa, rosnącego przy ul. Fabrycznej 28
  Wyświetleń: 88
 2161. Interpelacja w sprawie uporządkowania działki znajdującej się przy ul. Dworcowej. - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 88
 2162. Zarządzenie Nr SG.0050.32.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 88
 2163. Zarządzenie Nr SG.0050.84.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 maja 2019r.
  Wyświetleń: 88
 2164. Projekty uchwal na IX Sesję w dniu 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 87
 2165. Zarządzenie Nr SG.0050.33.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 87
 2166. Interpelacja w sprawie monitoringu na skrzyżowaniu ul. K. Miarki i ul. B. Chrobrego - 24.04.2019r.
  Wyświetleń: 86
 2167. Interpelacja w sprawie zakupu ławek na oś. Akacjowa-Zielona - 30.01.2019r.
  Wyświetleń: 84
 2168. Uchwała Nr VIII/84/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 84
 2169. Interpelacja w sprawie poprawy usytuowania znaku drogowego i kosza na śmieci - 12.04.2019r.
  Wyświetleń: 83
 2170. Interpelacja w sprawie usunięcia koszy na śmieci - 15.04.2019r.
  Wyświetleń: 83
 2171. Interpelacja w sprawie wymiany znaków drogowych na oś. Piastów I - 16.04.2019r.
  Wyświetleń: 82
 2172. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 29 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 82
 2173. Interpelacja w sprawie usunięcia pozostałości po starych urządzeniach zabawowych - 12.04.2019r.
  Wyświetleń: 81
 2174. Uchwała Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 81
 2175. Uchwała Nr III/18/2018 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 81
 2176. Zarządzenie Nr SG.0050.23.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 81
 2177. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu FS-LUBLIN ŻUK A-15B, nr identyfikacyjny VIN: 228362, nr rejestracyjny OKR K951, rok produkcji 1976
  Wyświetleń: 80
 2178. Interpelacja w sprawie naprawy huśtawki na placu zabaw - 12.04.2019r.
  Wyświetleń: 80
 2179. Zarządzenie Nr SG.0050.594.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 80
 2180. Interpelacja w sprawie usunięcia kolczastych krzewów wokół placu zabaw na osiedlu Piastów I - 16.04.2019r.
  Wyświetleń: 79
 2181. Zarządzenie Nr SG.0050.10.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 grudnia 2018r.
  Wyświetleń: 79
 2182. Zawiadomienie o IX Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji
  Wyświetleń: 79
 2183. Interpelacja w sprawie usunięcia dziury w asfalcie na ul. B. Chrobrego - 24.04.2019r.
  Wyświetleń: 77
 2184. Protokół Nr VII/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019 r.
  Wyświetleń: 76
 2185. Uchwała Nr V/54/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 76
 2186. Zarządzenie Nr SG.0050.61.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 76
 2187. Zarządzenie Nr SG.0050.70.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 76
 2188. Zarządzenie Nr SG.0050.87.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 21 maja 2019r.
  Wyświetleń: 76
 2189. Uchwała Nr VII/73/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 75
 2190. Zarządzenie Nr SG.0050.39.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 75
 2191. Zarządzenie Nr SG.0050.592.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 listopada 2018r.
  Wyświetleń: 75
 2192. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 18 czerwca 2019 r.
  Wyświetleń: 74
 2193. Zarządzenie Nr SG.0050.68.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 74
 2194. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu FS LUBLIN ŻUK, nr identyfikacyjny VIN: 287584, nr rejestracyjny OKR 91AS, rok produkcji 1978
  Wyświetleń: 73
 2195. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu STAR SM-60, nr identyfikacyjny VIN: 39222, nr rejestracyjny OKR N347, rok produkcji 1984
  Wyświetleń: 73
 2196. Uchwała Nr VII/70/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 73
 2197. Zarządzenie Nr SG.0050.82.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 maja 2019r.
  Wyświetleń: 73
 2198. 2019-07-01 Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonego I pisemnego przetargu ofertowego nieograniczonego na sprzedaż Samochodu FS-LUBLIN ŻUK A-15M, nr identyfikacyjny VIN: 422666, nr rejestracyjny OPG 310H, rok produkcji 1985
  Wyświetleń: 72
 2199. Uchwała Nr VIII/83/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 72
 2200. Zarządzenie Nr SG.0050.568.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 72
 2201. Zarządzenie Nr SG.0050.60.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 72
 2202. Zarządzenie Nr SG.0050.72.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 72
 2203. Zarządzenie Nr SG.0050.98.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 72
 2204. Uchwała Nr IV/36/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 71
 2205. Uchwała Nr VII/71/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 71
 2206. Zarządzenie Nr SG.0050.36.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 71
 2207. Interpelacja w sprawie wymiany poniszczonych znaków z nazwami ulic oraz obiektów użyteczności publicznej. - 29.05.2019r.
  Wyświetleń: 70
 2208. Zarządzenie Nr SG.0050.80.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 maja 2019r.
  Wyświetleń: 70
 2209. Uchwała Nr VII/74/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 69
 2210. Uchwała Nr VII/75/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 69
 2211. 2019-07-05 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wszczęciu postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr OŚ.6220.3.2018.JBG z dnia 18.07.2018 r. (prawomocna z dniem 06.08.2018 r.)
  Wyświetleń: 68
 2212. Interpelacja w sprawie ogrodzenie posesji należącej do Nadleśnictwa Strzelce Opolskie - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 68
 2213. Uchwała Nr VII/72/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 24 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 68
 2214. Zarządzenie Nr SG.0050.66.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 68
 2215. Zarządzenie Nr SG.0050.83.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 14 maja 2019r.
  Wyświetleń: 68
 2216. Zarządzenie Nr SG.0050.85.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 maja 2019r.
  Wyświetleń: 68
 2217. 2019-07-01 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie zezwolenia na usunięcie 1 szt. drzewa rosnącego na nieruchomości przy ul. Fabrycznej 28 w Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 66
 2218. Uchwała Nr IV/33/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 66
 2219. Uchwała Nr IV/38/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 66
 2220. Uchwała Nr IV/35/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 65
 2221. Uchwała Nr IV/40/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 65
 2222. Uchwała Nr VI/58/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 65
 2223. Protokół Nr VIII/2019 Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019 r.
  Wyświetleń: 64
 2224. Zarządzenie Nr SG.0050.74.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 64
 2225. Interpelacja w sprawie zmiany oznakowania na ul. Pokoju w okolicach Żłobka Samorządowego. - 29.05.2019r.
  Wyświetleń: 63
 2226. Uchwała Nr IV/34/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 63
 2227. Uchwała Nr IV/37/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 63
 2228. Zarządzenie Nr SG.0050.117.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 63
 2229. Zarządzenie Nr SG.0050.38.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 63
 2230. Zarządzenie Nr SG.0050.65.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 11 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 63
 2231. Zarządzenie Nr SG.0050.69.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 63
 2232. Zarządzenie Nr SG.0050.73.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 63
 2233. Zarządzenie Nr SG.0050.81.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 maja 2019r.
  Wyświetleń: 63
 2234. Uchwała Nr VIII/77/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 62
 2235. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 2 lipca 2019 r.
  Wyświetleń: 62
 2236. Zarządzenie Nr SG.0050.101.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 17 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 62
 2237. Zarządzenie Nr SG.0050.86.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 maja 2019r.
  Wyświetleń: 62
 2238. Zarządzenie Nr SG.0050.99.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 62
 2239. Uchwała Nr IV/39/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 30 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 61
 2240. Zarządzenie Nr SG.0050.76.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 61
 2241. Interpelacja w sprawie rowu na działce 110/1 w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 60
 2242. Interpelacja w sprawie wykonania prac przy ul. B. Chrobrego 7 - 29.05.2019r.
  Wyświetleń: 60
 2243. Uchwała Nr VIII/82/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 60
 2244. 2019-06-17 Decyzja Nr 2/2019 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na „budowie linii kablowej 110 kV z łączem światłowodowym z GPO Rozkochów do GPZ Zdzieszowice” na terenie Gminy Zdzieszowice, obręb Rozwadza
  Wyświetleń: 59
 2245. Interpelacja w sprawie uschniętego drzewa w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 59
 2246. Zarządzenie Nr SG.0050.63.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 59
 2247. Uchwała Nr VIII/80/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 58
 2248. Uchwała Nr VIII/81/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 58
 2249. Zarządzenie Nr SG.0050.77.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 maja 2019r.
  Wyświetleń: 58
 2250. Uchwała Nr IX/92/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 57
 2251. Uchwała Nr VIII/78/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 57
 2252. Uchwała Nr VIII/79/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 29 maja 2019r.
  Wyświetleń: 57
 2253. Zarządzenie Nr SG.0050.114.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 57
 2254. Zarządzenie Nr SG.0050.118.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 57
 2255. Uchwała Nr VI/59/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 56
 2256. Interpelacja w sprawie wycięcia drzew na ul. B. Chrobrego. - 27.03.2019r.
  Wyświetleń: 55
 2257. Uchwała Nr IX/88/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 55
 2258. Uchwała Nr IX/91/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 55
 2259. Zarządzenie Nr SG.0050.64.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 55
 2260. Uchwała Nr IX/87/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 54
 2261. Zarządzenie Nr SG.0050.504.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2018r.
  Wyświetleń: 54
 2262. Zarządzenie Nr SG.0050.75.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 29 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 54
 2263. Zarządzenie Nr SG.0050.88.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 maja 2019r.
  Wyświetleń: 54
 2264. Interpelacja w sprawie podcięcia drzew na placu w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 53
 2265. Zarządzenie Nr SG.0050.100.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 12 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 53
 2266. Zarządzenie Nr SG.0050.119.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 53
 2267. Zarządzenie Nr SG.0050.91.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 maja 2019r.
  Wyświetleń: 53
 2268. Zarządzenie Nr SG.120.18.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 53
 2269. Interpelacja w sprawie pobocza drogi w Oleszce - 03.04.2019r.
  Wyświetleń: 52
 2270. Uchwała Nr IX/85/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 52
 2271. Zarządzenie Nr SG.0050.517.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 kwietnia 2018r.
  Wyświetleń: 52
 2272. Zarządzenie Nr SG.0050.58.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2019r.
  Wyświetleń: 52
 2273. Zarządzenie Nr SG.0050.79.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 7 maja 2019r.
  Wyświetleń: 52
 2274. Zarządzenie Nr SG.0050.89.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2019r.
  Wyświetleń: 52
 2275. Zarządzenie Nr SG.0050.97.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 5 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 52
 2276. 2019-07-17 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszarów we wsi Januszkowice
  Wyświetleń: 51
 2277. Uchwała Nr IX/89/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 50
 2278. Zarządzenie Nr SG.0050.115.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 50
 2279. Zarządzenie Nr SG.0050.116.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 50
 2280. Zarządzenie Nr SG.0050.78.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 6 maja 2019r.
  Wyświetleń: 50
 2281. Uchwała Nr IX/90/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 49
 2282. Zarządzenie Nr SG.0050.113.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 49
 2283. Zarządzenie Nr SG.0050.496.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 49
 2284. Zarządzenie Nr SG.0050.528.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 czerwca 2018r.
  Wyświetleń: 49
 2285. Zarządzenie Nr SG.0050.561.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 49
 2286. Zarządzenie Nr SG.0050.567.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 września 2018r.
  Wyświetleń: 49
 2287. Sprawozdania finansowe
  Wyświetleń: 48
 2288. Zarządzenie Nr SG.0050.105.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 48
 2289. Zarządzenie Nr SG.0050.110.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 48
 2290. Zarządzenie Nr SG.0050.559.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 16 sierpnia 2018r.
  Wyświetleń: 48
 2291. Zarządzenie Nr SG.0050.540.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 3 lipca 2018r.
  Wyświetleń: 47
 2292. Uchwała Nr X/93/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 2 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 46
 2293. Wybory do Sejmu i Senatu 2019
  Wyświetleń: 46
 2294. Zarządzenie Nr SG.120.17.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 2 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 46
 2295. Zarządzenie Nr SG.0050.121.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 45
 2296. Uchwała Nr IX/86/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 18 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 44
 2297. Zarządzenie Nr SG.0050.497.2018 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 15 marca 2018r.
  Wyświetleń: 44
 2298. 2019-07-19 Obwieszczenie i postanowienie Burmistrza Zdzieszowic w sprawie przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000 planowanego w miejscowości Zdzieszowice
  Wyświetleń: 43
 2299. Zarządzenie Nr SG.0050.102.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 19 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 43
 2300. Zarządzenie Nr SG.0050.106.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 43
 2301. Zarządzenie Nr SG.0050.90.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 maja 2019r.
  Wyświetleń: 43
 2302. Zarządzenie Nr SG.0050.107.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 41
 2303. 2019-07-25 Pismo do inwestora dot. odmowy wszczęcia postępowania dla przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji radiokomunikacyjnej ORANGE POLSKA S.A. „ZDZIESZOWICE_POKOJU/37620”
  Wyświetleń: 38
 2304. Zarządzenie Nr SG.0050.109.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 38
 2305. Zarządzenie Nr SG.0050.62.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 4 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 38
 2306. Zarządzenie Nr SG.0050.57.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2019r.
  Wyświetleń: 37
 2307. Zarządzenie Nr SG.0050.125.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 22 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 36
 2308. Zarządzenie Nr SG.0050.59.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 marca 2019r.
  Wyświetleń: 36
 2309. Zarządzenie Nr SG.0050.103.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 34
 2310. Zarządzenie Nr SG.0050.108.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 28 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 34
 2311. 2019-07-30 Zawiadomienie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenia rzeki Odry i wału p-pow. linią kablową 110 kV w m. Rozwadza
  Wyświetleń: 32
 2312. XI Sesja Rady Miejskiej w Zdzieszowicach VIII kadencji w dniu 7 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 32
 2313. 2019-07-23 Obwieszczenie Dyrektora Zarządu Zlewni w Opolu PGW Wody Polskie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie obiektu budowlanego na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią
  Wyświetleń: 31
 2314. Informacja Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach 2019
  Wyświetleń: 31
 2315. Interpelacja w sprawie odwrócenia znaku przy przejściu dla pieszych na ul. B. Chrobrego - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 31
 2316. Zarządzenie Nr SG.0050.104.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 26 czerwca 2019r.
  Wyświetleń: 31
 2317. Uchwała Nr VI/60/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 27 marca 2019r.
  Wyświetleń: 30
 2318. Projekty uchwał na XI Sesję w dniu 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 29
 2319. Zarządzenie Nr SG.0050.123.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 29
 2320. Interpelacja w sprawie obniżenia krawężnika przy przejściu dla pieszych na ul. Dworcowej - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 28
 2321. Zarządzenie Nr SG.0050.124.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 28
 2322. Zarządzenie Nr SG.0050.126.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 31 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 28
 2323. 2019-07-23 Pismo do inwestora dot. stanowiska Burmistrz Zdzieszowic w sprawie wydania decyzji dla przedsięwzięcia pn.: Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II
  Wyświetleń: 27
 2324. 2019-08-13 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w najem w trybie bezprzetargowym na czas oznaczony do 3 lat
  Wyświetleń: 27
 2325. Interpelacja w sprawie udostępnienia dokumenatcji projektowej lub koncepcji przebudowy ul. Wojska Polskiego w Żyrowej - 21.06.2019r.
  Wyświetleń: 27
 2326. Zarządzenie Nr SG.120.19.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 27
 2327. Zarządzenie Nr SG.120.20.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 23 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 26
 2328. 2019-07-30 Pismo do inwestora dot. postanowienia ostatecznego dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 25
 2329. Interpalcja w sprawie wykonania parkingu oraz wiaty rowerowej przy stacji kolejowej w Jasionej. - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 24
 2330. Zarządzenie Nr SG.0050.112.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 24
 2331. Zarządzenie Nr SG.0050.120.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 9 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 24
 2332. Zarządzenie Nr SG.0050.71.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 18 kwietnia 2019r.
  Wyświetleń: 23
 2333. Interpelacja w sprawie przycięcia gałęzi krzaków przy ul. Góry Św. Anny - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 22
 2334. Interpelacja w sprawie zarośniętego znaku drogowego na skrzyżowaniu ul. Pokoju z ul. Harcerską - 18.06.2019r.
  Wyświetleń: 22
 2335. 2019-07-30 Pismo do inwestora dot. uzupełnienia KIP dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie - etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 21
 2336. Zarządzenie Nr SG.0050.111.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 1 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 20
 2337. 2019-08-05 Pismo do RDOŚ w Opolu dot. uzupełnienia KIP dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa).
  Wyświetleń: 17
 2338. II KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Zdzieszowicach
  Wyświetleń: 16
 2339. Przetargi i wykazy dotyczące nieruchomości 2019
  Wyświetleń: 16
 2340. Zarządzenie Nr SG.0050.127.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 30 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 16
 2341. Zarządzenie Nr SG.120.16.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 maja 2019r.
  Wyświetleń: 16
 2342. Zarządzenie Nr SG.120.4.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 25 stycznia 2019r.
  Wyświetleń: 15
 2343. I kwartał 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Krępna
  Wyświetleń: 14
 2344. I KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Oleszka
  Wyświetleń: 14
 2345. 2019-08-05 Pismo do Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej dot. uzupełnienia KIP dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dok. projektowej dla jazu Krępa)
  Wyświetleń: 13
 2346. 2019-08-05 Pismo do PPIS w Krapkowicach dot. uzupełnienia KIP dla przedsięwzięcia pn. Modernizacji jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II (wykonanie dokumentacji projektowej dla jazu Krępa).
  Wyświetleń: 13
 2347. I KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Zdzieszowice
  Wyświetleń: 13
 2348. Interpelacja w sprawie w sprawie dokonania ekspertyzy dendrologicznej drzewa przy kościele w Żyrowej - 17.07.2019r.
  Wyświetleń: 13
 2349. II KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Oleszka
  Wyświetleń: 12
 2350. II KWARTAŁ 2019 - orzeczenie PPIS w Krapkowicach - badanie próbki wody Krępna
  Wyświetleń: 11
 2351. 2019-08-13 Pisma do PPIS w Krapkowicach, RDOŚ w Opolu, Ministerstwa GMiŻŚ w Warszawie dot. uzupełnienia KIP 2 dla przedsięwzięcia pn. Modernizacja jazów odrzańskich na odcinku w zarządzie RZGW Wrocław, woj. opolskie – etap II.
  Wyświetleń: 10
 2352. Uchwała Nr XI/97/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 10
 2353. Wykaz głosowań imiennych przeprowadzonych na Sesji Rady Miejskiej w Zdzieszowicach w dniu 7 sierpnia 2019 r.
  Wyświetleń: 10
 2354. 2019-08-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - zawiadomienie stron postępowania o wydanej DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dot. przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000.
  Wyświetleń: 9
 2355. Interpelacja w sprawie wykoszenia rowu wzdłuż ul. K. Miarki - 17.07.2019r.
  Wyświetleń: 9
 2356. Zarządzenie Nr SG.0050.122.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 10 lipca 2019r.
  Wyświetleń: 9
 2357. Zarządzenie Nr SG.120.9.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 27 lutego 2019r.
  Wyświetleń: 9
 2358. 2019-08-12 Obwieszczenie Burmistrza Zdzieszowic - podanie do publicznej wiadomości inf. o wydanej DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH dot. przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000.
  Wyświetleń: 8
 2359. Interpelacja w sprawie rozpatrzenia możliwości przesunięcia słupa betonowego przy remizie OSP w Januszkowicach - 24.07.2019r.
  Wyświetleń: 8
 2360. Interpelacja w sprawie uszczelnienia rynny w budynku wielofunkcyjnym przy ul. Wypoczynkowej 2 w Januszkowiach - 24.07.2019r.
  Wyświetleń: 8
 2361. Uchwała Nr XI/96/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 8
 2362. Zarządzenie Nr SG.0050.129.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 8
 2363. Zarządzenie Nr SG.0050.130.2019 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 8 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 8
 2364. 2019-08-12 DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH nr OŚ.6220.2.2019.AK z dnia 12.08.2019 r. dot. przedsięwzięcia pn. Budowa rurociągów hermetyzacji zbiorników smoły nr 1 V1000 i nr 2 V1000.
  Wyświetleń: 7
 2365. Uchwała Nr XI/94/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 7
 2366. Uchwała Nr XI/95/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 7 sierpnia 2019r.
  Wyświetleń: 7