Przejdź do treści strony WCAG

Graficzny podział nadzoru nad komórkami organizacyjnymi Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach

* Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Nr SG.120.34.2015 z dnia 30 grudnia 2015r.
Regulamin Organizacyjny