Przejdź do treści strony WCAG

Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie

Uchwała Nr XVI/137/2019 Rady Miejskiej w Zdzieszowicach z dnia 16 grudnia 2019 r.
 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zdzieszowice

w sprawie

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Zdzieszowice