Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wykaz firm zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych z terenu miasta Zdzieszowice

Od 1 października 2006 r. do obowiązkowych zadań własnych gminy należy udostępnienie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informacji o znajdujących się na terenie miasta podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 6a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008), gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności:
Udostępniają mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty informację o znajdujących się na terenie gminy zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), zawierającą:
- firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- adresy punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w tym punktów sprzedaży sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest odpadem niebezpiecznym. Nie można go umieszczać w pojemnikach z innymi odpadami. Ustawodawca ustalił katalog tego sprzętu.
· Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: chłodziarki, zamrażarki, pralki, suszarki do ubrań, zmywarki, mikrofalówki, grzejniki elektryczne, wentylatory elektryczne, urządzenia klimatyzacyjne.
· Małogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego: odkurzacze, zamiatacze dywanów, żelazka, tostery, frytownice, noże elektryczne, wagi.
· Sprzęt teleinformacyjny i telekomunikacyjny: komputery, laptopy( w tym procesor, mysz, monitor, klawiatura), stacje robocze, notebooki, notepady, kalkulatory kieszonkowe i biurowe, elektryczne i elektroniczne maszyny do pisania, faksy, telefaksy, telefony, telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe.
· Sprzęt audiowizualny: odbiorniki radiowe, odbiorniki telewizyjne, kamery wideo, sprzęt hi-fi, wzmacniacze dźwięku.
· Sprzęt oświetleniowy: oprawy oświetleniowe do lamp fluorescencyjnych (wyjątkiem opraw stosowanych w gospodarstwach domowych), liniowe lampy fluorescencyjne, kompaktowe lampy fluorescencyjne, niskoprężne lampy sodowe.
· Narzędzia elektryczne i elektroniczne: wiertarki, piły, maszyny do szycia.
· Zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy: kolejki elektryczne i tory wyścigowe, gry wideo, kieszonkowe konsole do gier wideo.
· Przyrządy medyczne: sprzęt do radioterapii, sprzęt do badań kardiologicznych, sprzęt do wentylacji płuc, analizatory.
· Przyrządy do nadzoru i kontroli: czujniki dymu, regulatory ciepła, termostaty.
· Automaty do wydawania: napojów gazowych, butelek lub puszek z zimnymi i gorącymi napojami, produktów stałych, bankomaty.
Mieszkańcy Zdzieszowice mogą pozbywać się wymienionego sprzętu w sposób opisany poniżej.
Sprzedawcy detaliczni i hurtowi (sklepy detaliczne i hurtownie) sprzętu elektrycznego i elektronicznego są zobowiązani do:
o od 1 lipca 2006 r., przy sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, do nieodpłatnego przyjęcia zużytego sprzętu, tego samego rodzaju co kupowany przez klienta, w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt;
o do umieszczani w punkcie sprzedaży informacji o wyspecjalizowanych punktach zbierania zużytego sprzętu.
Sprzedawcy mogą informować dokonujących zakupu nowego sprzętu o wysokości kosztów zbiórki i unieszkodliwiania zużytego sprzętu, pokazując tę kwotę w cenie kupowanego towaru.
Wyspecjalizowane punkty zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego będą prowadziły selektywną i bezpłatną zbiórkę tego sprzętu z gospodarstw domowych. Na terenie miasta Zdzieszowice punktem zbierającym zużyty sprzęt jest:
- Medicar Konrad Kowol z siedzibą w Zdzieszowicach przy ul. Chrobrego 7 tel. 077/4844405
- Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” Zdzieszowice Sklep nr 39 ul. Góry św. Anny 8 (kod odpadu 16 02 14 i 16 06 04)
- Gminna Spółdzielnia „SAMOPOMOC CHŁOPSKA” Zdzieszowice Sklep nr 30 ul. Filarskiego 1a (kod odpadu 16 02 14 i 16 06 04)
 

- SULO Polska Sp. z o.o.

Oddział w Krapkowicach ul. Piastowska 38

- Plus Discount Sp. z o.o. ul. Myśliwca 17